Områdeskoll Västra götaland

Vad byggs, hur långt har aktuella projekt kommit, vilka förvärvar vad, vem har hyrt ut till vem, vilka renoverar var? I områdeskollen ger vi i varje nummer ett axplock på vad som är på gång i regionen.

Volvo personvagnar tecknar avtal på 48 000 kvm Volvo Personvagnar AB har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Sveafastigheter om 48 000 kvm, till största delen kontorsytor, i fastigheten Sörred 8:4 i Torslanda.

Platzer fastigheter vill utveckla lilla bommen Platzer Fastigheter ser över möjligheten att utnyttja den byggrätt som finns på befintligt hus, vilket innebär en påbyggnad av fastigheten Gullbergsvass 1:1 med två våningar (cirka 3 500 kvm). De planerade lokalerna kommer att få ett unikt läge med panoramautsikt över hamninloppet, Operan och Lilla Bommens marina.

Planer i gårda ute på utställning Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat förslag till utställningshandlingar för detaljplan för verksamheter vid Anders Personsgatan i Gårda. Planens syfte är att pröva bebyggelse för främst kontorsändamål men även butiksytor. Den föreslagna nya bebyggelsen, som ska ersätta befintliga industri- och lagerbyggnader, har 6-7 våningar, med de översta våningarna indragna från fasad mot gata. Synpunkter på utställningen har kunnat lämnas fram till den 9 februari. Markanvisningstävling i landvetter Intresserade exploatörer bjuds in till en markanvisningstävling för uppförande av flerfamiljshus med handel i del av bottenvåningen. Landvetter centrum ska utvecklas och rollen som lokalt centrum ska stärkas. Ett steg i detta är att flytta nuvarande bussterminal till ett nytt resecentrum. Detta ger möjlighet att bebygga kvarteret där busshållsplatserna idag finns. Byggnation på denna plats ställer stora krav på utformning då byggnaden blir centrumets nya entré. Härryda Kommun bjuder in intresserade exploatörer att komma med förslag på områdets/byggnadens gestaltning. Tävlingen pågår fram till 12 mars 2010 kl 12.00, vinnande förslag kommer att ligga till grunden för kommande detaljplan.

Nya ytor i gullbergsvass I hjärtat av Gullbergsvass planerar Skanska för ännu ett miljövänligt kontorshus i Göteborgsregionen. Med start i år kommer man att nyproducera och bygga om den befintliga byggnaden Tennet på Kilsgatan/Kämpegatan. Hösten 2012 kommer här att erbjuds nya, toppmoderna, gröna arbetsplatser. Tennet I och II kommer då att rymma sammanlagt 18 000 kvm kontorsyta. Tvåkontrakt klara i lindholmen science park Älvstranden Utveckling har nu tecknat de två första hyreskontrakten i det nya hållbara och energisnåla kontorsprojektet Lindholmen Science Park i Göteborg. Därmed är en tredjedel av huset uthyrt. De nya hyresgästerna i Lindholmen Science Park är Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB som hyr 2 400 kvadratmeter restaurang- och konferensyta, och bolaget Lindholmen Science Park som hyr 3 400 kvadratmeter kontorsyta inklusive lokaler för test- och demonstration av forsknings- och utvecklingsprojekt. Inflyttning sker i augusti 2010, direkt när huset står klart.

Skanska bygger mer i gårda

Skanska investerar cirka 100 miljoner kronor i ytterligare en byggnad vid det miljöprofilerade kontorsprojektet i Gårda. Den andra etappen omfattar cirka 5 000 kvm moderna och energieffektiva kontorslokaler. Bygget startar omgående och etappen beräknas vara klar under första kvartalet 2011. Tillsammans med den första etappen investerar Skanska totalt cirka 500 miljoner kronor. Det första huset med sina sexton våningar påbörjades under våren 2008 och fullt utbyggt kommer kontorsprojektet att omfatta totalt 17 000 kvm.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter