Samarbete och engagemang i Ängelholm

Ängelholm är på gång och framgångsreceptet verkar stavas samarbete, engagemang och entreprenörskap. Andreas Jarud, VD för Ängelholms Näringslivs AB, berättar om hur staden ska växa, hur fler företag ska välja att etablera sig här och varför de företag som finns i staden tycks trivas.  

Bild: Ängelholms kommun Fotograf: Erica Månsson

Bild: Ängelholms kommun Fotograf: Erica Månsson

I Ängelholm är företagande viktigt, något som märks på många sätt.

- Den här organisationen är inte kommunal till exempel, förklarar Andreas Jarud, VD för Ängelholms Näringslivs AB. Sedan 2010 äger kommunen 14 %, resten äger 49 andra aktieägare. Jobbar vi som ett företag har vi också större möjligheter att förstå företagens behov och kan leverera det de efterfrågar.

Och att få företagen att må bra ligger högt på agendan, ett ständigt pågående arbete som gett resultat.

- Vi jobbar hårt för att företagen i Ängelholm ska trivas och utvecklas. Vi gör bland annat 80 företagsbesök om året, 40 av de tillsammans med kommunledningen. Man kan inte göra ett utvecklingsarbete om man inte tar pulsen på företagen. Ett av bevisen på att vi gör rätt är Svenskt Näringslivs Företagsklimat-ranking där vi ligger på åttonde plats, något vi är väldigt stolta över.

Mer av allt

Ängelholm har precis passerat 40 000 invånare och Andreas Jarud tror att just befolkningstillväxt är grunden för all tillväxt.

- Vi måste växa för att kunna överleva så vi vill ha mer av allt; fler invånare, fler företag, fler fastighetsbolag. Att skapa plats för fler företag är en viktig kugge i utvecklingen.

Nyligen öppnade Biltema ett medelstort varuhus längs E6 och snart har Båstadgruppen färdigställt sin anläggning på andra sidan. Och det finns mer mark ledig.

- Kommunen har gjort sin läxa och har idag planerad byggbar mark på flera ställen. På bostadssidan är det nästan ännu bättre förspänt. Stationsområdet är nästa stora spännande utvecklingsområde. Här skapas ett modernt bostadsområde med de kvaliteterna som finns mitt i staden, granne med stationen och strandskogen innan havet.

Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringslivs AB

Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringslivs AB

Samarbete regerar

I Ängelholm är invånarna väldigt medvetna och mycket engagerade.

- Vi har hela fyra rotaryklubbar och är nog universums mest anslutna Friskis & Svettis-kommun. Det säger en hel del, ler Andreas Jarud.

Även samarbete står högt i kurs i kommunen där Familjen Helsingborg är ett exempel. 11 kommuner i nordvästra Skåne har gått samman för att marknadsföra regionen som en helhet.

- När ett företag står inför en etablering är det inte kommungränserna som styr. De styr inte heller besöksnäringen. Med Familjen Helsingborg marknadsför vi hela regionen. Om man inte samarbetar finns risken att intressenter trillar ur regionen helt om inte den första kommunen kan hjälpa till. Tillsammans med den potentiella kunden kan vi istället hjälpa till att ta fram de två, tre bästa etableringsalternativen i regionen och så samordnar vi det.

Kraftsamling Ängelholm är ett annat exempel. När staden ville ta fram en vision för 2020 bjöds ett 60-tal representanter inom alla branscher in, istället för att kommunen skulle klubba en egen vision.

- Vi hade workshops med representanter från ett antal företag inom olika branscher och av olika storlek, organisationer, utbildningsanordnare och lokala myndigheter. Åtta målsättningar togs fram och sedan klubbades den igenom i fullmäktige som fortsatt att driva den.

Enkelt och snabbt

I Ängelholm ska det vara enkelt att driva företag. Och det ska gå snabbt att få hjälp.

- Om man är intresserad av att etablera sig i Ängelholm har vi som målsättning att jobba snabbt. Inom en vecka ska vi kunna erbjuda ett möte, och på det mötet ska företaget få träffa samtliga relevanta myndighetsutövande avdelningar på kommunen. Detta är en jättespännande process som fungerar väldigt bra och som resulterar i tacksamma företag.

Av de 823 företagstyper som Statistiska Centralbyrån delar in näringslivet i finns 465 av dem i Ängelholm. Alltså finns här väldigt många olika typer av företag, främst små och medelstora.

Anledningarna till varför man ska etablera sig just här kanske inte är lika många som 465 stycken, men de är många, enligt Andreas Jarud.

- I Ängelholm finns möjligheten att träffa andra företagare som kommer att hjälpa dig i din verksamhet, här har man förstått att tillsammans gör man bättre affärer. Härifrån tar man sig överallt väldigt smidigt och kan göra affärer med vilken del av Sverige och världen som helst. Väl på plats får man också en trygg, härlig miljö med bra skolor, ett stort socialt, engagerande nätverk och ett gott företagsklimat. Ängelholm har både den lilla och den medelstora stadens kvaliteter, här finns ett dynamiskt, växande utbud i ett fantastiskt läge med attraktiva boendemiljöer och alldeles nära havet. Denna sommaren har man nästan fått nypa sig i armen... Kan man erbjuda allt det här flyttar kreativa människor hit och då skapas även möjligheter.

Bild: Ängelholms kommun Fotograf: Jessica Krantz

Bild: Ängelholms kommun Fotograf: Jessica Krantz

Lyckat exempel

Prisjakt är ett företag som kan få statuera exempel på en lyckad företagsetablering.

- Det är fantastiskt att jobba med en stad som har ett andravåningsföretag som Prisjakt. Företaget har sitt ursprung här, startade i en källare. Nu är det, sedan en tid, sålt till Shipstead-koncernen, men man sitter kvar på Storgatan mitt i Ängelholm. Det är precis detta det handlar om. Att få företagen att trivas och stanna kvar, det är därför vi ständigt är på tårna. Det är inte den offentliga verksamheten som driver utvecklingen, det är den privata näringsverksamheten som driver den offentliga utvecklingen, konstaterar Andreas Jarud avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter