Plats för fler på Backa Strand

Ytterbygg äger och förvaltar idag cirka

150 000 kvm i Göteborg, Kungälv, Trollhättan, Älvängen och Stenungsund. Ett av de populärare områdena är Backa Strand på Hisingen som ligger längs älven och i direkt anslutning till E6:an. Här ska man snart börja bygga för fler hyresgäster.

- Vi vill framöver gärna bygga vidare på vårt lyckade koncept här, säger Camilla Engverth, ny uthyrare på Ytterbygg.

Till-Lokalguiden

Till-Lokalguiden

Camilla Engverth är i sin nya roll bl a ansvarig för just Backa Strand. Att vara närvarande är en viktig del i Ytterbyggs affärsidé så hon har redan träffat flera av hyresgästerna.

- Jag har redan hunnit röra mig mycket i området och träffat många av våra kunder. Vilket driv och engagemang det är i området, det känns oerhört positivt! Det märks att företagen här drivs av entreprenörer.

Flexibelt koncept

Ytterbygg är en aktiv fastighetsutvecklare som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga för att de ska passa hyresgästernas behov. Så även i Backa Strand. Allt med egen kompetens och personal i hela kedjan från projektering, till byggnation och förvaltning.

Camilla Engverth, Ytterbygg

Camilla Engverth, Ytterbygg

- Vi kan produktion men är också fastighetsägare, förvaltare och fastighetsskötare, konstaterar Camilla Engverth. Det är en stor fördel och innebär en enda kontakt för våra hyresgäster.

På Backa Strand erbjuder Ytterbygg ett koncept med flexibla lokaler. Byggnader med en mindre kontorsyta i ena änden plus en tillhörande lagerdel eller ytor för verkstad/produktion plus portar på baksidan.

- Husen är byggda i skepp, förklarar Camilla Engverth, som enkelt kan byggas om, vilket innebär att vi kan erbjuda olika ytor efter företagens behov. Det är gångbara ytor av mixade lokaler som efterfrågas mycket. Jag tror det är en storlek som många företag orkar bära.

De företag som växer ur sina lokaler i de här konceptbyggnaderna vill ofta flytta inom området, något som Ytterbygg kan lösa på olika sätt.

- Antingen hittar vi lokaler i något av våra befintliga hus eller så bygger vi nytt.

Byggs mer inom ett år

Och med företag som står på kö till de redan utvecklade konceptbyggnaderna är det inom kort dags att bygga mer.

- Vi har just nu endast ett fåtal lokaler lediga i området, berättar Camilla Engverth.

Inom ett år sätts spaden i backen på Backa Strandgata. Här kommer Ytterbygg kunna bygga upp till sex hus i olika storlekar och ska utveckla ytorna i etapper.

- Vi kan bygga större enheter, uppemot 1 500 kvm, men även mindre. Produktionstiden beräknar vi till sju-åtta månader.

Att det är så god efterfrågan på att sitta i området tror Camilla Engverth beror på flera saker.

- Backa Strand ligger lättillgängligt, nära leden, och tillräcklig nära Göteborg för både personal och varor. Allting finns egentligen inom en radie av tre kilometer. Området är fräscht, med flera restauranger, och blir extra attraktivt med läget nära vattnet och sina promenadstråk. Man kan

t o m komma hit med båt, vi har en egen angöringsplats.

Miljön är viktig

Att värna om miljön är viktigt för Ytterbygg. Man strävar alltid efter att minimera sin miljöpåverkan och att hjälpa hyresgästerna att minimera sin. Ett led i detta är att minska energiåtgången i fastigheterna och erbjuda hyresgästerna en möjlighet att sortera i återvinningsgårdarna som finns i områdena, även på Backa Strand. Och miljöarbetet har gett resultat, Ytterbygg har blivit miljödiplomerade av Göteborgs stad och även blivit antagna som medlemmar i Sweden Green Building Council.

Ytterbygg är även noga med att ta hand om den yttre miljön i alla sina områden, så att hyresgästerna ska fortsätta trivas. På Backa Strand innebär det att man bland annat tar vara på den fina stranden längs älven och man har byggt både bryggor, en uteservering och strandpromenad med bänkar och grillplatser.

- På Backa Strand ska man även kunna koppla av, inte bara arbeta, avslutar Camilla Engverth.

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter