Om uppsägning och omförhandling - Två frågor i fokus, VG

Kan man egentligen säga upp sitt hyresavtal innan kontraktstiden gått ut? Och om man omförhandlar sitt hyreskontrakt, vad ska man som hyresgäst tänka på då? Kolla in vad vår panel ger för information och råd kring dessa frågor.

1. Vad kan ligga till grund för att man ska kunna säga upp sitt kontrakt innan kontraktstiden gått ut?

Eva Techel, Uthyrare Vasakronan AB

–  Huvudregeln är att ingen av parterna kan säga upp sitt avtal innan avtalstiden är slut. I en väl fungerande relation och dialog mellan hyresvärd och hyresgäst ska det heller inte finnas något skäl för detta. Skulle det ändå inträffa så handlar det sannolikt om ett regelrätt kontraktsbrott. Ett vanligt exempel på när frågan är aktuell är när hyresgäster hastigt får ändrade lokalbehov under kontraktstiden. Det går då oftast att hitta en ny lokal till hyresgästen baserat på en lösning som gör båda parter nöjda. Då skrivs ett nytt avtal.

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

– Hyresavtal för lokaler tecknas vanligen för bestämd tid och är bindande för hela den avtalade hyrestiden. Avtalet kan sägas upp för upphörande som tidigast till hyrestidens slut, och uppsägningen skall göras senast nio månader innan avtalet löper ut. Om man har fått ändrade lokalbehov och har långt kvar på sin hyrestid rekommenderar jag att man kontaktar sin hyresvärd. Ibland kan det finnas möjlighet att exempelvis byta lokal inom fastighetsägarens bestånd.

Sarah Pennycook och Johanna Hedenskog, Projektledare MölnDala Fastighets AB

- Den här frågan bör beaktas utifrån två perspektiv, som hyresgäst och hyresvärd. Om man som hyresgäst önskar säga upp sin lokal i förtid beror detta troligen på att verksamheten inte fungerar optimalt, alternativt att hyresvärden inte uppfyller kraven i avtalet. Som hyresvärd kan ombyggnation och rivning av fastigheter vara skäl för en uppsägning. Om hyresgästen missköter lokalen,  ändrar inriktning på sin verksamhet (om verksamhetsområdet reglerats i kontraktet) eller om de inte betalar sin hyra, är detta skäl för en uppsägning av kontrakt. Dock finns det lagar att förhålla sig till i ovanstående som måste följas.

2. Vad ska man som hyresgäst tänka på vid en omförhandling av sitt kontrakt?

Eva Techel, Uthyrare Vasakronan AB

– Det underlättar om man har en etablerad relation med sin hyresvärd. En förhandling rör inte enbart kontraktslängd, pengar och kvadratmetrar. Den ska också bedrivas affärsmässigt och med ett ömsesidigt förtroende. Därför bör man först tänka igenom sitt val av hyresvärd. Det bör vara en värd som är seriös, kunnig och som vill utveckla lokalen tillsammans med hyresgästen. Det är också bra att ta reda på vad det är för snitthyror i det aktuella området, vilka andra alternativ som finns samt vad det skulle kosta om man flyttar.

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

- Precis som vid uppsägning för avflytt är formkraven viktiga. Man måste säga upp för omförhandling senast nio månader innan hyrestiden löper ut och tydligt ange till vilka hyresvillkor man önskar förlänga avtalet. När det gäller förhandlingsmöjligheterna så beror det mycket på den rådande hyresmarknaden och hur stor efterfrågan är på den typ av lokal man hyr. I en uppåtgående marknad ser fastighetsvärden ofta omförhandlingen som en möjlighet att höja hyran. Som hyresgäst kan man då försöka förhandla sig till åtgärder i lokalen, som exempelvis enklare ytskiktsrenovering eller liknande.

Sarah Pennycook och Johanna Hedenskog, Projektledare MölnDala Fastighets AB

– Det är viktigt att vara påläst inför en omförhandling, hyresgästen måste veta vilka rättigheter och skyldigheter den har. Det är även viktigt att förstå att de flesta hyresvärdar har professionell juridisk hjälp att bistå vid sådana här förhandlingar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter