Plats för fler i Solbräcke

Många av Kungälvs företag vill stanna i kommunen och de förfrågningar på mark som kommer in till det separata kommunala bolaget Bokab är främst från redan etablerade företag som expanderar och vill bygga nytt. Och även om lågkonjunkturen har satt sina spår gäller det att stå rustad framöver. Men det finns fler vägar att gå än via kommunen. Skanska Fastigheter har t ex två stora tomter lediga i Solbräcke. Rollsbo är det största verksamhetsområdet i Kungälv och strategiskt beläget med direktanslutning till E6:an vid Rollsbomotet. Här har transportintensiva företag valt att etablera sig och här ligger även koncernledningskontor för Tudor AB och Plastal Group m fl. Inom Rollsbo finns även den gröna och lummiga företagsparken och det nya Rollsbo Ryr för mindre verksamheter. Mittemot Rollsbo, på östra sidan av E6, ligger verksamhetsområdet Solbräcke, f d Rollsbostaden, där Swedish Match etablerade sin nya snusfabrik 2003. Här har Skanska Fastigheter två tomter lediga, på vardera dryga 20 000 kvm. Bokab har redan sålt tomter styckvis, men Skanska Fastigheter har ännu inte utvecklat sina och jobbar nu aktivt för att få rätt företag att etablera sig. Det är två rejäla tomter så vi har lite att jobba på, menar Hanna Eriksson, marknadsansvarig för verksamhetslokaler på Skanska Fastigheter i Göteborg. Och fördelarna med att gå via en så stor aktör som Skanska Fastigheter ser Hanna som självklara. Satsar ett företag på mark från oss så genomför vi ju hela projektet, till skillnad från de som köper av kommunen och bygger själva eller på entreprenad. Att handla upp och styra en entreprenad kräver mer tid, pengar och resurser än vad man först kan tro. Det är en betydande risk som företaget måste ta i det fall där de själva väljer att agera byggherre, både juridiskt och ekonomiskt. När Skanska Fastigheter säljer en tomt och tar hand om hela byggnationen är det istället vi som tar risken, både vad gäller tid, kvalitet och pengar. Blir det t. ex. dyrare än planerat pga oförutsedda kostnader så tar vi på oss det och kundens pris är på samma nivå. Men den största fördelen är att kunden under hela byggtiden kan fokusera på att driva sin verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt istället för att lägga tid på bygget. Tomterna som Skanska Fastigheter har lediga i Solbräcke ligger båda i mycket bra skyltläge. Den ena ligger mitt i rondellen, vid Karebyvägen, och den andra tomten ligger precis vid E6:an. På den tomten som ligger precis vid E6:an får man nog tänka sig att bygga ett lite större hus, troligen främst för en aktör, tror Hanna . Här passerar man med bil i relativt hög fart så här bör man bygga något som syns ordentligt, så någon större pjäs på uppemot 9 000 kvadratmeter hade nog varit lämpligt.. Den andra tomten vid Karebyvägen är mer lämplig att stycka av, här kan vi bygga allt från 1 500 kvadratmeter upp till 4 000 kvadratmeter per byggnad. I den Masterplan som vi upprättat har vi delat upp tomten i fyra olika områden . Vilka typer av företag som kan etablera sig på tomterna i Solbräcke håller Skanska Fastigheter öppet. De flesta företag som är intresserade av att bygga nytt i Kungälv är de som redan har verksamhet här. - Det märks ett ökat intresse från Göteborgsföretagen att etablera Kungälv, säger Hanna, ofta beror det mycket på var ledningen bor. Verksamhetsområdena i Kungälv ligger på attraktiv mark och Hanna anser att det finns många fördelar. Framför allt är det lätt att ta sig hit, nära lederna, och det ger också ofta ett bra skyltläge. Rollsboområdet är väldigt etablerat och även i etapp II är mycket redan utbyggt. Fördelen är att trots många etablerade företag, känns inte området så tätt utan det är väldigt luftigt och trevligt. Kungälvs kommun är också väldigt öppen och villiga att ta in nya företag, vilket känns positivt. På Skanska Fastigheters tomter är allting förberett och de ligger nu och väntar på de nya företag som är sugna på en ny etablering i Kungälv. Ja, i rådande marknadsläget finns det stora möjligheter för våra kunder att göra riktigt goda affärer. Vi står redo att tillsammans med kunden börja resan mot nya fräscha, bättre anpassade verksamhetslokaler. Det hade varit kul att få sätta spaden i backen nu, avslutar Hanna. Kontakta för mer info Hanna Eriksson 010- 448 46 88 Hanna.eriksson@skanska.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter