Rent samvete på kontoret

Visst är det härligt med en ren och snygg arbetsplats, men traditionella, starka rengöringsmedel i våra lokaler medför risker för både för naturen och för den egna hälsan. Vi träffat Nicos Gekas och pratat med honom om miljövänliga och smarta alternativ.

De svenska hemmen köper årligen 40 000-50 000 ton rengöringsmedel, många överdoserar användningen vilket leder till onödig förorening av naturen och att rester av kemikalier stannar kvar i våra hem. På kontor, och andra arbetsplatser, kan det vara svårt att hålla koll på att lokalvården sker på ett sätt som tar hänsyn till naturen. Vi har träffat Nicos Gekas från Cleanmaker, ett företag med en uttalad miljöprofil inom lokalvårdsbranschen. Nicos är först och ensam i Norden med att använda sig av en metod som är lika enkel som genial. När han rengör, exempelvis dina fönster, använder han nämligen inget annat än vanligt vatten, ja eller ovanligt vanligt vatten. Nicos förklarar – Vi använder vanligt dricksvatten som filtreras genom ett avancerat reningssystem vilket ger oss ett vatten som är nästan helt fritt från partiklar som kalk och liknande. Kvar i vattnet blir alltså bara väte och syre, med andra ord; rent vatten. Samma rena vatten används inom bland annat medicin- och metallforskning för att säkerställa produkterna och kallas då för osmosiskt vatten. Om du stänker lite vanligt kranvatten på ett fönsterglas så kan du se att det lämnar märken efter sig, skillnaden mellan vanligt kranvatten och vårt renade vatten är att vårt vatten inte lämnar några som helst fläckar efter sig.

Nicos använder också vattnet till djuprengöring som gör att kommande underhåll blir enklare och inte lika omfattande, mindre tid på städningen sparar både tid och miljö. En annan fördel med rent-vatten-metoden är att den är billigare än traditionella städmetoder. Nicos har investerat en ansenlig summa i reningssystem och lagerhållning för företaget men kan ändå erbjuda lägre kostnader än konkurrenterna, detta beror på att jobbet i de flesta fall går snabbare att utföra. Det renade vattnet går att använda till rengöring på de allra flesta ytor som tål vatten.

Framtiden ser ljus ut för Nicos och Cleanmaker, mycket tack vare mun mot mun metoden med nöjda kunder som sprider ordet vidare. På kundlistan återfinns många kända fastighetsägare som till exempel Jones Lang La Salle, Vasakronan, Telge och Fabege. I nuläget finns Cleanmaker enbart i Stockholm men Nicos hoppas naturligtvis kunna expandera sin verksamhet, i första hand handlar det om att etablera sig i städerna Göteborg och Malmö.

Det finns många fördelar med att välja miljövänliga metoder vid kontorsstädning. Starka rengöringsmedel och lukter är naturligtvis jobbigt för personer som lider av astma och allergi, dessutom finns det forskning som visar att konserveringsmedel i rengöringsprodukter kan framkalla allergi hos friska personer.

Är du angelägen om miljövänlig lokalvård på din arbetsplats? Håll Sverige Rent har utformat ett praktiskt formulär som du kan använda dig av för att vid uppköp av städtjänster, det finns att ladda ner på deras hemsida www.hrs.se.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter