Peter Wiman: Det är viktigt att ha en välformulerad strategi

Peter Wiman, Head of Research på Savills Sweden, pratar om heta investeringar, städer med potential och ger råd till fastighetsägare.

Hur tycker du att temperaturen är i fastighetsbranschen, finns det fortfarande heta

investeringar att göra?

- 2014 var ett rekordår ur transaktionsperspektiv och 2015 har startat starkt och allt pekar på att innevarande år kommer att vara starkt. Det som snarast håller tillbaka marknaden är bristen på säljare, då de allra flesta fastighetsägare är intresserade av att öka sina innehav. Avkastningskraven inom ett antal segment har fallit till nivåer som är jämförbara med slutet av åttiotalet, vilket tyder på det extremt starka intresset för fastigheter som råder. Det gynnsamma ränteläget driver dessutom på marknaden och även 2016 blir sannolikt ett transaktionsintensivt år.

Vad skall man som fastighetsägare satsa på?

- Som med alla typer av investeringar så bör man noga överväga vilken riskjusterad avkastning man vill försöka nå. I dagens marknad görs fortfarande affärer till relativt sett höga avkastningskrav, men då avser detta fastigheter eller fastighetsportföljer med betydande risker av olika slag. För mer riskabla investeringar så är det dessutom relativt svårt att erhålla attraktiv lånefinansiering, då bankerna fortfarande är relativt försiktiga.

Vilken typ av objekt är hetast?

- Med tanke på det extremt starka investerarintresset som råder så är det svårt att peka ut något segment eller geografisk marknad som mer eller mindre het, då utbudsbristen innebär att det mesta som kommer ut på marknaden säljs. Som vanligt är moderna kontorsfastigheter i storstäderna extremt eftertraktade, vilket har resulterat i mycket låga avkastningskrav. Det är inte omöjligt att vi kommer att notera avkastningskrav jämförbara med åttiotalets, givet att rätt objekt kommer ut på marknaden. Däremot har vi noterat ett tilltagande intresse för handelsfastigheter under året, som är ett segment som har varit något mindre attraktivt efter 2008 års finanskris.

Finns det någon stad som du ser mest potential i?

- Ur ett avkastningsperspektiv börjar regionstäderna se attraktiva ut jämfört med de tre storstadsregionerna, där avkastningskraven har fallit till mycket låga nivåer. Ser man till hyresmarknaden så finns det ett flertal geografiska marknader där hyrestrenden är positiv och där det rimligen bör finnas en uppsida och med enstaka undantag så är det spekulativa byggandet på låga nivåer, vilket minskar risken för en kraftig ökning av utbudet av lediga lokaler. Ett bra exempel är stadsnära lager i Stockholm, där hyrorna ökat under en längre tid och stadsomvandlingsprojekt har minskat utbudet.

Vilket är det mest köpvärda fastighetsbolaget på börsen och varför?

- Då vi är rådgivare till ett antal av de noterade bolagen så kan vi dessvärre inte ge enskilda rekommendationer. En tydlig trend är dock att allt fler bolag går in på börsen, vilket innebär att aktieplacerarna har ett större antal alternativ att satsa på.

Vad har du för råd till fastighetsägare som vill investera i fastigheter?

- Att ha en välformulerad strategi innan man börjar söka efter lämpliga objekt och att vara noggrann i förvärvsprocessen, så att man minskar risken för obehagliga överraskningar senare. I de fall där man känner sig osäker så bör man anlita extern expertis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter