Offentligt rum i världsklass

Medborgarhuset på Götgatan på Södermalm ska genom en omfattande upprustning och utveckling bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Dessa planer är en del av Stockholms stads satsning på hela Medborgarplatsen som ska bli ett offentligt rum i världsklass.

Medborgarhuset på Södermalm ska utvecklas som en del i satsningarna på att göra hela Medborgarplatsen till ett offentligt rum i världsklass. Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor

Medborgarhuset på Södermalm ska utvecklas som en del i satsningarna på att göra hela Medborgarplatsen till ett offentligt rum i världsklass. Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor

Medborgarhuset i Stockholm har en viktig och symbolisk plats i hjärtat av Södermalm. Huset invigdes 1939 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlings- och mötesplatser, bibliotek och bad.

Medborgarhuset, med dess tre stora huskroppar, är idag i behov av omfattande renoveringar och Stockholms stad planerar just nu för en ambitiös upprustning och utveckling av fastigheten. Projektet ska göra Medborgarhuset till en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats, bland annat genom att öppna upp huset med nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplan.

– Verksamheterna som finns i huset idag kommer att få mer moderna och funktionella lokaler och det kommer att bli lättare att röra sig inom huset, säger Tomas Rosén ansvarig arkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

Planerna för Medborgarhuset är en del av stadens satsning på hela Medborgarplatsen i syfte att skapa ett offentligt rum i världsklass. Att den ursprungliga tanken med Medborgarhuset ska bestå även i framtiden är klart, men inom ramen för detta finns det fortfarande möjligheter att påverka inriktningen på projektet.

Upprustningen och utvecklingen av byggnaden ska ske etappvis för att påverka verksamheterna i så liten utsträckning som möjligt. Ett genomförandebeslut planeras preliminärt till i vår och nya Medborgarhuset beräknas kunna öppna 2018.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter