Pedagogen Park blir stadsdel

Aspelin Ramm Fastigheter har framgångsrikt utvecklat Pedagogen Park. Från en läroplats för lärare till en kreativ plats för företag.

28 000 kvm har snart fyllts och nu är det dags att bygga vidare på visionen. Att skapa stadsdelen Pedagogen Park. En blandstad med både bostäder, service, mötesplatser, handel och ännu fler ytor för företag.

Tillsammans med Mölndals Stad tar nu Aspelin Ramm nästa steg mot etapp två, skapandet av blandstaden Pedagogen Park. Fastighetsutvecklingsbolaget och Mölndals Stad äger halva området var och den 1 oktober startade processen med en dialogträff.

- I december ska ett parallellt uppdrag kunna påbörjas då vi väljer ut tre arkitekter som ska skissa på det vi vill uppnå, berättar Lennart Karlsson, VD Aspelin Ramm.

Bra plattform

Det rör sig troligen om cirka 90 000 kvm yta som ska utvecklas, varav Aspelin Ramm och Mölndals Stad äger ungefär 45 000 kvm var. Bostäder, kontor, service, handel och mötesplatser ska blandas.

- Det känns bra att förverkliga detta tillsammans med Staden, tycker Lennart Karlsson. Våra visioner överensstämmer mycket. Vi vill båda skapa en hållbar stad som växer och mår bra. En modig stad, med tydlig historia, som förstärker Västsverige.

Och många viktiga ingredienser för att kunna skapa blandstad finns redan i dag.

- Med Pedagogen Park har vi skapat en bra plattform för nästa steg, menar Lennart Karlsson. I dag har 700 personer sin arbetsplats här, till årsskiftet ännu fler, och vi har endast ett fåtal vakanta lokaler. Här finns i dag många bra företag som nu börjar dra nytta av varandra och hitta synergieffekter, plus två bra restauranger, dagis, en skola med 300 elever, Folktandvården m fl och vi anordnar cirka 50 olika events om året. Redan när vi köpte Pedagogen såg vi allt i ett större perspektiv och nu känns det verkligen kul att kunna skörda frukterna av det vi planerat och investerat så mycket i.

Hus möter omgivningen

För Aspelin Ramm känns det viktigt att även fler kommersiella ytor får byggas mellan Pedagogen Park och Jolen, för att ytterligare förstärka Pedagogen Park som ett bra etableringsläge.

- De cirka 800 bostäderna, i olika upplåtelseformer, byggs istället ner mot Bifrost och Toltorpsdalen. Det är viktigt att bebyggelsen på ett naturligt sätt möter omgivningen. De flesta husen kommer att bli mellan 5-7 våningar höga, men det kommer säkert ett par högre hus också. Vi kommer också att värna om att ta vara på grönområden och det strategiska läget med närheten till både Mölndals innerstad och de centrala delar av Göteborg.

Man ser också gärna att Bifrostgatan förvandlas till en stadsgata samtidigt som kommunikationer prioriteras.

- Cyklister, fotgängare och kollektivtrafikresande prioriteras, men det måste även finnas plats för bilen med parkeringsplatser i anläggningar. Inne i området kommer bilen att användas på de gåendes villkor, så är det redan i dag.

En stad för alla

Att kunna mötas på gatan i Pedagogen Park är viktigt och fokus ligger på att bygga en stad för alla.

Lennart Karlsson, VD Aspelin Ramm Fastigheter

Lennart Karlsson, VD Aspelin Ramm Fastigheter

- Människan i centrum är vår payoff, berättar Lennart Karlsson. Och det innebär bl a att skapa mötesplatser för människor i alla åldrar och skapa liv mellan husen. Att kanske skapa Pedagogen Parks egen Vallgata eller Magasinsgata.

Alla bostadsområden, både nya och etablerade, knyter ihop Mölndal mer och mer och just att skapa korskopplingar är viktigt, tycker Lennart Karlsson.

- Mölndal blir tightare och tightare och Pedagogen Park är en av pusselbitarna.

Förhoppningen är att kunna byggstarta år 2017.

- Jag hoppas att vi kan börja bygga det första bostadskvarteret hösten 2017 och kanske även komplettera med ytterligare ett eller två kontorshus. Om tio år, när allt är klart, ska detta vara ett eget kontorsområde, en delmarknad att räkna med med många fördelar, avslutar Lennart Karlsson.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter