Ola Agermark, Alvesta kommun: Vi utökar arbetet med att skapa mer mark

Ola Agermark är näringslivsansvarig i Alvesta Kommun. Här berättar han om tillgången på mark i kommunen, framtiden och hur de underlättar för fastighetsägare som vill bygga nytt.

Hur kännetecknas Alvesta på fastighetsmarknaden?

- Det är brist på lokaler i Alvesta. Närheten till Växjö med närhet till flygplats och järnväg gör kommunen attraktiv, inte minst för logistikföretag.

Vad är på gång i er kommun?

- Vi håller på att projektera och planlägga ett 110 hektar stort område som verksamhetsmark utmed Riksväg 25. Dessutom så går vi vidare med flera etapper i det attraktiva området Spåningslanda. Här tittar vi på fler villatomter men också flerbostadshus då det råder en brist på bostäder hos oss.

Hur kommer Alvesta att se ut om 5-10 år?

- Vi samarbetar mycket med Växjö och på sikt växer vi kanske ihop mellan städerna. Inte minst om det kommer en höghastighetsbana. Jag tror också att vi har ett mer diversifierat näringsliv i kommunen i framtiden.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Det finns byggbar mark i dagsläget men för att vara förberedda för framtiden utökar vi nu arbetet med att tillskapa mer mark för både verksamheter och bostäder. Vi kommer bland annat att ta fram en gemensam översiktsplan tillsammans med Växjö.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Alvesta?

- Givetvis handlar det om en tidig dialog med kommunen samt bygg och miljö. Beroende på ärendets art så kan kommunen ta en aktivare roll genom sitt bolag Alvesta Utveckling. Sedan har vi förhållandevis billiga markpriser jämfört med många andra kommuner.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Alvesta?

- Alvesta med sitt läge och närhet till universitetsstaden Växjö som expanderar borde vara attraktivt. Då kommunen är mindre så kan nog vägarna vara kortare för att komma framåt. Sedan har tätorten ypperliga kommunikationer med knutpunkt inom järnvägen, närhet till flygplatsen och brev- och paketterminal.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter