Säkerhet med fokus på utveckling

Brand & Säkerhet i Helsingborg är ett helhetstäckande säkerhetsföretag som servar hela västra Skåne och södra Halland med sin verksamhet. Brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, övervakningskameror, installation av kabel-TV, lås och beslag – allt kan de hjälpa till med. Ständigt strävar de efter utveckling, både inom företaget och av säkerhetstekniken. Efter en kraftig företagsexpansion har de nu skaffat nya lokaler, perfekt anpassade efter deras behov, och flytten är nyligen avklarad.

Företaget Brand & Säkerhet i Helsingborg startades av de båda delägarna Fredrik Sjöberg och Bo Bengtsson 1 oktober 2007. Då var verksamheten inriktad på brandlarm, inbrottslarm och passagesystem. I januari 2008 expanderade de genom att köpa upp bolaget Rinex Service som jobbar med installationer av antenner och kabel-TV.

-Vi har utvecklat vår verksamhet till att idag även syssla med kameraövervakning. Och för att kunna hjälpa till med rådgivning och installationer av lås och beslag har vi dessutom anställt fyra låstekniker, berättar Fredrik Sjöberg.

Förenklat kan man säga att Brand och Säkerhet i Helsingborg sysslar med allt inom säkerhet vid både nyinstallationer och ombyggnader. Kunderna är både vanliga företag, fastighetsägare, byggbolag och elfirmor.

- När vi drog igång för fyra år sedan var vi tre man, idag är vi 19 stycken. Så det har verkligen snurrat på, konstaterar Fredrik nöjt.

Att säkerhetsbranschen hela tiden utvecklas, både vad det gäller teknik och regler, är det som lockat både Fredrik och Bo och fått dem att hålla sig inom branschen i 20 respektive 30 år.

Ökat behov av säkerhet

Som samhället ser ut idag och med tanke på hur det ser ut att utvecklas ökar hela tiden behovet av säkerhetsanläggningar, menar Bo Bengtsson.

-Många har svårt att skilja på ditt och mitt samtidigt som vi haft mycket bränder i både skolor och förskolor i Helsingborg, Malmö och Landskrona under senare tid.

-Alla tänker på att hålla nere kostnaderna. Med ett brandlarm exempelvis sparar man som företag pengar då det vid en brand bidrar till minskade skador på lokalerna jämfört med om man inte haft något larm, säger Fredrik Sjöberg. Skulle det börja brinna och detektorn löser ut så att räddningstjänsten är på plats inom cirka fem minuter, då har det inte hunnit ta eld så pass mycket som det skulle ha gjort om man inte hade haft något brandlarm och att det istället hade varit grannen som fått upptäcka att lågorna stått ut genom fönstren och larmat räddningstjänsten. Då har man problem, för då brinner hela huset ner. För att inte tala om den ökade risken att någon skulle brinna inne. Av det hänseendet är förstås också utrymningslarmet oerhört viktigt.

Framtid och utveckling

Säkerhetsbranschen är i ständig utveckling och Fredrik Sjöberg vill gärna belysa framstegen inom brandlarmstekniken som ett exempel. Tidigare har brandlarmssystemen fungerat så att man haft en kabel för tio rum. Idag är systemen mer exakta och kan visa i vilket av rummen det brinner.

- Det gör förstås att du får mer kontroll och information om exakt vart det är problem. Dessutom finns numera fler styrfunktioner som exempelvis styr hissar till bottenvåningen och ställer sig med dörrarna öppna. Skulle det brinna på bottenplan ställer sig hissen istället på våningsplanet ovanför.

Om man ser framåt i tiden är Fredriks förhoppning att tekniken ska utvecklas ytterligare så att räddningstjänsten redan i bilarna vid utryckningen har information om exakt vilken fastighet, våningsplan och rum det brinner i.

-Direkt när de tagit emot larmet ska de även få ritningarna över byggnaden. Jag tror att räddningstjänsten kan spara väldigt mycket tid på det. Den lösningen finns redan idag men används, mig veterligen, inte ännu.

Ett annat nytt system som är på gång är Eltek, som innebär att både detektorer och larmknappar förses med en kamera.

-Det gör att man kan se om det verkligen brinner på platsen och hur branden utvecklas. Dessa bilder kan även räddningstjänsten få tillgång till. Denna teknik kan effektivt minska onödiga falsklarm.

Flytt till nya lokaler

Efter att Brand & Säkerhet i Helsingborg expanderat uppstod behovet av ny lokal och i juni i år gick en flytt av stapeln.

-Vi valde att köpa en egen lokal ungefär 500 meter från vårt gamla kontor här på Berga. Det är här de flesta elfirmorna i Helsingborg sitter. Nu har vi både kontor, lager och en butikslokal i ett. Sistnämnda för att vi planerar att öppna en låsbutik med nyckeltillverkning under hösten.

Det tog ett tag att hitta rätt lokal. De flesta fastigheterna var för stora vilket hade krävt att de tagit in externa hyresgäster.

-Vi skulle inte ha tid att leta efter hyresgäster och vara hyresvärd vid sidan av ordinarie verksamhet, därför är det bättre att vi sitter här i huset själva. Den här lokalen passar oss verkligen bra storleksmässigt.

De faktorer som avgjorde i valet mellan att köpa och hyra var att det kostnadsmässigt skulle bli ungefär detsamma i slutänden samtidigt som friheten att bygga om precis efter egna behov blev större.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter