Patricia Ströh: Man måste vara lyhörd

Patricia Ströh är förvaltare på MKB Fastighets AB och har arbetat med att hyra ut kommersiella lokaler i två år. Som uthyrare måste man vara lyhörd och öppen, anser hon, men också att man behöver vara lite av en omvärldsanalytiker.

Hur länge har du arbetat med att hyra ut kommersiella lokaler?

Det har jag gjort i två år nu, men jag har varit i fastighetsbranschen i totalt 15 år. Tidigare arbetade jag som kundvärd och som uthyrare av lägenheter. Att vara kundvärd var en bred tjänst. Jag jobbade med uthyrningar, besiktningar och underhåll bland annat. I min nuvarande tjänst har jag stor nytta av att tidigare ha jobbat i den yttre förvaltningen.

Fakta_MKB

Fakta_MKB

Kan du nämna tre saker som du behöver i ditt dagliga arbete.

Arbetskamraterna, tryggheten i det juridiska kunnandet och kompetensen inom företaget.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb?

Att vi märker av det ekonomiska läget och att efterfrågan har minskat. Det man oftare efterfrågar är mindre lokaler.

Vad bör man tänka på när man möter en blivande hyresgäst första gången?

I det läget har vi sett kundens verksamhetsberättelse och är insatta i vad de behöver. Därför är det viktigt att vara öppen och ärlig med informationen om den lokal de är intresserade av. Vi går igenom vilket ansvar som ligger på respektive part och går igenom saker som vilken säkerhet företaget behöver och om det finns ekonomi för det.

Vilka lokaler är lättast respektive svårast att hyra ut?

Som jag jobbar är det lokalerna i AA-läge som är lättast att hyra ut. Det är svårare med nyproduktion som inte har centrumläge. Läget är viktigt om en lokal är lätt att hyra ut eller inte. Standarden är inte lika viktig då kunden ofta vill göra egna anpassningar. Bland annat har vi en jättefin lokal bara runt hörnet från ett toppläge, men den är svår att hyra ut. I sådana lokaler behöver man driva uppsökande verksamhet. Exempelvis en tatueringsstudio.

Hur är en bra uthyrare enligt dig?

Man måste vara lyhörd för kunden. Man måste ha en öppenhet och berätta för kunden om förutsättningarna. Det är viktigt att man är insatt och känner till de tekniska och vilka myndighetskrav som kan finnas. Sen tycker jag att det är viktigt med lokalkännedom. Att man kan presentera hur det ser ut med kommunikationer och service i närområdet, men också vad som händer runt omkring och vad som händer längre fram. Lite omvärldsanalys. Till exempel om det är en busslinje som ska läggas om, vilket gör att du får en busshållplats precis utanför din butik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är det förtroendet som jag har från företaget, att ha frihet under ansvar, mina arbetsuppgifter och mina arbetskamrater!

Se hur Patricia Ströh ligger till i Årets Uthyrare.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter