Pallas flyttar Borås centrum

Kvarteret Pallas ligger utmed Viskan, bredvid stadsparken, i ett av Borås bästa lägen. Ett läge som nu ska bli ännu bättre. Det gedigna Domushuset från 1971 ska omdanas och få nya handelsytor och bostäder. Bredvid ska ett högt hus, Kampanilen på 33 våningar, med tiden växa upp och fyllas med bostäder, handel, kontor eller hotell. Vilken mix det blir får tiden utvisa. 

Illustrationer: Alessandro Ripellino Arkitekter

Illustrationer: Alessandro Ripellino Arkitekter

Det händer mycket i Borås, marknadsunderlaget för både sällanköps- och dagligvaror växer stadigt, tack vare en kontinuerlig befolkningsökning kombinerad med en ökad konsumtion. Fram till 2025 förväntas Borås befolkning ha ökat från dagens

105 000 till cirka 120 000 personer.

Kvarteret Pallas kommer att kunna erbjuda både handelsytor och bostäder för framtidens Borås. I dag finns här butiker och ett parkeringsgarage, men till julhandeln 2016 kommer helhetsprodukten att stå klar; ett hus fyllt av nya, uppdaterade handelsytor, parkering och bostäder.

Centrum flyttas

Projekt Pallas ägs av Cernera och Järngrinden, med ett ägarförhållande på 50/50. Sedan en arkitekttävling utlystes, som Rosenbergs, numera Alessandro Ripellino Arkitekter, vann, har man arbetat med detaljplanen.

Markus Furby, Projekt- och utvecklingschef Järngrinden

Markus Furby, Projekt- och utvecklingschef Järngrinden

- Arkitektbyråns förslag består bl a i att dagens betongfasad lyfts av och att man istället skapar en fasad med textil känsla för att knyta an till Borås, beskriver Markus Furby, projekt- och utvecklingschef Järngrinden. I det befintliga huset skapas tre våningar modern handelsyta och ovanpå byggs två nya våningar med bostäder.

En entré och skyltfönster på hörnet mot Hallbergsplatsen möter innerstaden och en entré mot Viskan knyter an till Sandwalls plats och kommunikationen mellan Södra Torget och Resecentrum. Uthyrningsarbetet för de totalt 10 500 kvm är i full gång. Och många är intresserade.

- Så här stora ytor finns inte någon annanstans i staden, menar Markus Furby. Det här blir en helt ny galleria, ett modehus. Vi vill hitta några som verkligen vill satsa i Borås, både befintliga och nya butiker/varumärken. Med rätt hyressammansättning kommer vi att kunna flytta Borås centrum, helt klart.

Baksida blir framsida

Förutom handel och bostäder kommer Pallas även ge plats för restauranger och på så sätt möta miljön vid Sandwalls plats och knyta ihop området med Viskan.

- Kommunen har samarbetat med fastighetsägare kring Sandwalls plats men det har tagit stopp vid dagens Pallas. Det här området har blivit en baksida mot Viskan, nu vill vi istället binda samman Pallas med Grand och fortsätta det påbörjade stråket, förklarar Markus Furby. Det kan bli jättefint! Vi tittar också på större restaurangytor på cirka 700-800 kvm ut mot vattnet, med tillhörande uteserveringar. Vi har även en förhoppning att kommunen bygger en brygga ut i Viskan när vi ändå är igång med att utveckla den här platsen.

Illustrationer: Alessandro Ripellino Arkitekter

Illustrationer: Alessandro Ripellino Arkitekter

Kampanilen ger karaktär

Men det tar inte slut här. Bredvid det befintliga huset, som innefattas i den första etappen, byggs det i Pallas andra etapp ett hus på sammanlagt 33 våningar. En Kampanil.

- Det här huset kommer verkligen att markera platsen och ge karaktär till staden. Borås Stad, med Stadsarkitekt Tomas Rossing i spetsen, ville egentligen att vi skulle bygga ännu högre och är väldigt positiva. Vi hoppas och tror på bostäder i Kampanilen framöver. Bostäder och kontor. Men vi har även skissat på handel och hotell. Vi räknar med en byggstart tidigast vid årsskiftet 2016/2017 så vi har tid på oss att skissa vidare.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter