Satsar i Norra Djurgårdsstaden

Bonnier Fastigheter har fått en omfattande Markanvisning i Norra Djurgårdsstaden som gäller för tre fastigheter i Södra Värtan, två av dessa ligger i anslutning till Värtabassängen. Den fastighet som ligger längst ut mot vattnet blir en ca 25 våningar hög byggnad. Den tredje fastigheten ligger intill Södra Hamnvägen och i bottenvåningen planeras för saluhall och annan publik verksamhet såsom bibliotek.

Visionsbild över Södra Värtan 2 i Norra Djurgårdsstaden. Bild: AIX arkitekter

Visionsbild över Södra Värtan 2 i Norra Djurgårdsstaden. Bild: AIX arkitekter

Genom markanvisningen till Bonnier Fastigheter kommer bolaget att bli en viktig aktör i Norra Djurgårdsstaden.

– Fastighetsägandet är långsiktigt och bolaget har ambitionen att utveckla sina fastigheter och engagerar sig i närområdet. Sammanlagt gäller markanvisningen för ca 70 000 kvm kontor, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

I Norra Djurgårdsstaden finns bra förutsättningar för näringslivet att växa, enligt Bonnier Fastigheter. Redan idag finns ett kluster av medie- och produktionsbolag. NASDAQ OMX börsen ligger i området, samt ett stort antal andra verksamheter.

När Norra Djurgårdsstaden utvecklar Södra Värtan kommer bostäder, kontor och parker att samsas med hamnverksamheten. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger och ett stort utomhusbad planeras utmed vattnet i Lilla Värtan. I Södra Värtan planeras för 1 600 lägenheter och 90 000 kvm lokaler.

Den tyngre hamnverksamheten flyttas till alternativa lägen i regionen, medan kryssnings- och färjetrafiken koncentreras till Värta- och Frihamnspiren. Värtapiren är utbyggd och den nya Värtaterminalen öppnar för passagerare senare i år.

Södra Värtan byggs ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Mot hamnpirarna byggs högre hus för att fungera som skärmar mot buller från hamnverksamheten. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. Bottenvåningarna anpassas för verksamheter av olika slag.

Norra Djurgårdsstaden är utsett som ett av stadens miljöprofilområden. Bonnier Fastigheter åtar sig att delta aktivt i hållbarhetsarbetet och att följa handlingsprogrammet samt programmet ”Hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden” där åtaganden och ambitioner konkretiseras.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter