Nytt ärofyllt uppdrag för Per Berggren

Att Per Berggren skulle vara verksam inom fastighetsbranschen var från början inte självklart. Som ung hade han andra drömmar, men han ångrar inte sitt val. Alldeles nyligen har han tagit plats i ännu en styrelse och inte vilken som helst.

- Jag blev väldigt glad när jag fick förfrågan och tvekade inte över att tacka ja. Jag har fyra barn själv och känner att jag kan bidra med mycket till den organisationen, säger Per Berggren.

Per Berggren är VD på Hemsö sedan oktober 2010. Dessförinnan var han VD på Jernhusen i fem år. Han har även haft ledande befattningar på bland annat Wihlborgs, Fabege och Skanska Fastigheter. När Per Berggren rekryterades till Hemsö var det med uppgiften att skapa ett fristående bolag av Hemsö som tidigare varit en division i Kungsleden.

Vi har rekryterat 40 medarbetare och är idag drygt 90 stycken. Nu har vi eget kontor, egen logga och sedan i februari ägs Hemsö till 100 procent av Tredje AP-Fonden, säger Per Berggren.

Hans vision för företaget är glasklar.

- Att vi ska vara den bästa fastighetsägaren i sektorn med samhällsfastigheter. Vi ska vara bäst när det gäller allt som service och kännedom om våra hyresgästers verksamheter.

per berggren 5 korta

per berggren 5 korta

Vad engagerar dig?

- Mitt jobb! Jag har ett otroligt kul jobb och jag älskar fastigheter. Älskar kanske är ett starkt ord, men jag är väldigt intresserad av fastigheter och hus. Jag har väl fått det nedärvt av min pappa som var arkitekt.

Per Berggren sitter med i Castellums styrelse och i maj blev han invald i styrelsen för BRIS, Barnens rätt i samhället.

- Att sitta i styrelsen för BRIS är ett hedervärt arbete och det är ett motiverande uppdrag att jobba med barn och ungdomar. Jag blev väldigt glad när jag fick förfrågan och tvekade inte över att tacka ja. Jag har fyra barn själv och känner att jag kan bidra med mycket till den organisationen, säger Per Berggren.

Kortfakta om Hemsö

Hemsö äger närmare 350 samhällsfastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde om drygt 21 miljarder kronor. Bolaget har fastigheter i omkring 90 svenska kommuner samt i 14 tyska städer. Hemsös samhällsfastigheter i Sverige kategoriseras i fem kategorier utifrån de verksamheter som deras hyresgäster bedriver i lokalerna; Äldreboende, skola, vård, rättsväsende och övriga fastigheter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter