På plats i Point Hyllie

Point Hyllie blir inte bara Citytunnelns närmaste granne, utan en knutpunkt, en mötesplats och ett pulserande nav av människor. Med sitt högsta hur på 100 meter blir Point Hyllie ett landmärke i Malmös nya stadsdel. Kommersiella ytor blandas med bostäder och Annehem Fastigheter har redan avverkat etapp ett.

Annehem har själva flyttat in i det första färdiga kontorshuset på fem våningar närmast arenan. Ett hus som i princip är fullt uthyrt. Nu kan VD Pia Andersson i stort sett överblicka de resterande fyra etapperna från sitt skrivbord. Etapp två är i full gång och kommer att innehålla samma koncept som etapp ett, butiker och restauranger etableras i bottenplan och resterande sex våningar blir kontor. Endast sju meter från Citytunnelns nedgång.

Och just kommunikationsmöjligheterna är ett av Point Hyllies och det övriga områdets starka argument. Drygt 20 000 människor kommer dagligen att passera Point Hyllie på sin väg till och från stationen.

Just nu håller vi på att packa upp, berättar Pia, men sedan måste vi ju prova alla sakerna som vi själva pratar om när vi säljer in området. På endast sex minuter är du inne i centrum och på 12 minuter befinner du dig på Kastrup, redo för övriga världen. Dessutom ligger Point Hyllie även nära de väl utbyggda motortrafiklederna i området, så vill man köra ut i Europa via Öresundsförbindelsen är man på god väg efter bara några minuter.

År 2005 tecknade Annehem Fastigheter en markanvisning i Hyllie och känslan för området förstärks i takt med att området växer fram.

Jag tror oerhört mycket på området, men jag tror inte att det är byggt på ett eller två år. Det kommer att bli mycket kontor och verksamheter här ute, de 20 000 som kommer att passera till och från stationen varje dag ger ett unikt kundunderlag. Men det är också viktigt att på rätt sätt blanda kontoren med bostäder för att kunna skapa en levande och trygg stadsdel.

Marken Annehem köpte 2005 placerar Point Hyllie på första parkett och de fyra huskropparna (plus ett sammanbindande atrium) på sammanlagt 45 000 kvm, kommer att ge området sin profil. Point Hyllie, med sitt högsta hus på 100 meter i spetsen, blir även en del av Malmös nya siluett. Fasaden är inspirerad av det nordiska ljuset och på avstånd liknar byggnaden en huskropp av kristall. Glas möter ljus, och människa himmel. Glaset ska variera mellan tätt vitt, halvtätt och helt genomskinligt. För att citera arkitekten Lone Wiggers på C F Møllers som ritat Point Hyllie: ”Byggnaden skall stå i dialog med himlen.”

Och att bygga ett högt hus var faktiskt ett krav från Malmö Stad.

I detaljplanen ställdes ett krav på ett hus som skulle vara minst 80 meter högt, för att det skulle bli högre än vattentornet som kommunen inte vill ha som landmärke i det nya Hyllie. Det såg vi från början som ett bevis på att Malmö Stad hade höga ambitioner och verkligen vill göra något av området. Jag har aldrig varit med om att en kommun satt en sådan gräns i en detaljplan.

Det höga huset, hus A, bygga sist av de fem etapperna och ska ge plats åt bostäder och möjligen kontor. Via ett atrium som lämpar sig för handel och restaurangverksamhet byggs det ihop med Point Hyllies näst högsta på 60 meter.

Hur fördelningen ska bli mellan bostäder och kommersiella ytor får marknaden och efterfrågan utvisa, menar Pia. Känslan just nu är att det är lite för tidigt att satsa på bostäder.

Etapp två är som sagt i full gång, även uthyrningsarbetet. Annehem driver förhandlingar med ett flertal intressenter och hoppas snart kunna skriva avtal. Hus två, med sina sju våningar kommersiella ytor, ska stå klart till våren/sommaren 2012. Och därefter återstår tre etapper till.

Jag hoppas att vi kan vara igång med nästa etapp redan nu i höst. De två höga husen står på en bottenkvadrat som innebär etapp tre och etapp fyra är det lilla höghuset. Så det är troligt att vi sätter igång etapp tre och fyra ungefär samtidigt och sist bygger vi vårt landmärke. Om allt går enligt planerna står Point Hyllie färdigt i sin helhet år 2017, avslutar Pia.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter