Samverkan och drömmar i Borås

CA Fastigheter är en de större fastighetsägarna i Borås och äger sammanlagt cirka 93 000 kvm, varav 25 000 kvm är bostäder. Regionchef Christer Södeliden, som själv flyttade till staden år 2000, kan skriva under på att mycket har hänt i Borås, speciellt i stadskärnan. Visionerna framåt är fortsatt många, bland annat i projektet ”Drömmen om Borås”.

A Fastigheter har funnits i Borås sedan 1997 och äger främst bostadshus i centrum med kommersiella ytor i botten där främst butiker, restauranger, caféer och frisörer är hyresgäster.

Men Christer Södeliden är inte bara regionchef på CA Fastigheter utan även ordförande i Fastighetsägarna Sjuhärad och aktiv i både Centrumfastigheter och Borås Näringsliv och kan vittna om ett positivt näringslivsklimat i Borås och ett brett näringsliv.

Christer Södeliden

Christer Södeliden

- Titta bara på sporten, alla sponsorer som sluter upp kring Elfsborg. Det är cirka 400-500 stycken. Borås har hämtat sig fantastiskt efter teko-krisen och även om det inte längre finns speciellt många större arbetsgivare finns det desto fler mindre och mellanstora bolag och många entreprenörer. Mycket kretsar fortfarande kring teko-industrin men är nu istället kopplat till design, inköp, utveckling och logistik.

Satsning på stadskärnan

En del i framgången för Borås är också satsningen på stadskärnan. Sedan några år tillbaka sker successivt en förtätning med fler bostäder samtidigt som centrum växer med nya stadsdelar.

- Vi är många som tror mycket på förtätning för att få en mer levande stadskärna, berättar Christer Södeliden. Pallashuset är ett bra exempel och vi själva har, tillsammans med Wästbygg, byggt Brf Borgen med 40 lägenheter. Målet är att ha 5 000 boende i citykärnan 2025, i dag är vi nog uppe i 2 500.

Antalet butiker har däremot inte ökat nämnvärt de senaste åren, däremot antalet krogar, restauranger och caféer. Att länka ihop så kallad dagsekonomi och kvällsekonomi blir viktigare och viktigare.

- Många etableringar här är just nöjes- och upplevelsebaserade verksamheter, precis som i de flesta städer. Food & Beverage tar mer och mer plats. Just nu har de flesta stadskärnor svårare att locka till sig olika butikskoncept, många vill i så fall ligga samlade i en galleria eller liknande. De lokala handlarna blir färre och de större kedjorna tar över. Men Borås har en del aktörer på sin önskelista som vi skulle vilja ha in.

Borås har också satsat på andra områden, t ex konst och kultur, och drar även på det sättet folk till staden.

- Våra skulpturer och street art-festivalen No Limit är bra exempel. De här utsmyckningarna och konstverken, tillsammans med en generell upprustning av gator och torg, gör att stadskärnans attraktivitet ökar.

Samverkan

I Borås gillar man samverkan. Föreningen Centrumfastigheter är ett bra exempel på hur man försöker få 80 fastighetsägare att utveckla sina hus och på så sätt även staden.

- När det är 80 fastighetsägare som äger cirka 160 fastigheter i innerstaden blir det ännu viktigare med samverkan, menar Christer Södeliden. Och det fungerar faktiskt relativt bra. Det handlar bl a om att alla hus i staden ska nå sin fulla potential.

I egenskap av ordförande i Fastighetsägarna Sjuhärad kan Christer Södeliden även berätta om utvecklingsprojektet ”Drömmen om Borås”.

- I det här projektet, som pågått i snart tre år, tittar vi på olika gator och stråk och diskuterar hur vi kan förbättra möjligheterna för olika verksamheter att utveckla sig.

Vi är nu i slutfasen av den andra etappen. Nyligen har vi tittat på fasadbelysningar, ur ett fastighetsägarperspektiv, och vi har, tillsammans med näringsidkarna, tittat på deras skyltning och hur den upplevs av kunden på gatan. ”Drömmen om Borås” är ett projekt som gör att man samverkar mellan fastighetsägare och näringsidkare på ett sätt som är positivt för staden. Att ha gemensamma mål är viktigt. Ett mål är till exempel att göra Hötorget till ett restaurangtorg och vi är på god väg med tre restaranger och en fjärde på väg in. Kanske ska vi också bygga ett glastak för att rama in uteserveringarna?

Vakant logistikyta

Förutom att utveckla Borås jobbar CA Fastigheter och Christer Södeliden just nu med en stor vakans i industriområdet Nordskogen, strax norr om Borås.

Lediga logistikytor i Nordskogen. Bild: Arkcon byggkonsult

Lediga logistikytor i Nordskogen. Bild: Arkcon byggkonsult

- Vi köpte den gamla Firestone-fabriken 2015, tillträdde i februari, och jobbar just nu med att fylla de 15 500 kvm. Vi får många förfrågningar på den här typen av lager- och logistikytor och vi har redan hyrt ut 7 000 kvm. Läget är jättebra utmed riksväg 42 och vi har lyft fastigheten exteriört med nya lasthuskajer och har även målat om och satt nya glaspartier, rensat upp utanför och asfalterat. Hela fastigheten ska utvecklas till en renodlad industri-, lager- eller logistikfastighet med möjlighet att dela av från

3 000 kvm och uppåt. Just nu finns här 8 000 kvm ledig yta med en takhöjd på 5,5 meter. De flesta vill ha högre men många aktörer, bl a tredjepartslogistiker, är inte betjänta av högre takhöjd och dessutom kan vi istället konkurrera med en lägre hyra.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter