RegionCity skapar förutsättningar

Illustration: Kanozi Arkitekter

Illustration: Kanozi Arkitekter

RegionCity är Jernhusens stora utvecklingsprojekt och ett av fem fokusområden i skapandet av Älvstaden. I dag utgör stationsområdet Västsveriges hjärta och både funktion och utveckling är av stor betydelse för hela regionen. Här vill Jernhusen nu skapa ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler möten och starkare tillväxt.

Under våren 2013 lät Jernhusen fyra skandinaviska arkitektteam ta fram förslag på hur centralstationsområdet i Göteborg kan utvecklas till ett city för hela regionen – RegionCity.

- Med rätt utformning av RegionCity kan området bli ett attraktivt och tillgängligt city för hela Västsverige och kan bidra till att regionen växer och utvecklas, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen. Det är också en enorm möjlighet för Göteborg att komma ur startblocken och springa ikapp Malmö. Vi ligger ungefär 17 år efter.

Illustration: Liljewall Arkitekter

Illustration: Liljewall Arkitekter

En länkande stadsdel

Framtida RegionCity ligger mitt i Göteborgs största utvecklingsområde, Älvstaden, och är ett av fem utpekade områden.

- Stationsområdet ligger mitt emellan det gamla Göteborg och framtidens Göteborg och bör fungera som en länkande stadsdel och ha fler uppgifter än att bara vara en station, menar Urban Hammarlund.

När Västlänken är färdig kommer området dessutom ha en ännu tydligare koppling ut i regionen, menar Urban Hammarlund.

- Och hur stor den regionen blir kan man tolka olika. Vi har medvetet satsat på att samarbeta både med danska och norska arkitektbyråer för att lägga grunden till en framtida arbetsmarknad där man knyter ihop Västsverige med hela Skandinavien.

Ett RegionCity kring centralstationen ska börja byggas. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter

Ett RegionCity kring centralstationen ska börja byggas. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter

Där allt och alla möts

Det är Reiulf Ramstad Arkitekter från Norge och Erik Möller Arkitekter från Danmark samt Liljewall Arkitekter och Kanozi Arkitekter från Sverige som tagit fram var sitt förslag på hur RegionCity skulle kunna se ut. De har alla fått uppgiften att skapa en station- och mötesplats, där allt och alla möts.

- Här möts den nya och gamla staden, här möter staden den övriga regionen och här möts man också över generationsgränserna. Det ska bli ett scenhus för framtida möjligheter. Det exakta innehållet bestäms när detaljprojekteringen börjar närma sig, men för oss är det naturligt att det vi äger blir arbetsplatser och handelsytor. Samhället behöver tillväxt och vi vill skapa möjligheter för det, tillsammans med Staden. Givetvis kommer vi också att bygga hotell och bostäder så att det blir en trygg och rik plats.

Illustration: Erik Möller Arkitekter

Illustration: Erik Möller Arkitekter

Öppet och dialogbaserat

I skrivande stund är det faktiskt redan detaljplaner i gång. En som omfattar byggnader i området ovanpå blivande Västlänken och snart rullar det även i gång en plan på bangårdsviadukten, öster om Jernhusens område.

- Stadens arbetssätt har verkligen förändrats, betonar Urban Hammarlund. I dag spelar man med öppna kort och allt är mer dialogbaserat. Staden tittar framåt i ett 50-årsperspektiv, det som tidigare bara var frimärksplaner är nu betydligt större. Något som underlättar vårt arbete framöver.

Se utmaningen

Men många saker är beroende av varandra, utvecklingsområdet är stort och planerna många.

- Det är oerhört många som ska dansa samtidigt, menar Urban Hammarlund. Vi måste hjälpa Staden att gå i takt så att Göteborg kan växa på båda sidor älven som är visionen, men vi måste samtidigt hjälpa Västlänkens framdrift och arbetet med bangårdsviadukten m m. Det viktigaste är att alla hela tiden pratar med varandra, även när projekt bara är halvfärdiga. Utmaningen är att inte bli paralyserad över allt som ska ske utan istället se utmaningen i det och bemanna projekten ordentligt.

Byggstart 2016?

Just nu är ambitionen att fusionera arkitekternas olika förslag till ett enda, med skandinavisk bäring, som Urban Hammarlund uttrycker det.

- Vi ska nu gå vidare med det svenska, norska och danska förslaget och jobba ihop en gemensam bild som vi kan luta oss mot. Runt om finns Stadens 50-årsperspektiv och ur det, och vårt arbete, hoppas vi kunna hitta en detaljplan. Planprocessen för vårt område kan troligen komma igång kring halvårsskiftet 2014 och vi jobbar mot det offensiva målet att byggstarta någonting 2016. Vi har att förhålla oss till att Västlänken ska fungera som säckstation redan år 2023 och tågen ska gå i hela tunneln år 2026. Hela RegionCity måste ses i ett 15-20-årsperspektiv. Vi ska skapa en intensiv och dynamisk plats här, något vi inte sett i Göteborg tidigare.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter