Samverkan och dialog i Högsbo/Sisjön

Styrkan med Högsbo/Sisjön är mångfalden, den ständiga dialogen och samverkan på flera plan. Fastighetsägare emellan, Företagarföreningen, Arkipelagen Företagscenter m fl. Alla

är med och driver utvecklingen för att kontinuerligt

förbättra ett gott läge.

Alaska Fastigheter är tongivande i utvecklingen av handeln i Sisjön och satsar på att skapa Norra Europas hetaste handelsområde med både handels- och kontorsytor. I Högsbo arbetar främst Platzer Fastigheter, Harry Sjögren AB och Wallenstam på att utveckla området och i Sisjön har Arkipelagen Företagscenter, Balder Fastigheter, Harry Sjögren AB och Alaska Fastigheter gått samman och ska starta upp en elbilspool. Och åtta fastighetsägare har tidigare gått samman och tagit initiativet till en gemensam busslinje i Högsbo/Sisjön.

Per-Axel Andrén och Daniel Carlsson

Per-Axel Andrén och Daniel Carlsson

Flera vill utveckla

Att samverkan och dialog står i fokus i Högsbo/Sisjön är tydligt och bilden förstärks när jag slår mig ner för att prata med föreningens kanslichef, Per-Axel ”Pax” Andrén, och Daniel Carlsson på Arkipelagen Företagscenter.

- Dialogen i området är fantastisk och fastighetsägarna är långsiktiga, menar Daniel Carlsson. Här finns olika konstellationer som vill utveckla och som driver på från flera håll. Så möts vi i olika sammanhang och tankar av information. Vi känner varandra allihop, det är därför vi får saker gjorda. Och vi två pratar varje dag! ”Pax” kontaktade oss 2008 och ville skapa en mötesplats för Högsbo/Sisjön. Då kom han med hela områdets nätverk och vårt nätverk fick automatiskt en injektion och blev ännu bättre. Nu har vi, förutom våra dagliga frukostar här på Arkipelagen, bland annat ett stort frukostmöte en gång i månaden som kan handla om vad som helst som stärker våra företag. En populär återkommande föredragshållare är exempelvis SEBs chefsekonom, Robert Bergqvist.

- Själen i Företagarföreningen, med sina 400 medlemmar, är just de återkommande mötena, menar Per-Axel Andrén.

Mångfald ger möjligheter

Högsbo och Sisjön har över tid utvecklas på ett speciellt sätt och är i dag två områden i ett. Två områden med helt olika karaktärer.

- Högsbo var först ut, sedan blev Norra Askims industriområde istället Sisjön efter kommunsammanslagningen år 70-71, förklarar Per- Axel Andrén. Visst har Högsbo och Sisjön i dag olika karaktärer, men det är just mångfalden som innebär möjligheter. Vi har över 200 branscher i området.

I Sisjön dominerar handeln och här är det Alaska Fastigheter som är de drivande och som satsar stort framöver.

- Alla har gått och väntat på att Sisjömotet ska byggas om, berättar Per-Axel Andrén. De etableringar som står för dörren är beroende av en ombyggnation av motet och efter en långdragen process mellan Göteborgs Stad och Trafikverket har nu ett avtal kommit till stånd även med Alaska Fastigheter för att kunna sätta igång. Nu äntligen kan de riva Forbo Forshagafastigheten i Sisjön och starta sin satsning på att exploatera sammanlagt ca 60 000 kvm.

Alaska Fastigheter vill exploatera i Sisjön. Bild: RStudio

Alaska Fastigheter vill exploatera i Sisjön. Bild: RStudio

Visioner för Högsbo

Även i Högsbo står specifika satsningar för dörren.

- Stora fastighetsägare som Platzer, Harry Sjögren och Wallenstam har visioner för området berättar Per-Axel Andrén. Här finns stora möjligheter till utveckling och här finns också stor potential för att skapa attraktiva boenden. Och Högsbo är centralt, vilket betyder att området också är beroende av kommunikationer. Platzer och Harry Sjögren är därför med i den gemensamma satsningen på den nya busskytteln, nr 89, som främst trafikerar södra Högsbo och Sisjön. Men Platzer och Harry Sjögren ser nyttan med satsningen och tror att det kan vara starten på något nytt.

Aktioner ger energi

- Både Högsbo och Sisjön är väldigt expansiva delområden, här finns många entreprenörer som vill framåt och som vill utveckla. Det håller hela området på gott humör, konstaterar Daniel Carlsson. Och Arkipelagen är en av dem som vill vara med, vi har blivit så pass stora. Att vi, Balder, Harry Sjögren och Alaska nu går samman och startar upp en elbilspool är ett konkret resultat, det ska bli jätteroligt att köra igång. Med elbilspoolen, som till en början kommer att bestå av två bilar, kommer vi att skapa nya möjligheter för kommunikation i området. Våra kunder kommer att kunna lämna bilen hemma och istället boka en elbil för sina möten.

- Den här typen av aktioner gör att utvecklingen håller ett bra tempo, menar Per-Axel Andrén. Det ger energi till hela området! Och än så länge har det varit så att det som saknats har kommit efter hand, marknaden sköter det ganska bra. Men vi måste också ha ett samarbete med Göteborgs Stad, Trafikkontoret och Västtrafik och då blir det lite svårare, men det gäller att hitta en samklang. Är det något vi saknar här är det såklart bättre kommunikationer. Just nu är det nätet med bussar och själva tillgängligheten som måste bli bättre. Nu har ju några fastighetsägare själva varit villiga att bekosta en del för att skynda på utvecklingen. Vi får se vart det leder.

Stor efterfrågan

Att området är på rätt väg visar inte minst den stora efterfrågan på lokaler.

- Här är ett stort tryck, konstaterar Daniel Carlsson.

- Givetvis drar vissa lägen mer än andra, men överlag är Högsbo/Sisjön ett attraktivt, strategiskt område, säger Per-Axel Andrén. Med

200 000 boenden inte alltför långt bort, och många företagare som även bor i närheten, är det ett köpstarkt område. Det är gynnsamt att vi har handel här, det tillgodoser många behov.

- Läget är grymt för kontorsetablering, fortsätter Daniel Carlsson. Arkipelagen får kontinuerligt förfrågningar och expanderar hela tiden. I april har vi expanderat tre gånger. Tidigare var det många enmansbolag som ville sitta här, nu är det fler etablerade företag som kanske haft en lokal på 150 kvm och som behöver omlokalisera av olika skäl. De testar att hyra kanske fyra rum här och tjänar enormt mycket på det eftersom de helt plötsligt inte behöver ta hand om sitt eget kontor. Nu förbereder vi för en ny expansion, Orcla placerar sig här och tar hela 20 rum. I dag har vi 180 företag, nästan 400 arbetsplatser och är Nordens största företagscenter. Det finns så mycket kompetens här inne att ett nytt företag kan skapas på lunchen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter