NYSKAPANDE & MILJÖSMART

Under 2011 är det världspremiär för miljöcertifierad rotting – ett material som väntas komma starkt de närmaste åren. Tre industridesigners som utbildats vid Lunds universitet – Therése Broberg, Clara Lindsten och Per Brolund – satsar på design som både är nyskapande och miljösmart.

Under det senaste halvåret har de tre jobbat bland djungel och snår och i fabriker i Laos, Kambodja och Vietnam tillsammans med Världsnaturfonden WWF. Projektet har gått ut på att ta fram nya designidéer för den första certifierade rottingen som lanseras på världsmarknaden under 2011. Resultatet är “Greater Mekong Collection” som bl a visats på Ambientemässan. Revival på marknaden

– Rotting är trendigt och upplever helt klart en revival på marknaden. Materialet är fascinerande att jobba med. Genom att använda certifierad rotting på ett smart och resurssnålt sätt hoppas vi också göra en miljöinsats och bidra till att bevara skogarna i Sydostasien, säger Therése Broberg, Clara Lindsten och Per Brolund som alla utbildats på industridesignlinjen på Lunds universitet. På Ambientemässan visade de tre designkonstnärerna bland annat dörrmattor av återvunnen rotting, lampor, fällbara korgar och bord och en unik så kallad loungestol. miljömedvetenhet i åtanke

Produkterna har formgivits med miljömedvetenhet i åtanke. Miljöfarliga lacker eller lösningsmedel har tagits bort. De har använt så mycket som möjligt av råmaterialet och minskat råvaruspillet, bland annat genom en ny vävning där materialförbrukningen halveras. Antalet spikar har minimerats eller tagits bort helt vilket underlättar vid återvinning. Flera av produkterna är stapelbara för att maximera utrymmet vid export. – Den här korsbefruktningen mellan design och miljötänk och utbytet med fabrikerna i Vietnam känns fantastiskt berikande för mig. Mängder med spill från rotting kan återanvändas. Det ger helt nya möjligheter att hitta innovativa lösningar med en helhetssyn, säger Clara Lindsten. ohållbar skörd

Många av världens rottingskogar är överutnyttjade och rottingen skördas ofta på ett ohållbart sätt. För att få ett hållbart bruk av skogarna och minska miljöbelastningen i produktionen arbetar WWF i 100 byar i Laos, Kambodja och Vietnam med bland annat FSC-certifiering (Forest Stewardship Council). Att få en renare och mer miljöanpassad produktion i fabrikerna är viktigt. – Målet är att få ett ansvarsfullt skogsbruk, där skogarna kan bevaras, lokalbefolkningen öka sina inkomster och fler företag i Mekongområdet kan exportera certifierad rotting till den internationella marknaden, säger Louise Carlsson, naturvårdsexpert på WWF i Sverige.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter