Säker lokal på rätt sätt

Inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, fönstergaller, fönsterfilm, brandlarm...Allt från det enklaste till det mest integrerade. Säkerhetslösningarna är många och kan skräddarsys efter just din verksamhet. Var ute i god tid och säkra din lokal före flytten. Richard Björk på Swedsecur ger tips och råd...

Vid en flytt nedprioriteras inte så sällan just säkerheten, något som kan bero på oerfarenhet och tidsbrist, tror Richard Björk på Swedsecur i Helsingborg.

- Den som är flyttansvarig får en tillfällig roll i flyttprocessen och är kanske inte helt enkelt inte van att hantera de frågor som kan komma upp.

Att börja flyttplaneringen i god och avsätta tid är ett av sätten att minimera antalet misstag.

- Direkt när man skrivit kontrakt är det dags att börja planera för säkerheten, menar Richard. Det är speciellt viktigt att vara ute i god tid om man som hyresgäst själv ska anpassa lokalen. Ska man till exempelvis sätta upp nya väggar och hyllsystem är det risk att man bygger bort möjligheten att använda både det gamla säkerhetssystemet eller sätta in nytt. Givetvis betyder det en ökad kostnad sedan när man kan behöva riva upp och borra igenom för att exempelvis kunna dra ny eller extra kablage.

Man bör även tidigt i flyttprocessen kontakta sitt försäkringsbolag och förhöra sig om vilka försäkringskrav som gäller för just sin verksamhet för att få rätt premie och med detta kanske också en fördelaktigare självrisk.

Därefter gäller de att se till att skaffa rätt säkerhetssystem för just de egna behoven och kraven. Och möjligheterna är många...

- Kunden kan välja allt från det enklare inbrottslarmet till det mest avancerade, där inbrottslarmet är intrigerat med både passersystem, brandlarm och kameraövervakning som vid åtgärd går vidare till larmcentral som i sin tur skickar ut väktare. De integrerade systemen går att bygga på och skräddarsy efter verksamheten allt eftersom behovet ökar och växer. Jag tycker det är viktigt att säga att man inte behöver köpa mer än vad man behöver just för dagen, men att produkterna även finns till att tillgå i framåt i tiden.

När man väl genomför den fysiska flytten är risken att råka ut för både inbrott och skadegörelse som störst, så se då till att förhindra att det blir ett glapp mellan den gamla och den nya lokalen.

- Det finns många externa öron och ögon som bara finns där just vid detta tillfälle, det finns t o m folk med mer oseriösa verksamheter som säljer ”flytt-tips”, konstaterar Richard. Vi kan även erbjuda olika mobila lösningar genom att montera upp tillfälliga lösningar vid förhöjda behov, det kan vara ett sätt att skydda sig vid en flytt. För denna tjänst betalar man en startkostnad med en dygnshyra, denna tjänst minimeras investeringskostnaden men säkerheten höjs. Men det bästa är ju självklart att köra igång hela den fasta lösningen innan man flyttar in. Då får vi tid att kontrollera anläggningen, prova av den, koppla upp allt till larmcentralen, informera väktarna som ska köra på uppdraget samt färdigställa dokumentation som behövs och lämna över till kunden som ska använda anläggningen.

Säkerhetsbranschen är en expansiv bransch med god tillväxt, men med det kommer både nya produkter och oseriösa företag och leverantörer.

- Se till att kontakta väl beprövade och erkända säkerhetsleverantörer. Var noga med att ta referenser och så kan man även gå in på SBSC hemsida för att kontrollera certifierade företag, tipsar Richard.

Att det är en expansiv bransch innebär också att utvecklingen går i rasande fart.

- Tekniken blir bättre och bättre och prisbilden blir gynnsammare för kunden. I dag levererar man fler och fler lösningar i sammansatta säkerhetspaket, det gäller att leverera med nya funktioner hela tiden för att kundens behov och önskemål ändras fortlöpande. Många kunder behöver givetvis inte alla funktionerna, men det gäller att lyfta fram medvetenheten hos kunden och visa hur de faktiskt kan använda sitt system om behoven skulle förändras. Många av tekniklösningarna är i dag IP-baserade och kunden kan till exempel få avvikelser, händelser och väktarrapporter både via sms, mms eller via e-post.

Och givetvis kan lösningar som sagt både behovsanpassas och skräddarsys för alla kunders behov, både beroende på verksamhetstyp, organisation och var man geografiskt sitter någonstans.

- Sitter man på bottenplan eller i ytterkanten på ett industriområde är risken ofta större för både inbrott och skadegörelse. Högre upp i ett hus blir det däremot en annan hotbild på både brand och utrymning. De olika säkerhetsriskerna kommer man fram till genom att göra behovs- och riskanalyser, förklarar Richard. Det finns idag utarbetade mallar och rutiner för att göra olika analyser där man delar in verksamheten i zoner och bedömer riskerna. Vi tittar på hotbilder och sedan väger man dem och får fram olika procentsatser och kan på så sätt ringa in högriskfaktorerna och tittar på hur man kan säkerställa dem med teknik eller kanske även fysiska personer, t ex väktarbolag.

Det är vanligt att paketera de olika lösningarna och många leverantörer erbjuder avtal till sina kunder.

- Hos oss kan kunden exempelvis välja på ett antal modeller av serviceavtal. Vid ett avtal med fast arvode vet kunden precis vad han ska lägga in i budgeten och detta faktureras en gång om året och på detta sätta får kunden inga oväntade kostnader. För de kunder som väljer teckna avtal med Swedsecur har då ett antal kundfördelar att tillgå. Vår filosofi är att ha långsiktiga relationer och även ha en fortlöpande kontakt med kunder även efter installationen är slutförd och driftsatt och detta kan bygga man upp med olika modeller av serviceavtal.

Och Swedsecur erbjuder numera även möjligheten att hyra sin säkerhetslösning.

- Vid finanskrisen 2009 såg vi en stor förändring, då bromsade alla våra kundgrupper samtidigt, det blev totalt investeringsstopp och som många vet så nöden är uppfinnarnas tid och det ledde till att vi började titta på andra finansieringsalternativ och började hyra ut utrustning istället, exempelvis på 36 månader. Vi har fortfarande med det som alternativet i de flesta av offerter i dag och en del kunder till oss väljer hyresalternativet eftersom marknaden fortfarande inte är stabil.

Att hyra utrustningen blir något dyrare i och med att man betalar ränta på säkerhetsutrustningen, men fördelen är att all utrustning är försäkrad av Swedsecur och en årlig service ingår i hyresavtalet, och andra är man kan fördela investeringskostnaden på en längre sikt mer som underhållskostnader.

- Att hyra utrustning belastar inte resultatet som en investering gör. I en lågkonjunktur köper man säkerhet på ett annat sätt, man kör mer på befintliga lösningar och är inte lika intresserad av att få in mer funktioner. Företag har alltid behov av säkerhet men det är tydligt att behoven ändras beroende på om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur, konstaterar Richard avslutningsvis. Vi måste anpassa oss efter omvärldens behov och som utgångspunkt i vår verksamhet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter