Resan startar för Gamlestaden

Platzer Fastigheter vill finnas där det händer i Göteborg, främst kring kollektivknutarna. Att man nu satsar stort i Gamlestaden känns därför helt självklart. Tidigare i år förvärvades Gamlestadens fabriker och snart lämnas bygglovet för Gamlestads Torg in. Erik Fischer, marknadsområdeschef på Platzer Fastigheter, ser fram emot en spännande resa.

Bild: Arkitektbyrån Design

Bild: Arkitektbyrån Design

Med förvärvet av Gamlestadens fabriker får Platzer ett sammanhängande fastighetsbestånd om cirka 100 000 kvm uthyrningsbar yta och lika mycket i framtida möjlig byggvolym.

- Det här är ett av Göteborgs mest spännande utvecklingsområden. Vi tror jättemycket på Gamlestaden, konstaterar Erik Fischer, och många med oss. Det är en lång resa, men redan om fem år tror jag att vi har en väldigt förnyad stadsdel där vi skapat en bra mix av gammalt och nytt med verksamheter som gör att området behåller sin karaktär.

Byggstart 2016

Platzers fokus på Gamlestaden inleddes med Turitzkvarteret som man köpte av Wallenstam 2012.

Erik Fischer

Erik Fischer

- Vi hade en stark vilja att vara med i utvecklingen av Gamlestaden, som är en av våra utvalda delmarknader i Göteborg, och köpet av Wallenstam blev ingången.

Nästa steg blev Gamlestads Torg, förklarar Erik Fischer.

- Västtrafik fick en markanvisning för ett Resecentrum och i den processen beslutade man att även anlägga ett torg och mer kringliggande funktioner. Men under processens gång drogs markanvisningen tillbaka och frågan att bygga en kontorsbyggnad, med ett resecentrum i bottenplan, ställdes istället till ett antal privata aktörer. Platzer kom tidigt i kontakt med Serneke som vi märkte ville något annorlunda. Så nu ska Serneke bygga och vi äger och utvecklar. Hittills har det fungerat väl, det känns som om vi är något riktigt bra på spåren.

Nästa steg är att söka bygglov.

- Den arkeologiska utgrävningen som just nu pågår drar dock ut på tiden, men vi hoppas på byggstart i slutet på första kvartalet 2016.

16 000 kvm plus kultur

Två byggnader ska det bli. Ett större kontorshus med en högdel på 16 våningar och en lågdel på fem våningar, om sammanlagt 14 000 kvm med planerad inflyttning 2019.

- I bottenplan har Västtrafik hyrt in sig för sitt resecentrum men vi har kvar en del yta även för restaurang- och serviceverksamhet, förklarar Erik Fischer. Ytterligare ett hus ska byggas på torget framför kontorshuset där vi jobbar för att även göra plats för någon typ av kulturell verksamhet. Vi tror mycket på att skapa ett blandat innehåll på den här ytan för att det ska bli en attraktiv del i staden.

Erik Fischer är noga med att poängtera att det som byggs här inte blir en ny stadsdel utan det handlar istället om att komplettera och utveckla Göteborgs äldsta stadsdel.

- Finessen med det vi gör är att vi kompletterar de fina värdena som redan finns genom att lägga till flera funktioner. Vi ser ingen konkurrens med de mindre verksamheterna som redan finns här idag.

Bild: Arkitektbyrån Design

Bild: Arkitektbyrån Design

Förlängning av staden

Och flera planer är i rullning, Platzer är långt ifrån ensamma om att vilja utveckla Gamlestaden.

- Runt torget kommer bland annat Peab att bygga två kvarter bostäder plus verksamheter och Skanska ska bygga ett hotell. Och för Gamlestads Torg, etapp två, har man markanvisat bostadskvarter till både Tornstaden, Veidekke och allmännyttan. Det känns verkligen som om vi kan nå målet att skapa en bra, integrerad blandstad av innerstadskaraktär.

Göteborgs Stad vill att Gamlestaden ska bli just en förlängning av Göteborgs innerstad.

- Och Gamlestaden ligger ju verkligen nära, poängterar Erik Fischer. Det är bara en hållplats mellan Drottningtorget och Gamlestaden och ur kollektivtrafiksynpunkt är det svårt att hitta ett annat läge med så bra förutsättningar, om man bortser från Centralstationen. I Gamlestaden har vi Ale-pendeln, sex spårvagnslinjer, busslinjer, närhet till både E45 och E20 plus direkt anslutning till E6. Allt finns här och vi vet att det lockar företag. Efter varje lyckat projekt blir de fler och fler.

Gamlestadens fabriker ska märkas

I våras föll en annan stor pusselbit på plats i och med köpet av Gamlestadens fabriker.

- När vi köpt torget såg vi att det fanns en stor bit av området som vi gärna hade velat råda över för att kunna koppla ihop de olika fastigheterna och det var ju Gamlestadens fabriker.

Platzer tror nu att man kan utveckla och gå i mål med den detaljplan som rullat sedan 2007.

- Planen ska ut på granskning till årsskiftet och förhoppningen är att den vunnit laga kraft i slutet på nästa år. Vi har tagit hänsyn till många synpunkter och optimerat planen så att den nu är genomförbar. Här finns en stor förtätningspotential men samtidigt flera byggnader som inte får röras.

Den här typen av stadsutveckling är den mest spännande, tycker Erik Fischer.

- Här ska vi komplettera ett redan etablerat område, där det första huset är från 1729. Fler verksamheter, både större och mindre, ska skapa innerstadskaraktär och liv. Här ska byggas nya kontor i olika storlekar plus bostäder. Gamlestadens fabriker kommer att märkas!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter