Södermalm & Kungsholmen

Det händer mycket på lokalfronten i Kungsholmen och Södermalm. Här presenteras ett axplock av projekten som är på gång. De stora planerna för ombyggnationen av Slussen är förstås omfattande liksom utvecklingen av stadsdelen Kristineberg på västra Kungsholmen. Andra exempel på projekt är AMFs totalrenovering av kontoren ovanpå Västermalmsgallerian och utvecklingen av fastigheten Fatburen.

Nya slussens framtida bussterminal. Bildkälla: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Nya slussens framtida bussterminal. Bildkälla: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Efter 20 år av diskussioner och utredningar kom i september 2013 ett avgörande beslut från mark- och miljööverdomstolen som möjliggjorde att Stockholms stad kunde gå vidare med detaljplanen för nya Slussen och inleda bygget av området. En tillgänglig, spännande och attraktiv mötesplats för dagens och framtidens stockholmare ska nu växa fram.

Nya slussen

Stadsgårdsleden byggs över och ovanpå anläggs en ny park, strax öster om Katarinahissen, med panoramautsikt över Saltsjön och Skeppsholmen. Parken avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen. Intill parken ska nya kontorsbyggnader med caféer och affärer på bottenvåningarna byggas.

Slusstorget är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen. Låga gång- och cykelbroar ska ramar in det framtida Slusstorget i form av två bassänger som bildar ett torg av vatten.

För att skapa en naturlig kontakt mellan inomhusmiljön och stadspulsen utanför ska de nya byggnaderna få fasader med stor transparens. Här ska ges rum för t ex restauranger eller kulturaktiviteter.

En annan tanke med den nya Slussen är att skapa mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister samt båttrafik för persontransporter.

En ny bussterminal planeras inne i Katarinaberget och blir en trygg och modern knutpunkt för alla pendlare från Nacka och Värmdö. Den byggs också ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan.

Nya slussens huvudbro. Bildkälla: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Nya slussens huvudbro. Bildkälla: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Fortfarande frågetecken

Men ännu är inte allt glasklart. Slussenprojektet har två detaljplaner, en för Slussen och en för bussterminalen. Den för Slussen gäller sedan i höstas, men detaljplanen för bussterminalen upphävdes i december av mark- och miljödomstolen. Staden har överklagat domslutet till nästa instans, mark- och miljööverdomstolen.

För t ex rivningar och bygge i vatten och för att ändra Mälarens reglering behövs också en miljödom. Den 4 februari 2014 kommer mark- och miljödomstolens dom, men den kommer med största sannolikhet att överklagas till överdomstolen.

– De juridiska prövningarna har tagit längre tid än vi trodde och vi respekterar självklart den tid det tar, säger Andreas Burghauser, projektchef för Slussen.

2022 planeras nya Slussen vara helt klar.

Nya kontor på Kungsholmen

Ovanpå Västermalmsgallerian på Kungsholmen totalrenoverar AMF Fastigheter kontorslokaler om 6 400 kvm. Kvarteret Trossen 12, som fastigheten heter, ska efter uppgraderingen miljöklassas enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad till klass silver. Efter att Swatch huvudkontor nyligen tecknat ett hyreskontrakt är drygt 5 400 kvm hyreslediga. Som hyresgäst har man stora möjligheter att påverka lokalernas utformning. Inflyttning kan ske från och med juli i år. Läs mer om projektet på sidan 14.

kristineberg utvecklas

I stadsdelen Kristineberg pågår en utbyggnad av Stockholms innerstad med syftet att knyta samman västra Kungsholmens olika delar så att den upplevs som mer levande än tidigare. Kristineberg får nya bostäder, arbetsplatser, affärer och torg, och blir nu platsen för TeliaSoneras verksamhet i stockholmsområdet då de 2017 ska flytta in i kontorshuset Kristinebergshöjden som omfattar cirka 50 000 kvadratmeter och ska byggas av NCC.

Söderstaden

Söderstaden ska utvecklas, med bostäder, evenemang, handel och arbetsplatser till en ny sammanhållen stadsdel som knyter samman Södermalm med söder om söder. Ambitionen med Söderstaden är att skapa en tätare och mer funktionell stadsmiljö.

Söderstaden består av fyra olika delar, alla med olika karaktär. Dessa områden rymmer flertalet projekt som ska utvecklas med helt olika tidsplaner. Hela Söderstadsprojektet beräknas vara färdigt 2030.

Fatburen utvecklas på söder

På adressen Södermalmsallén/Magnus Ladulåsgatan på Södermalm påbörjades utvecklingsarbetet av kontorshuset Fatburen under 2013. En rad förändringar sker för att nuvarande byggnad ska kunna tillmötesgå och attrahera starka hyresgäster som i dag alltmer efterfrågar smarta kontorslösningar med effektiva ytor. Fatburen erbjuder totalt

48 000 kvm moderna kontorslokaler med flexibla och effektiva ytor. Fastigheten är centralt beläget både vad gäller kommunikationer och Söders utbud av mat, dryck samt kultur.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter