OMRÅDESKOLL SKÅNE

Vad byggs, hur långt har aktuella projekt kommit, vilka förvärvar vad, vem har hyrt ut till vem, vilka renoverar var? I områdeskollen ger vi i varje nummer ett axplock på vad som är på gång i regionen.

Omfattande utvecklingsplaner för Fosie Det smids omfattande utvecklingsplaner för Fosie, även om planeringshorisonten i vissa fall är lång. Diskussioner förs om framtida förändring, förnyelse och förädling av stadsdelens fysiska struktur i form av gator, gång- och cykelstråk samt torg, parker och bebyggelse. Enligt visionen ska Fosie 2024 ha utvecklats till en mönsterstadsdel och föredöme genom lyckade satsningar på social hållbarhet, ekologiskt byggande och integration av grönska och vatten i stadsmiljön. Läs mer..........................................s. 14 briggen hyr ut vid gustav adolfs torg Atkins Sverige AB flyttar i slutet av 2011 in i Briggens fastighet vid Gustav Adolfs torg i Malmö. Kontorslokalen, som omfattar 900 kvm, kommer att moderniseras till en flexibel och öppen planlösning. För att minska energibelastningen och öka komforten kommer klimatsystemet att ändras samt belysning att bytas ut till en mer energieffektiv lösning. Atkins Sverige erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad och infrastruktur.

Itrim har öppnat vid triangeln Den 9 mars öppnade Itrim Triangeln på Föreningsgatan 6C i Malmö. Viktminskningskedjan Itrim är ett av Sveriges snabbast växande företag och Skåne är en av de regioner där man vill satsa framöver. Itrim upplever just nu det största kundtrycket någonsin. Itrim-kedjan ökade sin omsättning med 43% under 2010 och planerar att öppna 16 nya center under 2011.

volito köper sankt peter 3 Volito Fastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av kontorsfastigheten Sankt Peter 3, Östergatan 30 i Malmö. Volito Fastigheter tillträder fastigheten i början av januari 2011. Förvärvet sker som en ren fastighetsaffär. Advokatbyrån Vinge föhyr hela fastigheten. Fastigheten passar bra in i Volito Fastigheters strategi i att förvärva kommersiella fastigheter i absolut närhet av Malmös stadskärna, Citytunneln och Centralstationen. Masthusen fylls på Diligentias stora satsning i Malmö, där den nya stadsdelen Masthusen ska byggas upp med 18 kvarter, når nya milstolpar. Områdets första hyreskontrakt innefattande 1 400 kvm har nu tecknats i det befintliga ”Glashuset” och detaljplanen för den första nya byggnaden väntas vinna laga kraft under sommaren 2011. Under februari tecknades det första hyreskontraktet i Masthusen, Västra Hamnens nya stadsmiljö som Diligentia utvecklar och som kommer att bli första stadsmiljön i Norden som erhåller miljöcertifiering enligt BREEAM Communities. Hyresgästen är ett stort skandinaviskt företag som etablerar sitt huvudkontor på 1 400 kvm i Masthusens befintliga ”glashus”. - Uthyrningen är en viktig milstolpe i projektet och hyresgästen representerar ett starkt varumärke som vi ser fram emot att samarbeta med. Det är också ett kvitto på vilket bra läge och vilken fin produkt vi kan erbjuda våra hyresgäster, säger Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef för Kontor Malmö på Diligentia. Samtidigt är rivningen av de 45 000 kvm stora industrihallarna, som tidigare inrymt Kockums Hall 7, SAAB:s fabrik samt mässhallar, på sluttampen. Rivningen och byggandet av nya fasader intill befintliga fastigheter beräknas vara färdigställt till april 2011. Parallellt med rivningsentreprenaden drivs just nu första detaljplanen fram inom Masthusen. Den beräknas vinna laga kraft under sommaren 2011. Under hösten är ambitionen att påbörja produktion av det första nya huset, som ligger i direkt anslutning till ICA Maxi och det nya stadsdelstorget. Uthyrningsarbetet pågår för fullt och huset kommer att inrymma kontor och butiker, med planerad inflyttning tidigt under 2013.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter