Peab bygger om Värnamo Sjukhus

Peab har fått uppdraget att genomföra en om- och tillbyggnad av Värnamo sjukhus. Beställare är Regionsfastigheter i Jönköping Län och kontraktssumman uppgår till 237 Mkr.

Peab har fått uppdraget att genomföra en om- och tillbyggnad av Värnamo sjukhus. Beställare är Regionsfastigheter i Jönköping Län och kontraktssumman uppgår till 237 Mkr.

I projektet ingår att bygga om lokaler för operation, sterilcentral samt intensivvårdsavdelningarna. Dessutom ska Peab inreda befintliga lokaler och även genomföra installationsarbeten.

Projekteringen kommer att påbörjas i april 2016 och de nya lokalerna ska vara färdigställda under hösten 2019.

Källa: Peab

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter