Nyhamnen växer fram på södra Sveriges mest centrala plats

På södra Sveriges mest centrala plats ska Nyhamnen utvecklas till en tät och attraktiv levande stadsmiljö. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har påbörjats. Här kommer minst 3 000 bostäder och minst lika många arbetsplatser tillskapas under de närmaste decennierna.

Jernhusen är en av fastighetsägarna som har stora utvecklingsplaner i Nyhamnen. Bild: TenjinVisual

Jernhusen är en av fastighetsägarna som har stora utvecklingsplaner i Nyhamnen. Bild: TenjinVisual

Sedan hamnverksamheten flyttats norrut 2011 har stora delar av Nyhamnen i Malmö frigjorts till ny användning. I maj i fjol gav kommunstyrelsen stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja ett fördjupat översiktsplanearbete för området. Planområdet börjar strax norr om centralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster.

– Förutom ett åttiotal bosatta finns här olika typer av företagsverksamheter, främst kontors- och lager- och logistikverksamheter. I den nordöstra delen används också stora ytor till uppställningsplats för importbilar, men inom en snar framtid kommer även den marken frigöras för förädling, berättar Lars Böhme, landskapsarkitekt i Malmö stad och projektledare för utvecklingen av Nyhamnen.

Nyhamnens läge är klart ett av de bästa man kan tänka sig i Malmö, menar han.

Lars Böhme, Landskapsarkitekt, Malmö stad

Lars Böhme, Landskapsarkitekt, Malmö stad

– Läget är fantastiskt bra. Supercentralt med tanke på närheten till centralstationen och att det verkligen är mitt i staden. När vi på stadsbyggnadskontoret suttit och arbetat med den fördjupade översiktsplanen har vi kommit fram till att det faktiskt rör sig om södra Sveriges mest centrala plats. Detta är ett spännande uppdrag vi fått, det är inte ofta man får möjlighet att jobba med en utbyggnad av centrum i en komplett stad.

Blått och grönt

Nyhamnsområdet är ungefär 77 hektar stort. Lars Böhme gör en jämförelse med Gamla staden i Malmö, området innanför kanalen, som till ytan, om man räknar bort gamla kyrkogården, är precis lika stort.

– När man tänker på allting som ryms i Gamla staden inser man också hur mycket som kommer kunna tillskapas i Nyhamnen. Skillnaden är att Gamla staden har formats under flera hundra års tid, så mycket tid har inte vi på oss. Vi siktar på att stora delar av området ska vara färdigutvecklat om 20-30 år, säger Lars Böhme.

Planen är att skapa en tät stadsmiljö.

– Förutsättningarna i den västra delen är mycket bra med kajkanten och den vattennära miljön. Där har vi inga bekymmer, vi vet att det blir kanonbra. De östra delarna ger oss lite mer utmaning. För att göra även de delarna attraktiva satsar vi där på att skapa gröna värden som parkområden och liknande. Så det blir blått i väster och grönt i öster.

Nyhamnens olika delar ska sedan knytas ihop med ett grönt stråk och bra gång- och cykelförbindelser samt det framtida spårvagnsnätet.

Attraktivt etableringsläge

Stadsbyggnadskontoret för täta diskussioner med de fastighetsägare som antingen vill köpa till mark eller vill utveckla sina fastigheter i Nyhamnen.

– Vi ser det som väldigt positivt att det är så många som är intresserade av att satsa i området och som är ivriga att komma igång, säger Lars Böhme och ger exempel på projekt som redan är i rullning.

– Precis norr om centralstationen, i den södra delen av Nyhamnen, bygger Jernhusen sitt omtalade kontorshus Glasvasen. Detaljplanen medger även en blandning av kontor och bostäder öster om Glasvasen. Det blir nästa etapp i projektet. Och kollegorna på gatukontoret arbetar just nu med att utveckla Posthusplatsen.

Ett mer attraktivt läge för etablering än Nyhamnen kan Lars Böhme knappast tänka sig.

– Närheten till vatten, utmärkt infrastruktur och närheten till högskolan gör Nyhamnen till ett väldigt speciellt område. Etablerar man sig här hamnar man mitt i centrum och det är ju bra för de flesta företag.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter