RÄTT LARM FÖR DINA LOKALER

Ett larmsystem är nödvändigt för att kunna försäkra sina företagslokaler. Det berättar Andreas Bohlin, delägare av Paralarm i Kungsbacka utanför Göteborg. Även vilket säkerhetssystem och därmed vilken larmklass man ska välja avgörs av vad företagets försäkringsbolag kräver. Det finns fyra olika larmklasser, varav larmklass 1 är den lägsta medans larmklass 4 är den högsta. Larmklass 2 har man i ett någorlunda vanligt kontor, larmklass 3 i exempelvis guldsmedsbutiker och larmklass 4 krävs för försvarsanläggningar och liknande. Det som skiljer de olika klasserna åt är hur man larmar lokalerna och hur man sänder larmet till vaktbolaget. I larmklass 1 räcker det med någon eller några rörelsedetektorer och i larmklass 2 måste man ha ett s k skalskydd d v s man larmar fönster och dörrar. I larmklass 3 och 4 larmas i stort sett alla rum och du behöver dessutom skalskydd. – Vad som behövs beror helt på vad för typ av verksamhet kunden bedriver. Säljer du till exempel datorer eller liknande har du lite högre krav på dig än om du bara har ett vanligt kontor, säger Andreas Bohlin. Var i fastigheten man sitter påverkar också. Har man sin lokal på bottenvåningen krävs förstås mer skydd än om man sitter på åttonde våningen där ingen i regel kan ta sig in genom fönstren. Så ett första steg är alltid att vända sig till sitt försäkringsbolag för att ta reda på vad de kräver för larmklass. För att försäkringen sedan ska gälla är det också viktigt att anlita en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm. – För att säkerställa kvalitén på både produkterna och de som installerar larmet ska firman vara godkänd enligt Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Slarvar man med det och köper larmet på egen hand ute i handeln, ett larm som kanske inte ens är godkänt, då kan man hamna i en situation där man inte får ut någonting på försäkringen. ALLT VANLIGARE MED INTEGRERAT

Mindre företag har fortfarande ofta manuella larmsystem där man går in i lokalen och knappar in larmkoden på manöverpanelen. Men det som blir allt vanligare är de så kallade integrerade säkerhetssystemen. – Istället för att alla har varsin nyckel till jobbet har man en kortläsare på utsidan. Du visar din bricka eller ditt kort och slår din kod, därmed slår du av larmet och behöver inte knappa på någon annan knappsats när du kommit in. I det här systemet kan man samla och administrera larm, passersystem, brandlarm och kameraövervakning i ett och samma dataprogram. Det ger dig en bra överblick över hela systemet och man kan hålla koll på vad som händer i anläggningen och var ett larm har utlösts osv. Om man behöver ett integrerade säkerhetssystemen eller inte beror på hur stort företaget är och hur stora lokaler man har osv. Men delarna med passer- och inbrottslarmsystemet passar egentligen för det allra minsta till det allra största företaget, menar Andreas Bohlin. – Fördelen med kortläsare är att man slipper nyckelhantering och att du kan styra vilka tider olika anställda ska kunna komma in i lokalerna. Pelle kanske får komma in mellan 7.00 och 16.00, utöver de tiderna fungerar inte hans kort. Chefen kan komma in även på kvällstid och helger medans städerskan bara kan komma in mellan 7.00 och 10.00 på vardagarna. Dessutom kan man i efterhand kolla vilka som varit i lokalerna vid en viss tidpunkt. KOPPLAT TILL VAKTBOLAG

Bland företag är det, enligt Andreas, näst intill hundra procent som har sitt larmsystem kopplat till ett vaktbolag. – Däremot kan vaktbolagets instruktioner se olika ut när larmet går. Många har upplägget att vaktbolaget ska ringa till ett antal kontaktpersoner på företaget som i sin tur bestämmer om de vill åka ut själva till företagslokalerna eller om vaktbolaget ska åka. Är företaget lite större är det alltid vaktbolaget som rycker ut. HYRA ELLER KÖPA UTRUSTNING

Larmutrustningen kan man antingen hyra eller köpa. Enligt Andreas Bohlin blir det oftast dyrare i längden att hyra larmet. Fördelen med att hyra eller leasa är att man slipper en investeringskostnad. – Istället för att hyra dyrt är det bättre att lägga de pengarna på att larma lite större del av lokalen. För ett larmsystem får man betala minst 7 500 kronor + moms. Då ingår en magnetkontakt, rörelsedetektor, installation och anslutning till vaktbolag. Någon övre gräns finns inte utan det som avgör det slutgilltiga priset är hur stor larmanläggningen blir, hur lokalen ser ut och hur mycket arbete som behöver läggas på kabeldragning. TEKNIKENS LIVSLÄNGD

– Larmens livslängd varierar beroende på vad det är för larm och teknik man har, men om man sköter sin anläggning och servar den fungerar den bra i åtta-tio år. Med jämna mellanrum bör man kontrollera att larmet fungerar. Man kan också låta sin larmfirma komma och prova larmet med jämna mellanrum.Ett tips från Andreas Bohlin är att kolla larmet extra noga efter att man till exempel möblerat om i lokalerna. – Det är lätt hänt att en bokhylla eller stor växt hamnar precis framför en rörelsedetektor och då är detektorn ur funktion.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter