Planer för framtiden i Sisjön

Anders Rydstern på Newsec fortsätter analysera Sisjön och beskriver bl a handelns utveckling och en del planer för framtiden.

Grovt kan sägas att Sisjöns handels- och verksamhetsområde sträcker sig från Söderleden i norr till Knapegården söder. I väster gränsar området till Askim och i öster till Sisjöns golfbana. Kärnan i området är lokaliserat kring gatorna Stora Åvägen och Sisjövägen. Området gränsar och ansluter till framförallt Eklanda och Högsbo. Eklanda tillhör dock Mölndals kommun.

Anders Rydstern, Newsec.

Anders Rydstern, Newsec.

Billhälls först ut

Sisjön har goda förutsättningar för handel, mycket på grund av den goda tillgängligheten, det stora och förhållandevis kapitalstarka upptagningsområdet. I Sisjön, finns idag flera stora handelsfastigheter. Handeln startade med att Billhälls öppnade en stor butik i området 1973. Billhällsbutiken blev den första butiken i Sverige att omsätta över 100 miljoner, vilket indikerar om det fördelaktiga läget. Trots det skedde ingen större förändring i området förrän cirka 30 år senare när industrifastigheten Ford Motorverken byggdes om till en handelsfastighet med Coop och Jula som initiala hyresgäster. Numera har fastigheten byggts till och lokaler för Elgiganten och Systembolaget har skapats.

Handel

Det gamla ”Billhällshuset”, numera Sisjö Centrum, har också genomgått stora förändringar. Den södra delen av fastigheten har nischats mot vård och hälsa och rymmer i dagsläget vårdcentral, tandläkare, naprapat, frisör och ett gym. I den norra delen har Hemköp (Billhälls) blivit Willys, samtidigt som restauranger och en saluhall under namnet Mannerströms öppnat. XXL Sport & Vildmark och Clas Ohlson har flyttat in och i november 2012 öppnade Chilli en 4 000 m² stor butik i fastigheten.

Väster om Sisjö Centrum låg tidigare BEKÖ Bil, men efter betydande ombyggnation har fastigheten blivit en renodlad handelsfastighet och går numera under benämnnigen Sisjö Entré. Fastigheten omfattar omkring 14 000 m² och rymmer bland annat Toys”R”us, Team Sportia och Cervera. I dagsläget dras fastigheten med ett par förhållandevis stora vakanta ytor sedan Expert och Brand World gått i konkurs och tvingats stängt sina butiker, men fastigheten har nyligen fått nya hyresgäster i form av Webhallen och Nessims. Norr om Sisjö Entré har fastigheten där före detta båtåterförsäljaren VK Marin huserade, förvandlats till en BYGGmax.

Ytterligare ett bevis på tron på områdets attraktionskraft i form av handelsplats visade sig när Stadium år 2007 valde att skapa en sportbutik om cirka 5 000 m² i det så kallade Gulinshuset. Butiken, som blev omkring fyra gånger större än Stadiums standardbutik, var då Nordens största sportbutik.

En av Gulins fastigheter i Sisjön.

En av Gulins fastigheter i Sisjön.

Hyresnivåer

Hyresnivåerna för handel varierar stort beroende på läge och standard, men sträcker sig mellan 1 100 till omkring 2 500 kr/m². Mindre butiker i bästa läge kan nå nivåer upp emot 3 500 kr/m² och stora butiker i bästa läge med god standard förhyres för mellan 1 600 – 1 900 kr/m².

För bara några år sedan var kontorshyresnivåer över 900 kr/m² sällsynta, men numera ligger en normal kallhyra för bättre kontorslokaler på omkring 1 100 kr/m². Antalet nybyggda kontor i området är få, men hyror på över 1 500 kr/m² har observerats för nybyggda/nyrenoverade kontorslokaler med ytor överstigande 2 000 m².

Planer för framtiden

På fastigheten där Forbo Forshaga tidigare låg kommer Alaska att bygga handel, kontor och eventuellt ett hotell. På den norra delen finns utrymme för ytterligare cirka 20 000 m² handel, samt omkring 10 000 m² kontor/hotell. Det har länge varit tal om att uppföra en hög byggnad i anslutning till Sisjömotet, som skulle fungera som ett landmärke för området. Detaljplanen för ovanstående projekt behandlar även en utbyggnad av Sisjö Centrums (Billhällshuset) norra del med dryga 10 000 m². Detaljplanen var under utställning under fjärde kvartalet 2012 och beräknas vinna laga kraft under andra kvartalet i år. Vidare finns också planer på att bebygga tomten mellan Coopfastigheten och Söderleden. Här finns planer om ytterligare handel- och/eller kontorsetableringar om uppemot 20 000 m², vilka dock ligger längre fram.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter