Södra Nyhamnen - ny del av Malmö

Södra Nyhamnen, Malmö, Jernhusen

Södra Nyhamnen, Malmö, Jernhusen

Nyhamnen ligger i hjärtat av Malmö. På Centralstationen avgår och ankommer tågen med ett par minuters mellanrum. Genom stationen passerar närmare 50 000 människor om dagen för att resa men också för att luncha, fika, handla och ordna ärenden.

Skeppsbron kommer att göras om till en bilfri kajpromenad med plats för uteserveringar och restauranger. På sikt ska hela stadsdelen utvecklas från dagens industrikvarter till en hållbar och levande stad som tar tillvara på närheten till vattnet. Och i den södra delen, längs med Carlsgatan, ligger några kvarter som får extra nära till stationen och världen - Södra Nyhamnen.

Torget med stationen i bakgrunden.</p><p>Bild: Jernhusen

Torget med stationen i bakgrunden.

Bild: Jernhusen

Varierat område

Här kommer Jernhusen att bygga varierat och ge plats för en mängd olika verksamheter som kontor och butiker, förskola, bostäder och restauranger. Man kommer också att utveckla nya typer av urban grönska på väggar och tak, hotell med utsikt

över Malmö och kanske en coffice (café och kontor i ett) i bottenvåningarna där människor kan arbeta, fika och träffas. Allt detta så nära stationen att många fler människor kan ta sig till och från jobb och möten på ett riktigt smidigt sätt.

Södra Nyhamnen ska bli en mångsidig stadsdel med all den service som behövs för ett enkelt vardagsliv. Att handla på vägen hem, att ta en tur till Köpenhamn och att ha nära till dagis gör livet lättare – och roligare. Och där det finns många olika verksamheter är människor i rörelse stora delar av dygnet.

Mellan Centralstationen och det nya kontorshuset Glasvasen planerar Jernhusen för ett torg i söderläge. Hela området ska göras levande genom att klä både tak och väggar med växter så att också fåglar och andra små djur trivs.

Toppmoderna kontor

Bara några meter från stationen finns det planer för nya kontor. Här får hyresgästerna flexibla, toppmoderna och miljösmarta lokaler på Malmös bästa läge. Utsikten över staden blir fantastisk.

Det finns många fördelar med att ha kontoret vid Centralstationen. Att sitta mitt i stan, nära alla kommunikationer, är smidigt för kunder och medarbetare. Att ha butiker, restauranger, caféer och annan service på gångavstånd sparar tid och energi och gör arbetsplatsen mer attraktiv.

Första etappen

2013 kan första kontorshuset börja byggas – Glasvasen – som med sin rundade form bildar entré mot området från kringliggande gator. Huset kommer ha sex våningar och erbjuda sammanlagt 7 000 kvm kontorsyta samt café och handel i bottenplanet med ingångar från det nya torget. Nästa kvarter blir en mix av bostäder, hotell och kontor där varje funktion syns tydligt i arkitekturen men hålls ihop av ett bottenplan som ger torget och gaturummet liv med hotellentré, handel och restauranger. Totalt omfattar första etappen 23 000 kvm.

Källa: Jernhusen.se/sodranyhamnen

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter