Roger Strömberg, Business Region Göteborg

HUR SKULLE DU BESKRIVA ER VERKSAMHET I GÖTEBORG?

Vi står för näringslivsutveckling, hög service och tillväxt! Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. BRG arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Företaget hjälper såväl befintliga företag som nyetableringar i deras ambitioner att växa. Vi driver bland annat ett antal branschutvecklande projekt som syftar till att bidra till tillväxten på strategiska områden. Fokus ligger på de branscher som är starka inom regionen. BRG arbetar även med företagsutveckling, framför allt i projekten "Tillväxt 2000" och "Tillväxt Mikro".

VARFÖR SKA MAN SOM FÖRETAG FLYTTA TILL GÖTEBORG?

Det finns en spännande marknad i Göteborg, i spännande miljöer blandat med tillgång till hög kompetens via goda skolor och ett unikt universitet mitt i staden. Vi har ett mycket gott samarbete mellan olika aktörer i regionen som t ex Lindholmen Science Park, hamnen, flyget m m.

Göteborg, med sina utpräglade handelstraditioner, har ett bra läge i Skandinavien, mitt emellan huvudstäderna. I Göteborg finns det alltid möjlighet att göra business. 70 procent av Skandinaviens industri finns inom Göteborgs närområden. Lägg till allt detta även stadens satsning på stora evenemang, handel och kongresser. Och vi får inte heller glömma kulturen som har ett starkt fäste i regionen.

OM MAN SOM FÖRETAG REDAN FINNS I GÖTEBORG, VAD KAN NI HJÄLPA TILL MED DÅ?

Vi är en neutral aktör som skapar goda förutsättningar för näringslivsutvecklingen i regionen, vi sitter inte i knäet på någon annan. Vi skapar möjligheter för småföretagare med projekt som "Tillväxt 2000" som vi arbetat med i 10 år. Projektet ger småföretagarna utbildningsmöjligheter och ger företagen en bra skjuts ut på den internationella marknaden. Företagen kan erbjudas rekryteringskompetens, analyser och managementhållning, allt för att underlätta nyanställningar och tillväxt.

Vi är med och skapar kommunikativa plattformar och förmedlar kontakter. Vi kan även hjälpa till med rådgivning, framför allt för utländska företag, gällande bolagsbildningar, arbetsrätt och skattefrågor och kan koppla ihop företag med riskkapitalbolag och andra finansieringsinstitut.

Vi hjälper företag att etablera nya kontakter, bland annat kan de söka nya affärspartners i vårt eget partnerregister, något som mer än en gång har lett till joint venture-bolag.

BRG har även system där vi kan erbjuda både mark och lokaler till flyttande och nyetablerande företag. Och givetvis är marknadsföringen av Göteborgsregionen som investerarregion en stor bit i vårt arbete. BRG har helt enkelt bra kontaktkanaler och en vässad verktygslåda.

VAD HAR NI GJORT FÖR ATT SÄTTA GÖTEBORG PÅ KARTAN?

Det är mycket som gör att Göteborg är välkänt och vårt arbete sträcker sig över så mycket. Men jag väljer ut Cityuniversitet, upprätthållandet av våra handelstraditioner samt skapandet av våra forskningskluster.

Vad gäller våra evenemang och kongresser gör Göteborg & Co och GotEvent stora insatser för regionen.

VAD GÖR NI FÖR ATT SKAPA NYA JOBBMÖJLIGHETER?

Vi jobbar utifrån ett antal strategier och via våra kluster, allt för att skapa mötesplatser och kommunikativa plattformar. Vi jobbar med projekt "Tillväxt 2000" som är göteborgsregionens hittills största satsning på företagsutveckling. Projektet drivs av Business Region Göteborg AB, med Västra Götalandsregionen som medfinansiär och Länsarbetsnämnden som samarbetspartner. Vi erbjuder bl a företagsrådgivare, rekryteringsservice, seminarier, utbildningar och inte minst ett kollegialt nätverk med andra tillväxt- och utvecklingsföretag. Hela utbudet är direkt anpassat till företagens situation och behov.

Vi har stora intressen i våra kluster med exempelvis Lindholmen, Medicinarberget. Vi lockar företag till Göteborgsregionen genom att satsa mycket på marknadsföringen av staden som etablerings- och investeringsregion.

I VILKEN BRANSCH KOMMER DE NYA JOBBEN?

Jag tror att det kommer att gå fortsatt bra för byggnäringen, IT-branschen, bemanningsföretagen och de tekniska konsulterna. Inom kontorssektorn kommer det nya jobb och fortsättningsvis även inom transport, logistik och handel.

HUR SAMARBETAR NI MED

FASTIGHETSÄGARNA?

Vi samarbetar mycket med fastighetsägarna i stan och har hela tiden en kontinuerlig kontakt med dem. Vi jobbar med en återkommande investeringsmässa, vi ställer ut och marknadsför Göteborg tillsammans på MIPIM nere i Nice, vi jobbar tillsammans med mark- och lokalregistret och vi samarbetar i många etableringsfrågor.

HAR NI SAMMA RELATION OCH SAMARBETE MED ALLA?

Det blir ju naturligt vilka vi samarbetar med, vi jobbar med alla som vill satsa på regionen.

SPELAR DET NÅGON ROLL VILKET PARTI SOM STYR I KOMMUNEN?

Nej, vi är ett offentligt bolag och ett regimskifte påverkar inte alls. Näringslivspolitiken i Göteborg har fastlagts för länge sedan och strategier har fastlagts i consensus. Målen alla vill nå och jobbar för är en hög sysselsättning, en stark tillväxt och ett differentierat näringsliv.

VAD ÄR VAKANSGRADEN I GÖTEBORG?

I dagsläget är vakansgraden för centrala Göteborg cirka 11 procent medan den generella nivån för hela Göteborg ligger ungefär en procent högre. Ordet vakansgrad är ett utarmat begrepp, varför pratar vi inte istället om förlopp och trender?

VAD HAR GÖTEBORG SOM INTE MALMÖ ELLER STOCKHOLM HAR?

Först och främst har ingen av dem förmånen att vara andrastad. Göteborg står dessutom för den starkaste tillväxten, både inom vårt differentierade näringsliv men även inom befolkning. Göteborg har ökat med 55 000 personer de senaste åtta åren. I Göteborgsregionen finns också Nordens största hamn. Stora evenemang dras till Göteborg, nu senast exempelvis EM i friidrott.

Varken Malmö eller Stockholm har inte något cityuniversitet som jag ser det, men ståtar naturligtvis med andra kvaliteter. Däremot har vi alla tre ett ödmjukt förhållande till varandra och det är viktigt.

VAD KRÄVS I BYGGNATION OCH INFRASTRUKTUR FÖR ATT YTTERLIGARE STÄRKA FÖRETAGSKLIMATET? KAN NI PÅVERKA?

Göteborg har en stark tillväxt plus en redan etablerad industri och de tomma lokalerna håller på att fyllas på p g a en allt mer växande tjänstesektor. Men vi får inte glömma bort svagheterna. En av konsekvenserna får inte bli en långsam samhällsutbyggnad med uteblivna infrastrukturinvesteringar.

Vi måste jobba fram bostäder och nya infrastrukturinvesteringar. Hamnen måste få sina prioriterade vägar och anslutningar.

Vi ser även den kommande Västlänken som en viktig del i utvecklingen så att pendeltrafiken kan avlastas.

VAR STÅR NI I DEBATTEN OM HÖGA HUS?

Ett eller annat högt hur är väl trevligt. Men där det passar! Sådana typer av debatter landar alltid i det demokratiska systemet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter