Optimera med hjälp av inredning

Bild: Perfect place

Bild: Perfect place

När man skapar en ny arbetsplats finns det en hel del att tänka på. Val av färg och form är förvisso viktigt, men bara en del av den helhet som ska leda till ett fungerande, effektivt och trivsamt kontor. Det tycker Victor Ollén, Senior Consultant på konsultföretaget Perfect Place.

Hur skapar man då en sådan arbetsplats? Vi tar det från början. Det viktigaste för att nå en bra arbetsmiljö på alla plan tror Victor Ollén går via en välutförd behovsanalys. Genom den skapar man en tydlig bild av det man vill uppnå, även utöver det rent fysiska. Man kan tillåta sig att sikta högt och inkludera mål som att minska personalomsättning och sjukfrånvaro, öka ens attraktion som arbetsgivare och skapa en effektivare miljö.

Victor Ollén säger att många företag missar att ta tillvara på de möjligheter till positiv förändring som en ny arbetsplats ger. Snarare ser man det som något som man måste ta sig igenom, vilket inte är så konstigt med tanke på att det oftast ligger utanför ens egentliga arbetsområde, fortsätter han.

Våga satsa

Forskning visar att organisationer som satsar på sina miljöer gör bättre ifrån sig ekonomiskt. Att mäta bland annat effektiviteten och trivseln gör att man själv kan se vad investeringen ger i utdelning, gärna både via enkäter där medarbetarna kan svara anonymt, men också genom samtal där man kan uttrycka sig fritt. Det är naturligtvis en fördel om en extern person är involverad i denna process.

– Många företag drar sig för att involvera sina anställda då man är rädd att det tar för mycket tid. Erfarenheten säger dock att det nästan alltid är värt investeringen om man är konkret och söker delaktighet och svar i specifika frågor, säger Victor Ollén.

Victor Ollén, Senior Consultant, Perfect Place.

Victor Ollén, Senior Consultant, Perfect Place.

Var beredd på bråk

Studier visar att runt 20 procent av de som genomgår en förändring kommer vara emot den. Nya eller omdanade arbetslokaler är inget undantag. För det mesta beror det på rädsla för det okända och att förlora vad man har.

– Som ledare vet man ofta vilka personer som kommer att motsätta sig förändringen och genom att ta tag i det tidigt i processen kan man minimera risken för bråk och dålig stämning. Det värsta man kan göra är att låtsas som ingenting, då negativitet har en tendens att sprida sig snabbt, säger Ollén.

Använd kvadratmetrarana rätt

Dagens arbetsplats genomgår en stor förändring. Över lag sitter människor på sina platser i en betydligt lägre procentgrad än vad man gjorde tidigare och vad utrymmet egentligen har kapacitet för. Det gör att man utnyttjar sina kontorsytor förhållandevis dåligt.

Vidare är ofta arbetet mer projektbaserat, vilket också ställer nya krav på hur man utformar och inreder en arbetsplats.

Det praktiska syftet med ett kontor idag är främst som mötesplats, det innebär att skrivbordet är mindre viktigt än någonsin. Med flera olika typer av miljöer som är anpassade för den egna verksamheten har man mycket att vinna, anser Ollén.

Snegla på restauranger

Hotell och restauranger ligger långt fram i utvecklingen när det gäller att skapa givande mötesplatser och miljöer, mycket på grund av att de tjänar pengar på sina lokaler. Är lokalerna inte anpassade för verksamheten och besökarna så märks det direkt i resultatet. Men även om man inte tjänar pengar direkt på sina lokaler så kan det vara värt att tänka på sina lokaler som intäktsenheter.

– Vi har lärt oss mycket genom att vi arbetar både med hotell och restauranger, så väl som med kontor, säger Victor Ollén.

Kontorsrum i all ära

Ollén konstaterar att kontorsrum må vara eftersträvansvärda och populära bland chefer, men företagsekonomiskt är det inte långt ifrån en katastrof. För de flesta företag är den viktigaste och dyrbaraste resursen de anställda, och de med mest erfarenhet och störst kompetens sätter man i rum så att den naturliga kunskapsöverföringen hålls på ett minimum.

– Dessutom är kvadratmetrar allt mer kostsamma och ironiskt nog är det ofta så att de som är minst på kontoret har störst rum, säger han.

"Don´t believe the hype"

– I vår bransch, precis som i alla andra, uppstår trender som sägs frälsa världen, för att sedan försvinna lika fort som de kom, säger Victor Ollén och fortsätter berätta att man naturligtvis ska vara öppen för nya strömningar, men att det är lika viktigt att ifrågasätta och se till vad som är bäst för den egna organisationen.

Aktivitetsbaserat arbete (ABW) är ett koncept som är på tapeten just nu, med all

rätt, men det passar inte alla typer av verksamheter bara för att det är trendigt.

– Ta din tid när ni väljer, utformar och inreder lokaler, man har mycket att vinna på att ge denna fråga lite extra omtanke och resurser, avslutar Victor Ollén.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter