Per Wieslander: "Marknaden har utvecklats positivt"

Per Wieslander, Regionansvarig Värdering Syd på NAI Svefa, pratar städer med potential, köpvärda bolag på börsen och temperatur i branschen.

 

Hur tycker du att temperaturen är i fastighetsbranschen, finns det fortfarande heta investeringar att göra?

- Temperaturen är mycket hög. Vi väntar en intensiv höst med mycket stor aktivitet på alla fronter såväl på de större marknaderna som på mindre marknader och även inom segment som under de senaste åren varit mindre intressanta för investeringar. Riskaptiten på investeringar i fastigheter har ökat markant och det innebär även att avkastningen är på väg nedåt på flera delmarknader.

Vilken typ av objekt är hetast?

- Marknaden har under de senaste åren dominerats av inflöde av pengar från institutioner vilket har gjort att vissa segment har varit väldigt heta. Det som handlats har många gånger varit bostadsfastigheter, kontorsfastigheter i goda lägen och samhällsfastigheter. Marknaden har utvecklats positivt på alla delmarknaden och förutom ovan nämnda segment kan även läggas till handel, logistik och hotell.

Finns det någon stad som du ser mest potential i?

- Det finns flera städer, och flera områden i städer, i Skåne som är intressanta och som det finns en stor potential i. Rent allmänt finns det potential i sjunkande avkastningskrav för många segment och det finns även en potential i högre hyror i områden med primärt nyproduktion. En ort som Trelleborg får t.ex. en Pågatågs-station i december vilket kommer innebära förbättrade pendlingsmöjligheter. Detta kommer även få effekter på fastighetsmarknaden. I Helsingborg pågår det nyproduktion i centrum vilket kommer påverka bland annat hyresmarknaden framöver.

Vilket är det mest köpvärda fastighetsbolaget på börsen och varför?

- Det finns flera aspekter rörande vilket som är det mest köpvärda bolaget beroende på vilket syfte som finns med förvärvet av en fastighetsaktie. Det finns bolag med en hög avkastning på aktien och det finns bolag som har en potential vad gäller en positiv börsutveckling. Bland börsbolagen så finns det fastighetsföretag som har en hög transaktionsaktivitet och som kan realisera vinster vilket skulle innebära en positiv aktieutveckling. Det finns å andra sidan andra företag som har en bredd vad gäller geografisk spridning och även spridning av fastighetstyper som under åren genererat en god och jämn avkastning till sina ägare.

Vad har du för råd till fastighetsägare som vill investera i fastigheter?

- Att ha en tydlig målbild med fastighetsägandet och fokusera på vad företaget är bäst på. Underskatta inte fastigheternas kommande underhållsbehov. Lyssna på hyresgästerna!

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter