Nyckel till höjd säkerhet

Nycklar kommer bort, kan dupliceras eller användas av fel personer. Passerkontroll är ett alternativ som allt fler väljer inte minst för att du kan integrera flera olika system i ett och för att du kan mäta individers unika fysiska egenskaper för att säkerställa deras identiteter. Det kan finnas både praktiska och säkerhetsmässiga anledningar till att hålla en dörr permanent låst, för att undvika att obehöriga tar sig in. Inom olika typer av verksamhet kan det även finnas krav på öppenhet där många personer ska kunna passera in och ut samtidigt som bara en begränsad grupp har tillgång till utvalda utrymmen. För att såväl behöriga som besökare på ett enkelt sätt ändå ska kunna röra sig i dessa lokaler kan ett system med passerkontroll fungera bättre än de traditionella nycklarna. Ett passersystem är en lösning där man använder någon typ av elektroniska nycklar istället för mekaniska nycklar. I ett passersystem använder man till exempel magnetkort, nyckelbrickor eller taggar som nycklar. Den största skillnaden jämfört med ett traditionellt låssystem är normalt följande: 1.Systemet loggar användandet, så att man i efterhand kan kontrollera vem som passerat den aktuella dörren. 2.Administratören kan koppla olika tidszoner till dörren så att man kan låta personen med den elektroniska nyckeln passera endast vid vissa tider. 3.Administratören kan enkelt spärra nyckelbrickor som tappats bort. 4.Användaren kan vara säker på att det inte existerar någon "dubblettnyckel", vilket finns i traditionella nyckelsystem. Magnetkort vanligast

I Sverige använder fortfarande merparten av befintliga passersystem magnetkort, som kan vara lätta att duplicera. Säkerheten mellan kodbäraren och kodavläsaren beror helt på den teknik du väljer. Passerkontroll kan fungera som en integrerad del i ditt säkerhetssystem som i en och samma hård- och mjukvara även samordnar centrala säkerhetsfunktioner som till exempel inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kameraövervakning (CCTV), överfallslarm och driftlarm i ett och samma system som du styr via din dator. När det handlar om säkerhet utgår man alltid ifrån förebyggande åtgärder och att tidigt upptäcka om något inte står rätt till. På det viset minimeras konsekvenserna och kostnaderna av eventuella säkerhetsrisker. Utöver alla upptänkliga risker som ett företag eller offentlig verksamhet kan utsättas för, finns även risken att stora investeringar i tekniska säkerhetssystem inte alltid ger den effekt som önskas. Ett viktigt mål är att själv fundera över händelseförloppet mellan vilka typer av händelser som föregår ett säkerhetsintrång. Genom att integrera de olika funktionssystemen till ett överordnat managementsystem kan säkerhetsarbetet effektiviseras. Med en klar lägesbild kan insatsen sättas in på rätt ställe i rätt tid och med rätt resurser. Identifiering på nya sätt

Passersystemet kan alltså, med rätt anpassning efter verksamhetens beskaffenhet och behov, bland annat minska riskerna för stöld, svinn och olaga hot samtidigt som det blir lättare för personal och behöriga att komma och gå som de vill. Med utgångspunkt i vilket ditt säkerhetsbehov är kan du också välja olika typer av passersystem till exempel beröringsfria RFID kortläsare och biometriska läsare. Med olika typer av sensorer kan du mäta individers unika fysiska egenskaper för att säkerställa deras identiteter. Fördelarna är självklart att identiteten inte kan stjälas, mistas eller kopieras på samma sätt som pinkoder och nycklar. De biometriska teknikerna man talar om är fingeravtryck, handavtryck, ansiktsskanning, irisavläsning eller ögonblodkärlsanalys (retina), röstigenkänning och signaturverifiering. Det kan finnas många fördelar med en mjukvarubased integration med andra system. Då kan samma plattform också användas för att styra andra driftrelaterade system i verksamheten vilket kan bidra till både ökad affärsnyttan och kan sänkta kostnaderna, samtidigt som säkerheten höjs. Källa: Offentliga affärer

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter