Område med fokus på framtiden

Kista är ett område med mycket fokus på framtiden. Det menar Bo De Besche på Vasakronan som här svarar på frågor om Kista som etableringsområde, dess hyresnivåutveckling samt vad de själva har på gång här och var de har lediga lokaler.

I Kista Entré har Vasakronan en vakans på ca 12 000 kvm.  Bild: Vasakronan

I Kista Entré har Vasakronan en vakans på ca 12 000 kvm. Bild: Vasakronan

Hur skulle du beskriva dagens Kista som etableringsområde?

Ett bra område med mycket fokus på framtiden. Företagen i området tillsammans med fastighetsägare, Kista Science City och Stockholm Stad verkar för att utveckla området ytterligare. Prioriterade områden här är kommunikation, service i området, livet mellan husen samt att bli bättre på att visa upp allt fantastiskt som händer och utvecklas i Kista. 2015 genomförde vi ett food truck-event med ett antal väldigt bra food trucks, musik, enkla möbler och pingisbord. Eventet var superlyckat och det kom väldigt mycket folk, det såldes i snitt 400 luncher om dagen under några månader.

Bo de Besche, Affärsområdeschef Stockholm Nord, Vasakronan

Bo de Besche, Affärsområdeschef Stockholm Nord, Vasakronan

Hur tror du att företag etablerade i Kista kommer uppleva området om tio år?

Om tio år kommer det att vara ännu bättre kommunikationer, större inslag av bostäder i kontorsområdet, väldigt mycket mer service och happenings. Ett område som lever även på kvällar och helger.

Hur ser ert fastighetsbestånd ut i Kista och var har ni hyreslediga lokaler?

Vi äger Kista Science Tower, Kista Entré och ett antal fastigheter på Kista Terrass. Det är alltid ett bra tryck på lokaler i Kista Science Tower och de lokaler vi har lediga där varierar mellan ca 100 kvm och 700 kvm. I Kista Entré har vi idag en större vakans på ca 12 000 kvm, här har vi en mycket bra och effektiv produkt med möjlighet till egen entré, egen ljusgård och egen reception.

Vad har ni för projekt på gång i Kista?

Vasakronan fortsätter att utveckla Kista Terrass närmast Kistagången genom att riva befintliga byggnader som har strukturella problem och bygger nya hus och gator. Digitalgatan förlängs längs med Grönlandsparken som därmed blir mer tillgänglig för allmänheten. Vid korsningen Kistagången-Isafjordsgatan planeras ett 16 våningar högt hotell med ca 300 rum och entré med restaurang mot Kistagången. Nya trappor förbinder Kistagången och Isafjordsgatan. Mellan hotellet och Grönlandsparken byggs kontor med handel och matställen i gatunivå vilket stärker Kistagången som stråk. Vid Grönlandsvägen och Grönlandsparkens sydöstra sida ges plats åt ytterligare ett kontorshus. Totalt skapas ca 50 000 kvm nya kontor och 10 000 kvm hotell. Garage för ca 300 bilar planeras. Detaljplan har startats och förväntas vara klar Q4 2016 varefter utbyggnad sker i etapper med start av hotell färdigt Q2 2018.

Hur skulle du beskriva hyresnivåerna och dess utveckling i området?

Hyresnivåerna har länge legat stabila i Kista. Det vi ser nu är en större differentiering mellan bra och mindre bra lägen i Kista samt mellan bra och mindre bra produkter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter