Så skyltar du med hållbarhet

Hus ska ses som banker där olika typer av material förvaras en tid. Därefter ska det kunna återanvändas i första hand och återvinnas i andra hand. Det här gäller även skyltar, både för inomhus- och utomhusbruk, och det finns många sätt att skylta med hållbarhet. Vi har pratat med André Zandelin på Accus AB.

Fristående bokstäver med invändig LED-belysning.

Fristående bokstäver med invändig LED-belysning.

Att miljöcertifiera byggnader är vanligt och i dag finns det lösningar ner på detaljnivå som kan harmoniera med det stora, gröna helhetstänket. Som att exempelvis skylta hållbart och grönt.

– Det är viktigt att göra ett aktivt val, att tänka hållbart i alla led och gärna kunna dokumentera det, menar André Zandelin, VD på Accus AB.

Och miljövänlig skyltning behöver inte bli dyrare.

– Det finns bra ekonomi i lösningarna på marknaden, priset blir sällan avgörande.

Många lösningar

Fler och fler produkter erbjuds i takt med att medvetenheten och kraven höjs. Ett hållbart exempel är lösningen PlanSign från danska DanSign, ett internationellt miljöcertifierat skyltsystem där skyltarna är gjorda i helt rena material och som enkelt kan demonteras ner i sina minsta beståndsdelar, trots osynliga infästningar.

André Zandelin

André Zandelin

– Det är när ett system går att återanvändas som det blir riktigt intressant, menar André Zandelin. Dessutom är PlanSign både gediget och har en snygg, tidlös design. Att kunna återanvända ett system till andra kunder är dit man måste nå när det gäller produktutveckling.

PlanSign är primärt utvecklat för hänvisning inomhus, så kallad way finding, något som har blivit vanligare i dagens nya hus. Vad gäller utomhusskyltning finns det också nyheter på marknaden.

– För utomhusbruk finns det nu en lättviktsskylt, med goda miljöegenskaper, som kan monteras på nya typer av fasader, exempelvis parocfasader. Den väger bara 20-30 % av en traditionell skylt och dessutom krävs endast 10-20 % energimängd i produktionen jämfört med traditionell skylttillverkning. Den typen av skylt kan användas överallt, även i vårt lite hårdare klimat.

Rätt mängd ljus

André Zandelin berättar om fler hållbara alternativ.

– Det finns också miljövänlig fönsterfoliering där man använder PVC-fria folier. Are®sign är vidare patenterade eco-designskyltar med minimal miljöpåverkan och låg vikt.

Och givetvis tar LED-belysningen med sin låga energiförbrukning stor plats i det hållbara resonemanget.

– Att konvertera lysrörs- och neonskyltar till miljöriktig LED-belysning är ett viktigt steg att ta. Och tänk efter hur mycket en bakgrund egentligen behöver lysa på en skylt utomhus. Försök att minimera ljuset genom att välja rätt effekt och styrka. Nu finns det även skyltar där man kan dra ner ljusstyrkan vid vissa tider på dygnet beroende på årstid, det finns även ljussensorer som känner av. Sådana här lösningar kommer det att komma mer av, bekräftar André Zandelin.

Konkurrensfaktor

Ett annat led i att tänka hållbart är att se över både antalet och storleken på sina skyltar.

– Tänk på att inte använda för många skyltar, överskylta inte. När vi är med och tar fram ett skyltprogram är det viktigt för oss att bara rekommendera de skyltar som verkligen behövs. Och när man pratar storlek kan vi ta fasadvepor som ett exempel. De är oftast temporära och blir bara avfall när de tas ner. Tänk ett steg extra!

Cradle to Cradle-certifierad skylt, PlanSign.

Cradle to Cradle-certifierad skylt, PlanSign.

Att kunna erbjuda hållbara skyltar med så liten miljöpåverkan som möjligt kommer, enligt André Zandelin, att bli en konkurrensfaktor framöver.

– Att som leverantör ta sitt ansvar och erbjuda den här typen av skyltlösningar, i rena material designade för att kunna demonteras, kommer att få ännu större betydelse framöver. Medvetenheten har höjts. På mässan Ekobygg i Stockholm senast pratades det om att se ”buildings as material banks”, alltså att se hus som banker där olika typer av material förvaras en tid. Därefter ska allt kunna återanvändas i första hand och återvinnas i andra hand. Och det gäller absolut även skyltar, avslutar André Zandelin.

TIPS:

Gör ett aktivt val och försök hitta hållbara och miljövänliga produkter.

Tänk på att inte överskylta med för många skyltar.

Tänk ett steg extra även när det gäller storleken på skylten, exempelvis onödigt stora fasadvepor som bara blir till avfall efter användning.

Belys på rätt sätt:

- Använd LED.

- Belys bara den delen av skylten som verkligen behöver lysa.

- Använd rätt effekt och styrka.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter