Rät signal med rätt lokal

Vilka är ni som företag, vad vill ni signalera till marknaden, konkurrenter, personal, framtida medarbetare och kunder? Allt handlar om att skapa ett varumärke, något man har chans att bygga upp vid en flytt och forma med rätt läge och lokal. Magnus Hagström på Tenant & Partner, konstaterar att varumärket genomsyrar allt.

Ett varumärke är inte bara en grafisk profil utan det handlar om företagskultur, värderingar, identitet, hur vi syns och hur vi vill uppfattas. De flesta tar inte in varumärkesfrågan i sin kontorslokal trots att de tycker att det är viktigt. Ofta stannar det istället bara vid tanken om att det är viktigt att sätta upp en skylt som syns.

Till skillnad från kontorslokaler har butiker däremot kommit mycket längre. Här är varumärket oerhört viktigt och är ofta nyckeln till både god försäljning och god omsättning

Många kända butiker har en igenkänningsfaktor, de har lyckats paketera sitt varumärket väl och får på så sätt oss att associera precis till det de vill. Det här tänket kan man även applicera ute i kontorslokaler, förklarar Magnus. Och ofta med ganska små medel. Det handlar om att få alla intressegrupper att uppfatta vad företaget står för, vilken kultur man har, hur man vill synas, hur man ska kommunicera med medarbetare, kunder, leverantörer, framtida medarbetare och finansiärer. Det handlar om att leva som man lär, att helt enkelt använda kontorslokalen som ett show room.

Processen med att forma varumärket med rätt lokal startar tidigt i flyttprocessen och allt handlar om vilka signaler ni vill sända ut. Var ska ni sitta, var i staden hör ni hemma? Tänk på att läget påverkar både medarbetarnas, kundernas och de framtida kundernas bild av er. Var sitter konkurrenterna, var förväntar sig folk att ni ska finnas? Ska ni sitta inne i centrum eller ska ni kanske placera er utanför staden, i ett industriområde? Det kan bli fel åt båda håll så det är viktigt att verkligen tänka igenom och undersöka alternativen. Nästa steg är vilken typ av byggnad ni ska sitta i, vilka signaler ska själva fastigheten skicka ut? Ska ni sätta er i ett profilhus, vilka grannar får ni, är det rätt grannar för er verksamhet, passar de ert varumärke och det ni vill signalera ut? Väl inne i fastigheten måste det också bli rätt. Trapphuset ska vara representativt och kanske inte för påkostat, allt beroende på vad ni vill förknippas med.

Väl inne i lokalen är det lättare för företagen själva att påverka, där kan ni sätta er egen touch. Vilka signaler vill ni skicka ut när någon kliver över tröskeln? Det är viktigt att tänka igenom hur ni vill visa er identitet, hur ni vill leva er identitet, det skapar trovärdighet. Här kan ni jobba med skyltningen, hur ni visar upp era eventuella produkter, hur ni jobbar med reception, entréfunktion och bemötandet. När man kliver in hos vissa företag är det låsta dörrar runt om och konferensrummen är stängda - det skickar en sorts signal. Hos andra är det öppenhet, och mycket glas och ljus som gäller. Kanske ligger inte konferensrummen direkt i entrén utan på vägen dit får besökaren istället ta in en del av lokalen och affärsverksamheten i sig.

Hur man möts på arbetsplatsen är också viktigt och även det en del av varumärket och kulturen. I dag sker många möten på ett annorlunda sätt än förr och många bygger in möjligheter för mer spontana och rörliga möten i sin lokal. Naturliga mötesplatser blandas med fasta mötesplatser, man bygger in kaffemaskiner mitt i lokalen och satsar på bekväma loungeytor. Även multifunktionstrenden är på ingång, främst i Stockholm där många börja utforma lokalerna utefter vilka behov olika människor i organisationen har. Säljarna har kanske inte lika stor arbetsplats som de som jobbar på ekonomi till exempel. Men det finns andra trender, bl a effektivitet och flexibilitet, som också går hand i hand med varumärkesbyggande.

- Det finns inte ett lokalprojekt där inte nyckeltalen för hur man utnyttjar lokalen står i fokus, menar Magnus. Alla vill effektivisera sina lokaler och vill få koll på vilka nyckeltal andra sitter på. Även arbetsmiljökraven lyfts på ett annat sätt i dag - luft, ljud och ljus är viktiga parametrar. Kravet ligger på hyresgästen, därför måste man börja ta in det i lokaldiskussionen för att kunna veta vilken produkt som fastighetsägaren levererar. Medvetenheten kommer att öka mer och mer i samklang med att Arbetsmiljöverket har blivit tydligare i sina rekommendationer.

Men den senaste trenden av de alla som börjar väga riktigt tungt är givetvis miljö, en parameter att räkna med även när det gäller varumärkesbyggande. De företag som vill profilera sig som miljömedvetna måste sätta sig i ett grönt hus som sänder rätt signaler.

I dag är miljö inte en inte-fråga längre, varken för fastighetsägare eller hyresgäster. Fastigheterna står för 40 % av alla koldioxidutsläpp så det finns starka drivkrafter i branschen. Alla klassificeringar är dock en djungel och det är svårt för företagen att hitta rätt. Men rätt hus kan verkligen stärka det gröna varumärket, avslutar Magnus.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter