Samarbete ska stärka Boråsregionen

Borås har alla förutsättningar att locka till sig både investerare och etablerare. Få städer, om ens någon annan stad, har tillgång till den palett som Boråsregionen kan måla framtiden med. Men för att lyckas fullt ut måste det till ett samarbete. Därför startades Business Region Borås (BRB) förra året. 

Foto: Superstudio/Borås Stad

Foto: Superstudio/Borås Stad

BRB bildades 2013 för att skapa bättre förutsättningar för nya och växande företag, skapa fler arbetstillfällen och medverka till fler besökare samt att Boråsregionen i framtiden ska vara en attraktiv och växande del av Göteborgsregionen. I BRB ingår Borås, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda.

Fr o m nästa år hoppas Jan-Eric Boström, projektledare BRB, att man gått över till att vara en fast organisation. Business Regioner finns på många ställen, både i Sverige och Europa, och grundtanken är att man tillsammans är starkare.

- Ensam är inte stark, så är det bara! Ska vi locka internationella investerare måste vi uppträda som en gemensam enhet. Vi skulle egentligen ha startat BRB mycket tidigare. Det viktigaste framöver är att politikerna håller sams och ser detta som en långsiktig lösning. Att skapa en Business Region är inte ett sprinterlopp, snarare ett Vasalopp. Det är ingen quick fix, det gäller att ta små steg i taget.

Samarbete med BRG

Borås lokala arbetsmarknadsregion består i dag av Borås, Svenljunga, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo och Mark. Regionen har 212 000 invånare, vilket gör Borås till den 14:e största arbetsmarknadsregionen i Sverige. Och ett samarbete även med Business Region Göteborg (BRG) är nyligen inlett. I december tecknades en avsiktsförklaring.

- Avtalet och näringslivssamarbetet med BRG gör att vi kan utveckla regionerna att omfatta varandra för en ännu större arbetsmarknadsregion, menar Jan-Eric Boström. Samarbetet mellan BRG och BRB kan också föra samman olika branscher som finns i regionerna. Samverkan kan helt enkel skapa bättre förutsättningar för både kunskap och innovationer i Västsverige.

Patrik Andersson, VD för BRG, säger att den organisation han leder redan 2004 pekade på vikten av att arbetsmarknadsregionen kring Göteborgsregionen måste bli större.

- En större och bättre fungerande hemmamarknad kommer att bli avgörande för regionens långsiktiga tillväxtmöjligheter. Målet är 1,75 miljoner invånare i arbetsmarknadsregionen år 2030. För att nå dit krävs det att Boråsregionen integreras i Göteborgs arbetsmarknadsregion, säger Patrik Andersson i ett pressmeddelande.

Alla fördelar

Enligt Jan-Eric Boström har Boråsregionen alla fördelar att locka investerare och etablerare till sig.

- Borås är en av de tydliga tillväxtstäderna i Sverige, staden växer så det knakar. Det textila klustret är givetvis en stor fördel, vi har en Textilhögskola som förmodligen är en av Europas absolut förnämsta. Lägg därtill stadens oerhört goda läge, med 5,5 mil till Skandinaviens största hamn i Göteborg, 3,5 mil till Landvetter flygplats, plus tillgång till både motorväg och på sikt även snabbtåg. Borås har många fördelar som ingen annan region kan visa upp.

Förutom textilbranschen har Borås även en stark koppling till det som tidigare var postorder, i dag kallat e-handel.

- Lägger man till e-handel, och dessutom adderar logistik, ja då har man en palett som gör att Boråsregionen verkligen kan placera sig i framkant. Alla förutsättningar finns!

Fokus nu

Fokus just nu ligger på att bearbeta investerare och etablerare på olika sätt.

- Just nu jobbar vi intensivt med Business Sweden, fd Exportrådet, och deras Oslokontor, berättar Jan-Eric Boström. Vi har en tro om ett intresse från norska företag att inleda samarbete och på sikt etablera sig i Boråsregionen. Förväntningarna är att det ska finnas ett antal nyetablerade företag här inom en förhållandevis nära framtid.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter