Rätt test ger rätt svar?

Att kunna få fram en knivskarp bild av kandidatens förmågor och personlighet i en intervjusituation borde vara en rekryterares dröm. Förutsättningen kan vara ett test som faktiskt visar vad de ger sig ut för att visa. Eller att först leta efter kloka och erfarna personbedömare som man bygger en förtroendefull relation till. Enligt Örjan Frans, som är testgranskare och certifieringsexaminator åt STP, lämnar situationen i testbranschen i Sverige mycket övrigt att önska. I USA är det exempelvis, nästan enbart, disputerade psykologer som använder, marknadsför och säljer dessa bedömningsinstrument, men i Sverige är det många konsulter med helt annan kunskapsbakgrund som är aktiva på marknaden. Det paradoxala är, att trots att psykologiska test baseras på psykologisk teori och forskning, så är många av aktörerna på marknaden individer med väldigt lite psykologisk skolning.

Detta leder bland annat till att test används alltför okritiskt, att det tyvärr finns en marknad för riktigt tveksamma test. Det finns en snårskog av mer eller mindre goda teorier och psykometriska metoder. De flesta har inte möjlighet att ta sig in i snårskogen och där kritiskt värdera vad som finns. I stället godtar man försäljarnas marknadsföringsargument. Dessutom har det utvecklats en övertro på framför allt personlighetstest.

Granskar tester

En certifieringsprocess av testanvändare i Sverige ger nu alla de duktiga testanvändare som faktiskt finns, oavsett om de är legitimerade psykologer eller inte, en unik möjlighet att fastställa och dokumentera sin kompetens. Testgranskningsförfarandet ger alla professionella och kompetenta testkonstruktörer möjligheten att, seriöst och opartiskt, få sina test granskade. Något som kommer alla rekryterarare i landet till nytta. För ett rätt sammansatt test använt på rätt person kan ge ovärderlig kunskap. Men kom ihåg, ett test är alltid bara ett komplement.

Rätt test ger rätt svar

Diskussionen om tester får ofta en negativ slagsida där mycket handlar om att kontrollera och avslöja brister. Därför är det viktigt att uppmärksamma fördelarna med test i just personbedömningar. Ett bra psykologiskt test, framtaget för det som brukar kallas "normala spridningspopulationen", d v s allmänheten, och som uppfyller vetenskapligt vedertagna kav, ger en information och kunskap om individens egenskaper som man har svårt att få på något annat sätt.

Ett väl beprövat test ger underlag för viktiga frågor vid en kommande intervju och ger struktur till en meningsfull dialog. Framförallt kan test ge en annan information än den vi uppenbart eller intuitivt uppfattar och därmed medföra att intervjuaren kan ställa andra frågor än vad han/hon skulle ha gjort utan testresultat.

Efarna personbedömare

Men visst är många test som grova, trubbiga instrument. Och testindustrin är som sagt en snårskog. Hans Gordon arbetar med bland annat rekryteringsstöd och utveckling av personlig kompetens och anser att de mest värdefulla testerna är de som studerar problemlösningsförmågor. De kan användas för att "screena" stora mängder av människor, men det finns inte några riktigt bra tester för att selektera fram människor ur mindre grupper.

Istället för att leta test råder Hans Gordon till att först leta efter kloka och erfarna personbedömare som man bygger en förtroendefull relation till. Istället för att tala så mycket om testmetodik borde vi tala mer om kunskapen om människans psykiska väsen. Skickliga personbedömare har ofta klinisk erfarenhet. De har tvingats använda sig av sin grundpsykologiska kunskap för att förstå människors psykiska krafter, strukturer och försvar.

Lätta att genomskåda

Ju större psykologisk kunskap desto mindre behov av tester är det många som håller med om. För vanliga chefer är breda kunskaper och god, reflekterande förmåga samt en såkallad helikoptersyn viktigare aspekter och för att utröna sådana områden finns inte några bra tester. Man kan säga att ju mer komplex befattningen är desto mindre lämpligt är det att använda sig av tester - enbart.

Personlighetstesten på marknaden bygger oftast på en förenklad typologi. Förr handlade det om att uttolka personlighetsdrag genom skallens eller läpparnas form, nu använder vi testformulär. De personlighetstest som bygger på självvärdering är ofta lätta att genomskåda. Det är enkelt att svara klädsamt i enlighet med kravprofilen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter