Områdeskollen skåne

Vad byggs, hur långt har aktuella projekt kommit, vilka förvärvar vad, vem har hyrt ut till vem, vilka renoverar var? I områdeskollen ger vi i varje nummer ett axplock på vad som är på gång i regionen.

Möjligheternas hus på Jägersro

Briggen har förvärvat det tidigare TV-huset på Jägersro som är strategiskt beläget i nära anslutning till inre och yttre ringvägarna. Den 15:e december tillträdde Briggen som aktivt kommer att arbeta med att utveckla både fastigheten och det närliggande området. Affärsutvecklingschef Joakim Persson anser att det är ett möjligheternas hus.

Byggstart för media evolution city

I december 2009 förvärvade Wihlborgs SVT:s nya hus i Västra Hamnen. I affären ingick även en byggrätt om 8 800 kvm och Wihlborgs annonserade tidigt att man här ville uppföra ett hus för ett mediekluster. Uthyrningsarbetet för Media Evolution City (MEC) har hittills resulterat i att halva den uthyrningsbara ytan på sammanlagt 7 500 kvm är uthyrd. Tre företag har tecknat avtal och nu drar Wihlborgs igång byggnationen.

Nya bostäder och lokaler vid Malmös norra infart

Kvarteret Nils, öster om Värnhem i korsningen Drottninggatan-Hornsgatan, kan komma att få ett flerfamiljshus med cirka 100 lägenheter och verksamhetslokaler i bottenplan. Läget, vid infarten till Malmö City, är mycket attraktivt och huset kan komma att fylla ett tomrum i kvarteret som till stor del är obebyggt.

Nya triangeln skapar galleria, kontor och bostäder

Nya Triangeln innebär att NCC skapar galleria, kontor och bostäder mitt i centrala Malmö. 12 000 kvm ny handelsyta, ca 4 000 kvm kontorsyta och ca 160 nya lägenheter beräknas vara klara 2014. Men projektet kommer att genomföras i flera delar, där handel och garage utgör första etappen med bedömd inflyttningstid påsken 2013.

Läs mer..........................................s. 16

Brinova köper logistikfastighet och vill expandera

Brinova köper logistikfastigheten Terminalen 4 i Malmö, granne med deras sedan tidigare egna Terminalen 3. Fastighetens markyta uppgår till 18 867 kvm med befintliga lokalytor om 1 420 kvm. Möjligheterna att expandera är stora.

Första spadtaget för max IV

Måndagen den 22 november togs det första spadtaget för MAX IV i Lund. Därmed skedde den officiella byggstarten för världens mest kraftulla synkrotronljusanläggning MAX IV i Lund. MAX IV är det hittills största infrastrukturprojektet i svensk forskning.

MAX IV, som är en nationell anläggning, kommer att vara placerad nära den europeiska materialforskningsanläggningen ESS och Lund kan räkna med att både forskare och företag lockas dit framöver.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter