Områdeskoll Västra Götaland

Kuggen tar form Pålarbetet är avslutat och grundplattan är gjuten. Den runda formen syns nu tydligt och arbetet med Kuggen på Lindholmen fortskrider enligt plan. Det spektakulära huset kommer att innebära en fortsatt dynamisk utveckling av Lindholmen och kommer att binda samman husen kring den idag stora och blåsiga Lindholmsplatsen. De nedre våningsplanen kommer användas för utåtriktad konkret samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. De övre planen kommer att inrymma mer traditionella kontorslokaler.

...........................................Sid 19

Planer på ett stenahus Ett Stenahus kan bli verklighet i Göteborg. Det är Stena Fastigheter som vill investera i ett 40 000 kvadratmeter stort kontorshus, precis ovanpå Götatunnelns mynning vid Järntorget och ner mot vattnet. Här vill bolaget samla alla sina Stenabolag som i dag finns utspridda över hela staden, en investering som VD Christel Armstrong Darvik beräknar kommer uppgå till cirka en miljard kronor. Området är just nu under planläggning men går allt enligt planerna kan huset stå klart 2015. Ny innerstad i Göteborg Stadsbyggnadskontoret har börjat jobba med en helt ny utformning av Norra Masthugget. På området mellan Första Långgatan och Göta Älv kan det bli både bostäder, publik verksamhet och kontor. Stadsbyggnadskontoret undersöker förutsättningarna både på kort och lång sikt och tar ett större grepp på området. Visionen är ett innerstadsområde av blandad karaktär som även ska ha grönytor och offentliga platser. Cirka 1 200 nya lägenheter, 70 000 kvadratmeter kontor och 60 000 kvadratmeter kommersiella lokaler för handel, kultur, hotell m m planeras. Nästa steg är att ta fram nya detaljplaner för området. Ny verksamhet i storan Higabgruppen säger upp avtalet med SAMI på Stora Teatern, p g a obetalda hyror. I juni äger det sista evenemanget rum och Higabgruppen tittar nu på nya verksamheter för huset.

Lämplig hyresgäst i gamla palladium Palladium på Lilla Nygatan stängdes 2008 och står fortfarande tom. SEB Trygg Liv arbetar för fullt med att hitta nya hyresgäster till den cirka 1 500 kvadratmeter stora lokalen, fördelat på fem våningar. Intresset är stort och det förs samtal med flera intressenter. Tanken är att lokalen ska anpassas för antingen en större hyresgäst eller flera mindre, först och främst inom handel, restaurang och nöje som ska passa i både huset och området utan att påverka interiören alltför mycket. Målsättningen är att få en ny hyresgäst under våren som flyttar in mot slutet av hösten. Avvtal klart för kvillebäcken Nu har markägarna för nya Kvillebäcken, Wallenstam, NCC och Älvstranden Utveckling, undertecknat ett avtal som möjliggör utveckling av en helt ny stadsdel som fullt utbyggd kommer att omfatta cirka 1 600 lägenheter. Wallenstam ska bygga cirka 400 lägenheter och blir först ut. Utöver den egna byggnationen ansvarar markägarna även för utveckling av infrastruktur, planerade verksamhetslokaler m m. Hela området beräknas vara fullt utbyggt om cirka 7-8 år.

Eklandia köper av Schenker Eklandia har köpt en tomträtt i Bäckebol av Schenker, som själv är hyresgäst i de tre byggnaderna. De tre byggnaderna har en sammanlagd uthyrningsbar yta på sammanlagt 22 700 kvadratmeter. Vision för nya älvstaden Arkitekten Håkan Cullberg sticker återigen ut hakan och presenterar en ny vision för den nya älvstaden som omfattar Frihamnen, Gullbergsvass och Ringön. Visionen omfattas av en stor kubformad byggnad längst ut på Frihamnspiren. Viking Green Center är namnet och här ska b la ett innovationscenter för unga entreprenörer ta plats.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter