Rekrytera - att hitta rätt

Att rekrytera är ett gissel för många. Det kostar både tid och pengar och man ska hitta rätt pusselbit, rätt person, på rätt sätt. Dessutom finns det många både seriösa och oseriösa samarbetspartners ute på marknaden, allt från bemanningsföretag till testförsäljare. Vi försöker på de här sidorna bena ut en del och ge er handfasta tips och råd i rekryteringspusslet. Vi började med att ställa ett antal frågor till två av de auktoriserade bemanningsföretagen på marknaden, Kontorsfixarna och Hyrverket.

1. Om det är bra eller dåligt är svårt att svara på. Det måste vara produktionsbehovet samt personalsituationen som styr rekryteringsbehovet. Kan dock vara negativt om man som arbetsgivare inte tar hand om den nyanställde på ett bra sätt beroende på flyttbestyren.

2. Ur ett arbetsgivarperspektiv är den största fördelen flexibiliteten man har för att kunna parera produktionen. Ur den anställdes perspektiv ser jag bara fördelar då man har samma anställningsskydd hos de auktoriserade bemanningsföretagen som i en "vanlig anställning", det är samma sak. Fördelarna är flera,

bl a så gör man sig mer attraktiv på arbetsmarknaden beroende på hur många uppdrag man genomför.

3. Branscher med stora produktionssvängningar hyr naturligtvis mer personal än branscher med likriktad produktion.

4. Trenden just nu är otroligt positiv, totalt + 26 procent, första kvartalet 2006. Det som främst skiljer sig i själva rekryteringsprocessen är att med erfarenheten ökar förståelsen för våra kunders behov och därmed höjer vi vår kvalitet ytterligare.

5. Vi följer naturligtvis de auktoriserade bemanningsföretagens leveransvillkor plus att vi har några ytterligare fördelar som dygnet-runt-jour, arbetsplatsdokumentationer och att vi anpassar våra priser efter vår personals kompetens och arbetslivserfarenhet. På så sätt kan vi leverera optimal kvalitet till lägsta möjliga pris.

6. Vi svarar för hela eller delar av våra kunders rekryteringsbehov. Vi bedriver även entreprenadverksamhet där vi svarar för en funktion hos våra kunder, t ex en växel/reception.

7. Självklart, vi är en samarbetspartner till våra kunder som inte bara levererar när det går bra för dem. Med vår erfarenhet och arbetsmarknadskännedom är vi ett bra alternativ även vid neddragningar. Vi kan aktivt förmedla andra arbeten och anställningar men även fungera som ett stöd med utbildning i hur man skriver en ansökan och cv. Vi erbjuder även träning i intervjusituationer.

8. Man kan hyra personal hur länge som helst. Det finns ingenting som hindrar så länge behoven finns.

9. När produktionen understiger behovet blir det inte lönsamt att hyra personal längre.

10. Man måste naturligtvis ha behovet. Allt annat tänker vi på åt våra kunder genom att ställa frågor och på så sätt göra en rekryteringsprofil. Vi bygger profilen genom behovsfrågor gällande bl a kompetens, erfarenhet, personliga egenskaper, arbetsuppgifter m m. För att vi ska kunna göra en bra profil besöker vi alltid även arbetsplatsen för att "känna atmosfären" och träffa blivande arbetskamrater m m.

11. Företagen ska kontakta oss helst så tidigt som möjligt. Vi arbetar hellre proaktivt med risken för att det inte blir något.

12. Hos oss är alla välkomna! Vi vet inte vad för sorts behov våra kunder har nästa gång och det är en av anledningarna till att vi tycker att vi arbetar i en så otroligt spännande bransch.

1. Om man flyttar längre och folk säger upp sig kan det vara bra att hyra in innan man hinner anställa. Och om man flyttar produktionen kan man tillfälligt hyra in outsourcad personal tillsvidare så att inte produktionen står still. Annars är det svårt att säga.

2. Det är alltid dyrare att hyra, från första dagen, men å andra sidan innebär det en större flexibilitet för företagen. Om ett företag fastanställer personal blir man beroende av LAS-regler och måste dessutom betala pension vid kollektivavtal o dyl. Detta är ofta anledningar till varför en hel del företag hyr personal.

3. Vi arbetar endast inom informations- och reklambranschen och här hyr man in när ett projekt behöver specialkompetens, exempelvis en webbdesigner. Då väljer man oftast att inte anställa, utan tar in en person tillfälligt istället.

4. I dag är det fler företag som jobbar i olika projektformer och då blir det lättare att hyra in personal. För större internationella företag utomlands är det omöjligt att säga upp personal och därför är det vanligare att hyra personal ute i Europa, något som säkert kommer att avspegla sig även i Sverige.

5. Vi arbetar utifrån två grundprinciper; att ha anställda per timme eller via ett fast månadsarvode. Det fasta månadsarvodet gäller om anställningen är längre än sex månader. På de större bemanningsföretagen jobbar man med fast anställda.

6. Vi anser att en av våra sidotjänster är rekrytering, det medföljer inte automatiskt för att man jobbar med bemanning. Men en del bemanningar blir såklart rekryteringar. Vi arbetar även med entreprenad som är en typ av bemanning. Entreprenad innebär att vi tar oss an hela projekt, att företag kan hyra in av oss tills de kan mäta och bestämma om det aktulla projektet ska genomföras.

7. Generellt är det så att alla stora företag håller på med såkallad outplacement. VI arbetar inte så men kan exempelvls ta hand om enstaka personer som sägs upp.

8. Man kan hyra personal hur länge som helst. Långa inhyrningar är vanligt i dag, facket har ändrat inställning och genrellt är bemanningsbranschen mer etablerad i dag. VI följer egna fackliga avtal och även kollektivavtal.

9. Om man räknar efter en viss mall hittar man brytpunkten efter nio månader, men detta förutsätter att företaget som anställer har en egen personal som handhar det.

10. Gör en intern lista på arbetsbeskrivningen, upprätta en profil och specificera vad ni söker vad gäller utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Tänk på vad det finns för andra personer på avdelningen som personen ska funka med, det är jätteviktigt!

11. Vi jobbar lite annorlunda med en kompetensdatabas så söker ett företag exempelvis en bildredaktör kan vi svara snabbt efter att vi har gått igenom databasen.

12. Det enda kravet vi har är att man ska kunna något inom den här branschen, eftersom företagens behov kan skifta mycket.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter