Optimerat i befintliga lager

SveaReal är stora på lager och logistik i Borås och har vakanta ytor i lägen för framtiden. Både i populära Viared, men även på Almenäsvägen i så kallade Rydaterminalen. Johannes Öhrvik, Förvaltningschef på SveaReal, tycker att marknaden vänt efter en något avvaktande vår. Och att kunna erbjuda ytor i befintliga hus innebär flera fördelar. 

- En av fördelarna med att teckna sig för ytor i befintliga hus är att vi ofta kan korta kontraktstiden. Kunden behöver inte skriva på för 10-15 år som ofta gäller för nybyggt. Många av våra kunder har ju kontrakt med egna kunder i sig, ofta inte längre än tre eller fem år, så många varken vill eller får binda upp sig längre tid.

fastigheten Rydahög i Borås.

fastigheten Rydahög i Borås.

Nytt i befintligt

En annan fördel med befintliga hus är att de är byggda på ett mer konventionellt vis vilket ger en känsla av att husen inte bara är ett skal, menar Johannes Öhrvik.

- Det finns dock utmaningar i detta vilket ligger i att försöka sänka driftskostnaderna för att kunna konkurrera med nybyggt. Kunden tittar ju på en totalkostnad, så driftskostnaden blir en viktig parameter att konkurrera med. För oss handlar det om att jobba med värme och ny teknik, alltifrån att byta belysning till att tilläggsisolera, hantera portar på effektivt sätt m m. Vår tekniska förvaltare tittar mycket på det. Vi arbetar kontinuerligt med energibesparingsåtgärder och har på kort tid hittills GreenBuilding-certifierat 10% av vårt bestånd.

Inom e-handeln finns många snabbväxande bolag som gärna sneglar på befintliga hus.

- E-handelsbolag är absolut potentiella kunder till oss, de som hanterar sin logistik själva och som har mycket plock in och ut. De har oftast inte nytta av den högre takhöjden i nybyggen. Högre upp förvaras ju varor som ska ligga lite längre. Befintliga hus passar därför oftast bättre för dem, dessutom kommer man också ner lite i hyresnivå.

Johannes Öhrvik, Förvaltningschef SveaReal

Johannes Öhrvik, Förvaltningschef SveaReal

Optimera rätt

När det gäller hyresnivåerna har siffrorna legat stabila en längre tid. Det är oftast takhöjd/flexibilitet, antal portar, läge/skyltläge och närheten ut till leder som styr hyrorna. Vill man spara på annat håll handlar det främst om att optimera rätt. Öppnare ytor innebär ett mer optimerat flöde som i sin tur ger kunden minskade kostnader. Och att ta hjälp av en extern part för att titta på optimeringen betalar sig ofta.

- De som är framgångsrika är de som lyckas lägga sitt tetris bäst och som har fulla lager, menar Johannes Öhrvik. Många av våra kunder tar hjälp. Speciellt vid längre kontrakt är det viktigt att titta på flöden och försöka spå en eventuell tillväxt. Man brukar säga att ju fyrkantigare anläggning desto bättre och inte för stor. När en byggnad blir för stor fungerar ofta inte internlogistiken så bra. Volymer upp mot 60 000-70 000 kvm kan för vissa bli för stort, då kan det vara bättre att istället ha två anläggningar på 30 000 kvm styck. Antingen skiljer man av en stor anläggning eller hyr/bygger två separata.

Lediga ytor och en byggrätt

I Rydaterminalen, på Almenäsvägen 10, har SveaReal en tid haft en stor vakans på 20 000 kvm. Alldeles nyligen tecknade man dock avtal om 17 540 kvm.

- Det som finns kvar nu är en källaryta på 2 500 kvm plus kontor, förklarar Johannes Öhrvik.

Granne med Rydaterminalen har SveaReal även en byggrätt på vänt.

- I och med den stora vakansen i Rydaterminalen har det inte varit aktuellt att bygga, men möjligheten finns. 20 000-

23 000 kvm lager kan vi starta snabbt om intresse finns.

Lediga ytor kommer till våren även att komma ut i populära Viared.

- Viared är det område i Borås där efterfrågan är störst, konstaterar Johannes Öhrvik. Här tillskapar Borås stad successivt nya ytor, just nu i Viared Väst. På Viared kan vi erbjuda 33 000 kvm till våren. I ett bra läge och i en modern anläggning med sju meter i takhöjd.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter