Per Anders Green, Näringslivschef i Bromölla kommun: Företagarna är våra bästa ambassadörer

Per Anders Green, Näringslivschef i Bromölla kommun, pratar om framtiden för kommunen, vad som är på gång marknaden ser ut och hur de underlättar för fastighetsägare som vill bygga nytt. 

Hur kännetecknas Bromölla kommun på fastighetsmarknaden?

- Bromölla är en kommun som erbjuder ett attraktivt boende i olika typer av omkringliggande miljöer. I byarna finns väletablerade villaområden kombinerat med bostadsmöjligheter i flerbostadshus. I tätorten Bromölla återfinns merparten av hyreslägenheter kombinerat med villaområde.

Vad är på gång i er kommun?

- Vi kommer under början av året att arbeta fram en långsiktig näringslivsplan samt börja arbeta intensivare med nyetablering av olika typer av företag. Vårt område Ivöstrand i centrala Bromölla börjar att växa fram. Här handlar det om att öppna upp ett stort område för rekreation och sport, bygga en arrangemangshall samt möjliggöra för byggnation av lägenheter riktat för olika målgrupper. Inom området finns också möjlighet att etablera nya företag kopplat till besöks- och upplevelsenäringen.

Hur kommer Bromölla kommun att se ut om 5-10 år?

- Ivöstrand ger kommunen en ny stadsdel i centrum, strax intill Skånes största sjö, Ivösjön. Vår sårbarhet, beroendet av de stora industrierna, har fortsatt minska då allt fler väljer att starta företag och etablera sig i vår kommun. Vi arbetar aktivt med detaljplaner som kommer att möjliggöra goda möjligheter att etablera och bygga nya bostäder och företag i samtliga våra större byar runt om i kommunen.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Kommunen har börjat ett gediget arbete med nya detaljplaner som kommer inom snar framtid att möjliggöra stora områden för etableringar. I dagsläget är utbudet något begränsat.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Bromölla?

- Det skall vara enkelt att ha med kommunen att göra. Vårt mål är att utveckla vår service ytterligare genom att vara kunniga, tydliga och serviceinriktade.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Bromöllas kommun?

- I kommunen är allting väldigt nära. Såväl service som kommunikationer/infrastruktur får väldigt bra betyg när våra företagare viktar och rankar kommunens egenskaper. Vi finns geografiskt placerade i närhet av ett av Skånes tre tillväxtområden vilket innebär goda möjligheter för både företagande och boende.

Många kommuner har problem med utflyttning, hur gör ni för att motverka det?

- Utöver ovanstående finns det nu tydliga målbilder om att vi skall höja kommunens attraktionsvärde. I grunden är det befintliga kommuninvånare och företagare som är våra bästa ambassadörer och vi arbetar aktivt med att stärka dessa band.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter