Nytt företagarnätverk

I höstas lanserades affärsnätverket för Arlandaregionens utveckling. Nätverket, vilket är ett samarbete mellan Airport City Stockholm och Handelskammaren i Uppsala, syftar till att underlätta kunskapsöverföring och skapa ytterligare tillväxtmöjligheter bland de etablerade företagen i området.

Bild: Airport City Stockholm

Bild: Airport City Stockholm

Affärsnätverk Airport City Stockholm är ett öppet nätverk för företag som vill göra affärer och bidra till att stärka framtidens Arlandaregion. Både verksamheter som redan är etablerade här och de som är intresserade av att i framtiden finnas i området är välkomna.

– Området kring Arlanda växer med över tusen arbetstillfällen varje år och det finns ett stort behov av att dela erfarenheter mellan varandra för att kunna genomföra ytterligare satsningar. Dessutom ser vi från Airport City Stockholm att det finns ett betydande intresse i den övergripande utvecklingen av området och en stark vilja att utvecklas tillsammans, säger Fredrik Jaresved, VD Airport City Stockholm.

Fredrik Jaresved, VD, Airport City Stockholm. Foto: Peter Knutson

Fredrik Jaresved, VD, Airport City Stockholm. Foto: Peter Knutson

Kopplingar och dialog

Förutom att skapa kopplingar mellan de olika företagen i Arlandaregionen är syftet också att möjliggöra en dialog om hur man på bästa sätt kan utveckla området framöver samt att man från Airport City Stockholms sida ska få möjlighet att informera om framtida utvecklingsplaner.

– Det är flera komponenter som måste finnas på plats för att få hela det här området att fungera så bra som möjligt. Dels måste infrastrukturen och den fysiska miljön, som exempelvis tillgängligheten, fungera riktigt bra. Det arbetar vi med. Sedan behövs också de mjukare värdena. Det vill säga mänskliga kontakter mellan de olika företagen. Och där är företagarnätverket, som vi nu har startat upp, en viktig nyckel.

Inspirerande träffar

I samband med lanseringen i höstas arrangerades ett heldagsseminarium med bland andra Peter Bardenfleth-Hansen, Skandinavisk direktör Tesla Ltd. Inbjudna var även representanter från andra kluster, exempelvis Kista, som berättade om hur de arbetar.

– Nu följer vi upp detta med nätverksträffar. Dessa blir inte så formella utan mer i after work-stil. Vid dessa tillfällen kommer upplägget fortsätta på samma sätt, vi kommer bjuda in en utomstående inspiratör samt en av verksamheterna som finns etablerade i området som få presentera sig lite mer på djupet, berättar Fredrik Jaresved avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter