OMRÅDESKOLL VÄSTRA GÖTALAND

Vad byggs, hur långt har aktuella projekt kommit, vilka förvärvar vad, vem har hyrt ut till vem, vilka renoverar var? I områdeskollen ger vi i varje nummer ett axplock på vad som är på gång i regionen.

1. Fler till gröna skrapan

Skanska tecknade nyligen hyreskontrakt med PV Enterprise och Imano i det nya energisnåla och miljöriktiga kontorshuset Gröna Skrapan i Göteborg. Därmed är cirka 75 procent av huset uthyrt, som med sina sexton våningar blir ett landmärke i Göteborg. Det är PV Enterprise som är en av Sveriges ledande utvecklare och tillverkare av solcellspaneler som den 1 april flyttar till det nya kontorshuset. Totalt hyr företaget 200 kvm. – Husets starka miljöprofil ligger i linje med företagets affärsidé att utveckla solcellspaneler som tillvaratar naturens resurser och bidrar till att skapa ett hållbart samhälle, säger Johan Seeman, VD på PV Enterprise. Även IT-företaget Imano har tecknat kontrakt med Skanska och flyttar in den 1 april. Imanos företagsidé är att hjälpa kunder att skapa bättre affärer genom att utnyttja IT på ett effektivt sätt. Imano hyr totalt 200 kvm. – Den tydliga miljöprofilen, lokalens utformning och att den ligger i området Gårda är faktorer som bidrar till att vi kommer att trivas i våra nya lokaler, säger Christer Lindqvist, VD Imano. 2.Husvärden väljer JLL

Husvärden har valt Jones Lang Lasalle till uppdraget att hyra ut ytorna i kontorsfastigheten vid Nya Krokslätt som ska stå färdig i början av 2013. Projektet Nya Krokslätt syftar till att förtäta och utveckla ett idag etablerat verksamhetsområde, bestående av till största delen kontor och utbildning, till ett samhälle i miniatyr med bostäder, service och arbetsplatser som möjliggör ett hållbart stadsliv. Genom att samordna och optimera lösningar för energi, kommunikation, service och trivsel kommer området bli klimat-smart i dess rätta bemärkelse. 3.planer för öckerö

Efter många års diskussioner om hur centrum på Öckerö ska se ut har planerna nu gått så långt att det finns ett programförslag som i mars gick ut på samråd. En grundläggande tanke är att ta vara på närheten till havet med ett nytt torg på nuvarande hamnplan. Kring torget planeras butiker, restauranger och ett nytt hotell. Totalt skapas cirka 8 000 kvm nya kommersiella lokaler.

4.centrala älvstaden

Nu har all världens experter bjudits in till Göteborg för att berätta hur den framtida stadskärnan Centrala Älvstaden ska byggas. Hur den nya stadsdelen ska bli ekonomiskt, klimatmässigt och socialt hållbar. Om alla världens experter på stadsbyggnad, sociala frågor, klimatpåverkan och ekonomisk tillväxt tackar ja till den 23 sidor långa inbjudan blir planerna på team mellan fem till åtta personer verklighet. Göteborg ska välja ut åtta till tolv team eller cirka 100 personer som under fem dagar i juni under workshops ska presentera hur de tänkt sig allt. I september ska förslagen presenteras för allmänheten. Centrala Älvstaden är ett jätteprojekt som berör Gullbergsvass, Ringön, Backaplan, Frihamnen, delar av Lindholmen och Södra Älvstaden och som handlar om cirka 30 000 kvm nya bostäder och 40 000 nya arbetsplatser.

5.första etapp klar i borås

I februari öppnade City Gross sin nya butik i Sjaelsös handelsområde Lundaskog i Borås. Projektet omfattar sammanlagt nära 20 000 kvadratmeter. I den andra etappen finns plats för ytterligare 4-5 butiker.

- Intresset för handelsområdet Lundaskog är väldigt stort. Förhandlingar pågår med butiker för etapp två och med den mix av olika aktörer som vi vill skapa kommer det att bli ett väldigt bra komplement till övrig handel i Borås, säger Pero Popovski, vd på Sjaelsö i Sverige. Sjaelsös projekt i Borås är uppfört av entreprenadföretaget Wäst-Bygg och sålt till Alecta.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter