Nytt koncept för tillväxt

Nu satsar World Trade Center i Västra hamnen på ett helt nytt koncept: World Trade Center Business Accelerator för tillväxtföretag. På Skeppsgatan 19 har man satsat fullt ut på en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. En optimal fysisk miljö för tillväxt. Business Accelerator-programmet ger dessutom företagen tillgång till professionell coachning, ledarskapsutvecklande utbildningar och mentorskap.

Foto: Gunnar Nydrén

Foto: Gunnar Nydrén

- Det här känns jättespännande, den stora visionen är att knyta ihop Malmö med världen, menar Niklas Åklundh, WTC Manager. Och erbjuda företag de bästa förutsättningarna för tillväxt.

Tre ben för tillväxt

Invigningen av de 600 kvm, som på plan tre förvandlats till ytor skräddarsydda för olika typer av arbetsuppgifter, ägde rum i mitten av april. Här kunde besökarna kolla in tysta zoner för koncentrerat arbete, mindre sittgrupper för intima möten, ståbord för snabba möten och inspirerande mötesrum för kreativ brainstorming.

- Invigningen gick över förväntan, tyckte Niklas Åklundh. Många var väldigt intresserade.

Men den aktivitetsbaserade inredningen är endast ett av tre ben som acceleratorkonceptet vilar på. Förutom att skapa en optimal fysisk miljö för tillväxt innebär det andra benet att bidra med kunskap för en hållbar tillväxt och det tredje tillväxt genom handel och export med kopplingen till World Trade Center-världen.

Niklas Åklundh, WTC Manager

Niklas Åklundh, WTC Manager

Rätt i tiden

- Det är just tillväxt vi är ute efter och vi har beslutat att nischa oss. Det finns flertalet inkubatorverksamheter i dag, men vad händer med dem som sedan startar sitt företag? De vill vi ta hand om. Och nu när regeringen gått ut med att man ska satsa på just små och medelstora företag, plus export, känns det som om vi hamnat rätt i tiden med vår produkt.

Niklas Åklundh tror att om man ska växa i Öresundsregionen är det just exportfrågan som är viktig.

- Vår koppling till World Trade Center, 330 anläggningar i 100 länder, gör att vi kan erbjuda både nationella och internationella nätverk som innebär fantastiska möjligheter att expandera till nya marknader. Under hösten kommer vi även att börja med olika program inom det vi kallar för Trade Information, Trade Education och Trade Mission. I vårt Business Accelerator-koncept ingår exempelvis professionell coachning, ledarskapsutbildningar, ekonomisk rådgivning, mentorskap och utbildning inom exportfrågor. Allt utifrån vad våra kunder har behov av.

Gynnas av läget

Att sitta i ett utvecklingsområde som Västra hamnen gynnar den här typen av satsning och koncept, tror Niklas Åklundh.

- Det pågår just nu en diskussion om kontorsläget Hyllie kontra Västra hamnen, men jag tror att just de små och medelstora företagen har ett större intresse av att sitta närmare city. Dessutom finns ju inte den här produkten i Hyllie.

Andra fördelar med Västra hamnen är närheten till havet, rekreationsområden och närheten till både handel, flertalet restauranger plus bra parkeringsmöjligheter.

- Jag tycker att alla delar som behövs för att underlätta vardagen och som kan stötta en bra lokal finns här. Dessutom håller ju Västra hamnen fortfarande en hög utvecklingstakt och kommer att växa ihop med staden. Då blir det ett helt annat flöde som kommer att påverka området väldigt positivt.

Många möjligheter

Anläggningen i Västra hamnen är ett så kallat fullskaligt World Trade Center. Två hela byggnader erbjuder flexibla kvadratmeter. I huvudbyggnaden sitter de mer mogna företagen. Och när de mindre företagen växer ur kontorshotellet finns det flera möjligheter.

- Många av våra företag som växer ur kontorshotellet väljer ofta lokaler i huset och kan sitta kvar i området. Vi kan erbjuda ytor från 150 kvm och uppåt, så det finns många möjligheter. Vi har företag som börjat med en person och som successivt växt till 35 personer och som inte behövt byta adress på hela tiden. Midroc äger och utvecklar World Trade Center Malmö så företagen har även stora möjligheter att växa inom deras övriga bestånd. Midroc planerar också för World Trade Center-kontor i både Lund och Helsingborg framöver, avslutar Niklas Åklundh.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter