Södermalm och Kungsholmen

Visionsbild för nya Slussen.</p><p>Bild:Stockholm stad

Visionsbild för nya Slussen.

Bild:Stockholm stad

På Kungsholmen och Södermalm finns kontor som passar både för större och för mindre företag. En del av kontorsstocken är av äldre karaktär, men det pågår förädling på flera håll. Den omtalade omdaningen av Slussen kommer på sikt att ge Södermalm nya kontorsytor. I dagsläget är det dock oklart hur mycket.

Pågående projekt:

- På Kungsholmen bygger Skanska Nordens mest miljöriktiga kontorsfastigheter. Byggnaden omfattar 55 000 kvm. Skanska kommer själva att sitta på halva ytan.

- Ombyggnaden av Slussen delas upp i etapper. Förutom att Slussen ska bli bättre för trafikanter kommer det även att bli mer handel och kontor i området.

Företag i området: Statliga myndigheter och medieföretag.

Service: Kring Medborgarplatsen på Södermalm finns det gott om restauranger, butiker och service. Även på Kungsholmen är utbudet stort.

Kommunikationer: Kommunikationsläget är bra både när det gäller tunnelbana och buss. Slussen är en knuthållplats för bussar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter