Nystart för slakthusområdet i Gamlestaden

Slakthusområdet var för hundra år sedan omgivet av betande slaktdjur på gröna ängar. Länge har området levt lite vid sidan om, men i och med att Resecentrum byggs får området plötsligt ett helt annat läge i Gamlestaden med allt som Göteborgs nya knutpunkt kommer att erbjuda. Redan nu finns direktkoppling till både pendel och spårväg. Nu vill Klövern vara med och ta till vara på alla fina möjligheter och bygga blandstad. Först ut blir 6 000 kvm nya kontorsytor.  

Göran Joneskär, Klövern.

Göran Joneskär, Klövern.

Göran Joneskär, Regionchef Syd, lyser av visioner och är mer än nöjd över att Göteborgs Stad nu ser Slakthusområdet som en naturlig del av Gamlestaden. För här finns alla förutsättningar att skapa något riktigt bra.

- Äntligen har vi fått kommunen att inse att Slakthusområdet också tillhör Gamlestaden! På alla visionsbilder under åren har området legat antytt och oredovisat, man har inte alls tittat på den här sidan. Men nu när man så framgångsrikt håller på att utveckla hela Gamlestaden, med Resecentrumet som en central del, hamnar Slakthusområdet mitt i.

Den här utvecklingen, och allt det som komma ska, har gjort att Klövern, som äger två fastigheter i området, vill satsa.

- Vi tror på en rejäl värdeuppgång här framöver, alla förutsättningar finns. Att, när Resecentrum står klart, ha direkt närhet till spårbunden kollektivtrafik attraherar både företag och boende. En av de stora fördelarna är att den stora trafikbarriären kommer kunna krympas ihop och delvis försvinna. Gör man rätt saker kan man även knyta ihop området med vattnet i framtiden.

Bild: Krook & Tjäder

Bild: Krook & Tjäder

I samklang med staden

Klöverns visioner började med att de satte sig ner för att titta på vad man kunde göra med sitt kontorshus i området. Och Göran Joneskär berättar att ett beslut om att skissa utan begränsningar tog form.

- Vi anlitade Arkitekterna Krook & Tjäder och Arkitektbyrån Design som, tillsammans med oss, började skissa utanför rådande detaljplanebegränsningar och utan att först prata med Higab som ju är den stora ägaren i området. Men vi insåg snabbt att det blir poänglöst om vi inte tittar på helheten från början.

Så en visionsmapp skapades med inspiration från både Carlsbergs Byen i Köpenhamn, Slakthusområdet i Stockholm, Meat Packing District i New York och Klippan här i Göteborg.

Att bygga blandstad blev en självklarhet och även att bygga vidare på de vackra hus och den unika karaktär som finns i området.

- En idé om att förädla och bygga blandstad föddes tidigt så vi kommer att behålla och fräscha upp den delen av vårt hus som vi hyr ut som en logistikanläggning och skapar på så sätt en bullerzon mot E45. Skapar vi fler bullerskydd tror vi att vi även kan bygga bostäder där det passar och är möjligt. Vi har också skissat på ett högt hus med studentbostäder. Hela idén är att skapa något som går hand i hand med vår utvecklingsstrategi, att öka värdet på det hus vi äger, men för att göra det måste vi även gå hand i hand med den utveckling som staden strävar efter.

Bild: Krook & Tjäder

Bild: Krook & Tjäder

Higab med på resan

För att gå vidare var det viktigt att få med Higab på resan och för 2,5 år sedan initierade Klövern frågan.

- Lyckligtvis har de från början insett att området behöver en förändring och nu är vi precis i startgroparna för att ta ett första grepp tillsammans och aktivt börja arbeta ihop, konstaterar Göran Joneskär. Att ha med Higab är absolut nödvändigt, det känns jättebra att de nu är med i processen

Hur tas då nästa steg?

- De här stora planerna för hela området kräver en ny detaljplan och Klövern gick in med en begäran om planbesked innan sommaren, Higab har tagit beslut om att göra detsamma. Vi får väldigt god respons från Göteborgs Stad som tycker att våra idéer känns helt rätt! Men de har många planer igång just nu så det är svårt att säga hur tidplanen kommer att se ut. Vi är dock beredda att göra fotarbetet för att få en plan på plats så fort som möjligt.

Klövern skapar nya ytor i Slakthusområdet. Bild: Krook & Tjäder</p><p>

Klövern skapar nya ytor i Slakthusområdet. Bild: Krook & Tjäder

6 000 kvm nya ytor

Redan nu ska Klövern, inom gällande detaljplan, sätta igång med att skapa nya kontorsytor. I dag äger man ca 12 000 kvm i området, en yta som ska utvecklas till ca

17 000 kvm.

- Det vi nu startar upp, och har bygglov för, är att renovera två våningar och bygga på en våning på kontorsdelen av vår fastighet, förklarar Göran Joneskär. Huset består även av en lågdel som ska byggas till tre våningar. Vi förbereder för att bygga totalt sex våningar på den huskroppen när detaljplanen så medger.

Om allt går enligt plan startar Klövern upp det här projektet under senvintern eller tidig vår, för en inflyttning sommaren 2016.

- Initialt blir det 6 000 kvm att hyra ut och det uthyrningsarbetet har redan startat. Jag hoppas att vi ska kunna börja bygga redan i vinter. Det gäller att våga och visa att vi faktiskt bygger, att vi inte bara pratar om det. I Göteborg har Klövern dessutom väldigt låga vakanser, så vi behöver fler vakanta ytor att erbjuda nya och befintliga kunder.

Fortsatt matfokus

Att våga gäller även för de blivande hyresgästerna.

- Vi måste försöka hitta någon som vågar satsa i det här området innan det är klart, som vågar och vill sätta sig i ett område som är under utveckling, menar Göran Joneskär. Men det finns också fördelar med att vara först, att få upp sin skylt tidigt och därmed få chansen att sätta ett avtryck på hela området.

Förutom det befintliga kontorshuset som ska renoveras och byggas på ska Klövern förädla det karaktärsfulla hus man köpte för något år sedan.

- Det ligger i anslutning till den öppna platsen framför vårt stora hus, en plats vi vill värna om. Drömmen i det här huset är att knyta till oss en bättre restaurang med uteservering. Vi har gått in med rivningslov och vill riva de delar som är tillbyggda och som förstört karaktären på de gamla husen. Det här kan bli en riktigt läcker restaurang, i gammal industrimiljö.

Och mat är ju det Slakthusområdet alltid mest varit känt för. Något som Göran Joneskär ser framför sig även framöver.

- Området har alltid haft fokus på mat. Vi ser gärna att det fortsätter så, det känns intressant att jobba vidare med det perspektivet. Varför inte försöka skapa ett matkluster här? Min dröm är att göteborgaren ska kunna resonera när man vill köpa någon högkvalitativ matprodukt; vi åker till Slakthuset för där finns allt det bästa!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter