Om fokus och visioner

 

Visionsbild som tillhör översiktsplanen som inom kort ska antas. Illustration: Dziugas Lukosevicius

Visionsbild som tillhör översiktsplanen som inom kort ska antas. Illustration: Dziugas Lukosevicius

Det historiska Malmö centrum hade en tydlig avgränsning, något som i dag fortfarande utgör ett unikt och välbevarat stadsmönster. Då hade Östergatan och Adelgatan stor betydelse och utgjorde ett viktigt handelsstråk och Malmö Hus låg precis i strandkanten. I dag anser de flesta att Malmö centrum är området mellan de båda stationsområdena, Triangeln och Malmö Centralstation, med Drottningtorget som utpost i öster. Men hur mår Malmö centrum i dag och hur ser agendan för framtiden ut? Vi har fått en pratstund med Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson som bl a pratar fokus, förtätning, områden och framgångsfaktorer.

Christer Larsson iklädde sig rollen som Stadsbyggnadsdirektör 2005 och sedan dess har Malmö Stad jobbat väldigt systematiskt och satsat på samarbete med grannförvaltningarna. Det är en av hemligheterna till Malmös framgång, anser Christer Larsson.

- Vi har också haft en stark politisk sammanhållning och varit överens om de stora, viktiga frågorna. Detta, tillsammans med en ständig vilja till utveckling och att vi vågar prova nya saker, gör att Malmö ligger långt före både Stockholm och Göteborg. Vi har även många bra bundsförvanter i näringslivet, bland annat flera väldigt duktiga projektutvecklare.

Men även en mängd mindre byggherrar har på senare tid kunnat komma igång att bygga på grund av en förändrad markpolitik.

- I dag fördelar vi marken i mindre lotter, vilket gör att även mindre byggherrar kan satsa. En annan nyckel till framgång är givetvis också Malmöborna själva som är otroligt positiva. De flesta kommer ihåg den tiden som inte var så rolig. Vad vi än gör så säger de ”mer”, ler Christer Larsson.

Fokus på Översiktsplanen

Just nu ligger fokus på Översiktsplanen 2012, med horisontåret 2032, som i början av 2014 ska antas av Kommunfullmäktige.

- Översiktsplanen är en fortsättning och bekräftelse på diskussionen om förtätning av staden, förklarar Christer Larsson. Vi jobbar efter möjligheten att komplettera med 100 000 nya invånare och 50 000 arbetsplatser, innanför Yttre Ringvägen. Vi tar höjd för den här utvecklingen, men givetvis kan den gå åt olika håll.

Genom förtätning kan Malmö också komplettera med det som saknas i dag, till exempel social hållbarhet, menar Christer Larsson.

- En av de stora utmaningarna framöver är att koppla ihop staden. Få staden att bli en sammanhängande stad för alla, både socialt och rumsligt.

Illustration: Dziugas Lukosevicius

Illustration: Dziugas Lukosevicius

Egen mark ger möjligheter

Med hav på Malmös ena sida och jordbruksmark på andra är förtätningen en utmaning.

Men möjligheterna är trots det många, mycket på grund av att Malmö Stad äger egen mark i bra centrala lägen som går att ekonomisera, konstaterar Christer Larsson.

- Slussplan ett bra exempel, på en liten tomt har vi byggt ett fint hus. Och runt Triangelstationen finns det väldigt stora möjligheter att bygga mycket mer. Det är det som är det listiga med Citytunneln, att den går i områden som vi kan ekonomisera, att vi kan använda mark som vi själva äger.

Runt Malmö Centralstation, i hela Nyhamnsområdet, finns också stora möjligheter att komplettera. Ett stort projekt som kör igång nu.

- Nyhamnsplaneringen är viktig för att kunna skjuta centrum tillbaka till Stortorgsområdet. Centrum har fått en sydlig förskjutning i och med att Triangelnområdet utvecklats så starkt. Med Nyhamnen får vi en sorts balans.

Blandstad prioriteras

När det handlar om förtätning är det alltid blandstad som prioriteras. Bostäder och verksamheter ska gå hand i hand för att Malmö ska leva hela dygnet.

- Vi har några spännande projekt på Universitetsholmen där Skanska ska bygga bostäder ovanpå befintliga kontorslokaler. Sedan har vi Kvarteret Tyfonen som kommer att få allmänt innehåll i bottenvåningarna, även Varvstaden och Malmö Live får en blandad verksamhet. Om man summerar investeringarna i centrala Malmö nu är de nästan uppåt 10 miljarder, räknar Christer Larsson.

Ett projekt som dock nyligen fick avslutas är World Village of Women Sports med sina planer på ett nytt och spännande kvarter med bostäder, kontor, restauranger och ett unikt center för sport. Alldeles granne med Kronprinsen. Här ser nu Christer Larsson nya möjligheter.

- Läget är fantastiskt, här finns plats för ett par tusen lägenheter tillsammans med andra verksamheter. I början på 2014 kommer vi att inleda ett större arbete med att hitta strukturen på det här området, från Kronprinsen ända ner till Fersens Väg.

En allmän förtätning omfattar även de gröna strukturerna i staden och mobilitetsfrågan.

- Det handlar om ny spårvagn vid Nya Malmöringen, effekterna av Citytunneln, ny metro till Köpenhamn och en tydligare kollektivtrafikkoppling till Lund.

Just nu

Det viktigaste för Christer Larsson och Malmö Stad är just nu att Översiktsplanen 2012 antas av Kommunfullmäktige.

- Det är också viktigt att vi landar tre fördjupade översiktsplaner. De handlar bl a om hur vattnet kan bli en resurs för fritidslivet i Malmö, framtiden för Nyhamnsområdet, hur Kirseberg kan utvecklas för att möta havet och hur Hyllie ska möta jordbrukslandskapet. Lägg till detta hela bostadsförsörjningen, bostadsbyggandet är en nyckelfråga.

Att fortsätta attrahera företag är också viktigt och ett arbete som pågår hela tiden.

- Jag tror att vi skapar ett intresse genom att visa att vi är en stad i rörelse, Vi skapar attraktivitet i både mångfald och evenemang, avslutar Christer Larsson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter