Omfattande planer för Uppsalas tillväxt

I Uppsala erbjuds ett kunskapsbaserat näringsliv med starka kopplingar till akademin. Många utvecklingsprojekt är på gång, exempelvis ska Främre Boländerna förvandlas från ett lågexploaterat industriområde till Uppsalas Manhattan. Men enligt Göran Brocknäs på Handelskammaren finns ytterligare åtgärder som är nödvändiga för stadens, och regionens, fortsatta utveckling.

Uppsala Resecentrum. Foto: Niklas Lundengård/Destination Uppsala

Uppsala Resecentrum. Foto: Niklas Lundengård/Destination Uppsala

Uppsala är idag i ett väldigt spännande läge. Det menar Göran Brocknäs, regionchef Handelskammaren i Uppsala.

– Det sker mycket arbete kring Uppsalas varumärkesutveckling, där man ser till den geografiska närheten, både till närmarknaden i huvudstadsregionen och via Arlanda ut i världen, i kombination med att detta är en väldigt framgångsrik kunskapsregion.

Här finns inkubatorn Uppsala Innovation Centre som rankas som världens tionde bästa inkubator med universitetskoppling och nummer fem i Europa, konstaterar Göran Brocknäs som tydligt märker att utbytet mellan akademi och näringsliv fungerar som ett dragplåster när det gäller företagsetableringar.

– I Uppsala hittar man både många små, innovativa företag med världen som marknad och ett antal riktigt stora spelare som exempelvis GE Healthcare.

Göran Brocknäs, Regionchef, Handelskammaren i Uppsala. Foto: Stephanie Wiegner

Göran Brocknäs, Regionchef, Handelskammaren i Uppsala. Foto: Stephanie Wiegner

Tre sektorer dominerar

Enligt Göran Brocknäs dominerar tre sektorer som tillsammans utgör den riktiga tyngden i Uppsalas näringsliv.

– Life science är den största. Där har vi ett stort antal bolag som representerar hela spektrat, från väldigt tidig forskning till läkemedelsproduktion. Fler nischer inom life science som finns här är medtech och biotech i och med att vi har Akademiska Sjukhuset, med dess testbäddsmöjligheter och innovationsarbete, samt SLU och Universitetsdjursjukhuset med motsvarande kunskaper på djursidan.

Göran Brocknäs räknar också upp exempel som Skogforsk, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket.

– Vi har helt enkelt en väldigt bred kunskapspalett inom life science i staden.

Den andra sektorn som han lyfter fram är ICT.

– Den biten är väl integrerad med life science eftersom det handlar en hel del om tillverkning av analysinstrument och teknisk utrustning åt life science-branschen. Också programmering blir en naturlig del här.

Spelutveckling är ytterligare en nisch där flera Uppsalabaserade bolag är aktiva.

– Den framväxande tredje delen som är väldigt intressant är cleantech, eller greentech, beroende på vilken vinkel man väljer. Hur som helst handlar det om att omsätta kunskapen inom de gröna näringarna till nya kommersiella lösningar. Där har vi allt från nano- och solcellsforskning till mer traditionell teknik inom fjärrvärme, fjärrkyla eller energibesparingsteknik, säger Göran Brocknäs.

Omfattande planer

Planerna för en snabb tillväxt i Uppsala är omfattande.

– Man håller just nu på med översiktsplanen där man planerar för perioden fram till 2050. Ett av scenarierna, förutsatt att vi får en förbättrad infrastruktur med ökad järnvägskapacitet mellan Stockholm och Uppsala, vilket väldigt många självklart hoppas på, så finns det en möjlighet att skapa helt nya stadsdelar. Därmed skulle befolkningen kunna öka, i prognoserna, upp till 340 000 invånare, och en ambition att skapa 70 000 nya arbetstillfällen.

Under en period har det byggts rejält med nya bostäder och även framöver finns planer på att fortsätta satsa i den riktningen. Bland annat finns framtida byggplaner i Rosendal, Ulleråker och i den så kallade Södra staden.

– Det som också är intressant är att ytterligare två tågspår skulle medföra en möjlighet till nya stationen Uppsala Södra i Bergsbrunna, strax söder om staden. Därmed skulle man kunna skapa 20 000 bostäder där, med ungefär en kvarts tågresa till terminalerna i Arlanda och mindre än 30 minuter till Stockholm, med rätt typ av tågtrafik.

Förstärkt järnväg nödvändig

Grunden i Uppsalas utveckling är en lång historia som en kunskapsbaserad stad med många studenter.

– Under de senaste 10-15 åren har vi sett framväxandet av tydligare kopplingar mellan akademi och näringsliv. Detta innebär en unik möjlighet. Men vi har också en begränsning i att vi har en väldigt stor andel personer som reser från Stockholm till Uppsala varje dag samt en stor andel från Uppsala till Stockholm. Samtidigt som det råder en generell, gigantisk bostadsbrist här i regionen. Det här är också regionen där ungefär en tredjedel av Sveriges BNP genereras.

Alla dessa bitar utgör skäl till att det är nödvändigt att förstärka järnvägskapaciteten, menar Göran Brocknäs. Dels för att säkra vardagens livspussel för dem som reser utmed Sveriges troligen mest pendlingstäta sträcka.

– Om vi investerar ungefär 10 miljarder kronor i ett fyrspår har vi också möjlighet att skapa 100 000 bostäder i korridoren mellan Märsta och Uppsala. Det är en sjundedel av det uppdaterade behovet för Sverige till 2025. Så det finns en jättestor potential, för en relativt liten investering, att skapa en väldigt viktig lösning.

Göran Brocknäs vill också belysa den kraftiga tillväxten i Arlandaregionen, både vad det gäller det ökande antalet resenärer via flygplatsen och flygplatsstadens framväxt med en vision om cirka 30 000 nya arbetstillfällen fram till 2030.

– Lägger man ihop flygplatsstadens och Uppsalas teoretiska ambitioner pratar vi 100 000 jobb och möjlighet till 100 000 nya bostäder. Självklart har det en enorm betydelse för hela huvudstadsregionen och faktiskt för Sverige.

Uppsalas Manhattan

I området Främre Boländerna, i östra delen av staden, finns planer för en stor omvandling.

– Enligt visionen ska här skapas ett verksamhetsområde som ska kunna liknas vid Uppsalas Manhattan. Den internationella kunskapsmiljön som kommer dominera här, i detta unika läge med endast någon minuts promenadväg till Uppsalas Resecentrum, kommer vara jätteattraktivt för många företag.

Om tio år tror Göran Brocknäs att Uppsala, generellt sett, kommer vara fortsatt intressant med sin kombination av kultur och historia med mera.

– Men också utifrån den viktiga spetsforskning som fortsatt kommer finnas. Här finns en smältdegel som erbjuder spännande möten mellan individer och där vi kan få fram viktiga innovationer som har stor betydelse framåt. Utmaningen för Uppsala är att våga ta den utmaningen och att växa. Om man väljer att göra det som jag föreslagit och välkomnar de människor som vill flytta hit, då har Uppsala väldigt bra möjligheter i framtiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter